KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:14
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 0 -496.342 397.164 0 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 0 -496.342 397.164 0 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.140 38.318 0 0 4.189 -935.150 0 0 0 2.140.350 1.245.567 461 1.246.028
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -55.093 82.609 0 0 -492.153 -537.986 0 11.353.778 0 2.140.350 15.842.219 7.252 15.849.471
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 0 -269.687 -565.855 0 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 0 -269.687 -565.855 0 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -520 42.404 0 0 -851.708 -159.931 0 0 0 2.052.304 1.082.549 639 1.083.188
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.860 143.671 0 0 -1.121.395 -725.786 0 14.217.872 0 2.052.304 17.840.520 7.976 17.848.496


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
165.388.474 321.604.572 486.993.046 143.685.259 223.417.578 367.102.837
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 11.473.431 23.172.224 34.645.655 10.257.777 18.245.467 28.503.244
Teminat Mektupları
11.234.742 12.595.298 23.830.040 10.167.212 9.846.193 20.013.405
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
407.850 82.866 490.716 419.645 66.525 486.170
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.618.861 12.512.432 19.131.293 5.338.469 9.779.668 15.118.137
Diğer Teminat Mektupları
4.208.031 0 4.208.031 4.409.098 0 4.409.098
Banka Kredileri
165.625 6.782.561 6.948.186 22.742 5.799.601 5.822.343
İthalat Kabul Kredileri
165.625 6.782.561 6.948.186 22.742 5.799.601 5.822.343
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
73.064 3.794.365 3.867.429 67.823 2.599.673 2.667.496
Belgeli Akreditifler
73.064 3.383.412 3.456.476 67.823 2.000.767 2.068.590
Diğer Akreditifler
0 410.953 410.953 0 598.906 598.906
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
91.706.524 15.415.482 107.122.006 82.504.459 6.301.824 88.806.283
Cayılamaz Taahhütler
(1) 55.446.183 14.699.783 70.145.966 47.699.180 5.245.759 52.944.939
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.488.679 11.763.257 13.251.936 1.326.013 4.004.529 5.330.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.163.205 781 17.163.986 14.309.356 594 14.309.950
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.417.850 0 2.417.850 2.377.515 0 2.377.515
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
30.679 0 30.679 29.197 0 29.197
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
33.381.216 0 33.381.216 28.781.240 0 28.781.240
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
71.846 0 71.846 71.447 0 71.447
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
892.708 2.935.745 3.828.453 804.412 1.240.636 2.045.048
Cayılabilir Taahhütler
36.260.341 715.699 36.976.040 34.805.279 1.056.065 35.861.344
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
35.841.852 35.841.852 34.741.148 748.047 35.489.195
Diğer Cayılabilir Taahhütler
418.489 715.699 1.134.188 64.131 308.018 372.149
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 62.208.519 283.016.866 345.225.385 50.923.023 198.870.287 249.793.310
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.347.209 73.686.409 85.033.618 16.995.877 63.215.920 80.211.797
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.821.092 27.409.232 33.230.324 6.993.716 23.111.386 30.105.102
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.526.117 46.277.177 51.803.294 10.002.161 40.104.534 50.106.695
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
50.861.310 209.330.457 260.191.767 33.927.146 135.654.367 169.581.513
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.061.432 7.282.044 9.343.476 2.837.474 5.228.896 8.066.370
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.698.178 2.863.420 4.561.598 2.234.775 1.792.339 4.027.114
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
363.254 4.418.624 4.781.878 602.699 3.436.557 4.039.256
Para ve Faiz Swap İşlemleri
46.329.138 196.792.660 243.121.798 25.285.071 121.572.364 146.857.435
Swap Para Alım İşlemleri
3.490.975 72.238.680 75.729.655 7.167.491 36.906.553 44.074.044
Swap Para Satım İşlemleri
27.006.563 48.129.962 75.136.525 18.017.580 25.893.831 43.911.411
Swap Faiz Alım İşlemleri
7.915.800 38.212.009 46.127.809 50.000 29.385.990 29.435.990
Swap Faiz Satım İşlemleri
7.915.800 38.212.009 46.127.809 50.000 29.385.990 29.435.990
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.292.685 2.941.931 4.234.616 5.705.403 7.537.454 13.242.857
Para Alım Opsiyonları
613.892 1.580.210 2.194.102 1.385.083 5.219.625 6.604.708
Para Satım Opsiyonları
678.793 1.361.721 2.040.514 4.320.320 2.317.829 6.638.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.178.055 1.220.702 2.398.757 99.198 97.912 197.110
Futures Para Alım İşlemleri
529.539 671.144 1.200.683 99.198 0 99.198
Futures Para Satım İşlemleri
648.516 549.558 1.198.074 0 97.912 97.912
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.093.120 1.093.120 0 1.217.741 1.217.741
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.162.084.015 278.102.035 1.440.186.050 923.222.865 199.370.349 1.122.593.214
EMANET KIYMETLER
306.403.347 14.102.933 320.506.280 187.995.356 10.355.208 198.350.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.441.059 25.726 10.466.785 4.535.551 7.095 4.542.646
Emanete Alınan Menkul Değerler
244.844.556 6.469.540 251.314.096 141.145.402 4.607.369 145.752.771
Tahsile Alınan Çekler
5.708.320 1.263.384 6.971.704 5.587.773 1.187.437 6.775.210
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.953.816 619.736 2.573.552 1.748.473 419.279 2.167.752
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
43.455.596 5.724.547 49.180.143 34.978.157 4.134.028 39.112.185
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
503.754.888 164.887.832 668.642.720 441.122.637 119.044.468 560.167.105
Menkul Kıymetler
4.060.383 9.909.895 13.970.278 3.572.768 8.761.567 12.334.335
Teminat Senetleri
392.344 551.070 943.414 398.506 82.436 480.942
Emtia
495.795 0 495.795 476.476 0 476.476
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
105.714.407 85.727.795 191.442.202 102.041.042 61.972.389 164.013.431
Diğer Rehinli Kıymetler
393.091.959 68.699.072 461.791.031 334.633.845 48.228.076 382.861.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
351.925.780 99.111.270 451.037.050 294.104.872 69.970.673 364.075.545
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.327.472.489 599.706.607 1.927.179.096 1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.215.232 4.223.176
Alınan Faizler
11.854.104 13.343.854
Ödenen Faizler
-4.530.813 -9.372.526
Alınan Temettüler
5.375 2.909
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.333.131 2.609.628
Elde Edilen Diğer Kazançlar
56.252 141.204
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.113.640 1.080.168
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.460.057 -910.937
Ödenen Vergiler
-850.704 -645.543
Diğer
-305.696 -2.025.581
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.438.131 4.130.138
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-63.298 -200.331
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.398.456 1.709.594
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.920.865 -13.736.700
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.556.105 -2.201.629
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-276.617 1.044.109
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.745.786 15.205.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.156.002 1.985.349
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.187.426 324.167
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-222.899 8.353.314
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-488.910 -3.855.456
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-305.549 -113.507
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
111.942 17.285
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.852.635 -4.332.050
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.593.477 2.456.187
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.095.912 -3.053.657
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.221.000 1.303.075
Diğer
-161.233 -132.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.380.091 1.418.092
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.996.752 3.913.580
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.497.599 -2.293.410
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-119.062 -202.078
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
810.596 -272.840
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.478.878 5.643.110
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.814.910 9.184.452
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.293.788 14.827.562


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.052.943 2.140.811
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-969.755 -894.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.884 36.178
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-667 -2.744
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
44.872 40.548
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.321 -1.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.011.639 -930.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.085.836 -4.940
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-210.929 -1.198.060
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
285.126 272.039
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.083.188 1.246.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.724.967 39.135.115 57.860.082 16.549.802 27.187.638 43.737.440
Nakit ve Nakit Benzerleri
(1) 2.204.120 27.736.552 29.940.672 4.749.207 18.322.590 23.071.797
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(3) 1.446.129 26.802.123 28.248.252 1.127.558 17.622.984 18.750.542
Bankalar
(4) 500.552 835.996 1.336.548 403.520 699.615 1.103.135
Para Piyasalarından Alacaklar
270.417 98.459 368.876 3.225.937 0 3.225.937
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-12.978 -26 -13.004 -7.808 -9 -7.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 293.968 149.583 443.551 276.304 103.932 380.236
Devlet Borçlanma Senetleri
194.434 28.267 222.701 209.766 16.398 226.164
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
18.057 0 18.057 24.564 24.564
Diğer Finansal Varlıklar
81.477 121.316 202.793 41.974 87.534 129.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 5.726.325 8.522.758 14.249.083 4.787.538 7.558.560 12.346.098
Devlet Borçlanma Senetleri
5.714.413 8.169.455 13.883.868 4.777.207 7.352.489 12.129.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.876 250.566 258.442 7.674 182.123 189.797
Diğer Finansal Varlıklar
4.036 102.737 106.773 2.657 23.948 26.605
Türev Finansal Varlıklar
(12) 10.500.554 2.726.222 13.226.776 6.736.753 1.202.556 7.939.309
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.431.913 2.419.994 10.851.907 5.422.158 1.157.309 6.579.467
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.068.641 306.228 2.374.869 1.314.595 45.247 1.359.842
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
100.746.588 61.455.535 162.202.123 85.772.166 47.059.324 132.831.490
Krediler
(6) 98.331.127 46.976.612 145.307.739 83.674.566 35.353.734 119.028.300
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 1.820.816 5.060.801 6.881.617 751.652 4.036.505 4.788.157
Faktoring Alacakları
(7) 1.646.051 234.607 1.880.658 1.330.012 221.571 1.551.583
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 9.242.207 9.414.739 18.656.946 8.588.791 7.592.511 16.181.302
Devlet Borçlanma Senetleri
9.242.207 8.814.889 18.057.096 8.588.791 7.028.183 15.616.974
Diğer Finansal Varlıklar
0 599.850 599.850 0 564.328 564.328
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.293.613 -231.224 -10.524.837 -8.572.855 -144.997 -8.717.852
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
271.942 0 271.942 217.648 0 217.648
İştirakler (Net)
(9) 14.023 0 14.023 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.023 0 14.023 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 219.881 0 219.881 173.628 0 173.628
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
217.081 0 217.081 170.828 0 170.828
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.286.750 105 3.286.855 3.386.959 276 3.387.235
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
503.656 0 503.656 453.366 0 453.366
Şerefiye
0 0 0 0 0
Diğer
503.656 0 503.656 453.366 0 453.366
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 4.460 0 4.460 6.248 0 6.248
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 306.687 0 306.687 445.244 0 445.244
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 4.278.430 7.845.209 12.123.639 3.091.466 3.356.049 6.447.515
VARLIKLAR TOPLAMI
128.123.480 108.435.964 236.559.444 109.922.899 77.603.287 187.526.186
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 49.057.813 85.165.702 134.223.515 46.775.898 58.724.355 105.500.253
ALINAN KREDİLER
(3) 2.539.657 23.326.411 25.866.068 2.042.956 17.376.361 19.419.317
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.501.298 10.829.408 12.330.706 351.897 8.797.038 9.148.935
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 3.034.700 13.052.616 16.087.316 5.070.667 9.280.880 14.351.547
Bonolar
2.829.030 1.027.003 3.856.033 4.459.553 116.648 4.576.201
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 442.887 0 442.887
Tahviller
205.670 12.025.613 12.231.283 168.227 9.164.232 9.332.459
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.850.904 4.265.256 8.116.160 3.448.115 1.687.378 5.135.493
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 3.829.683 3.201.506 7.031.189 2.960.728 1.293.589 4.254.317
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 21.221 1.063.750 1.084.971 487.387 393.789 881.176
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 355.623 4.870 360.493 421.406 15.879 437.285
KARŞILIKLAR
(9) 1.055.863 0 1.055.863 921.907 0 921.907
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
541.809 0 541.809 560.445 0 560.445
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
514.054 0 514.054 361.462 0 361.462
CARİ VERGİ BORCU
(10) 78.700 0 78.700 213.410 0 213.410
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 7.285.043 7.285.043 0 5.432.553 5.432.553
Krediler
0 7.285.043 7.285.043 5.432.553 5.432.553
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.878.116 6.428.968 13.307.084 5.573.013 4.627.165 10.200.178
ÖZKAYNAKLAR
(13) 19.878.782 -2.030.286 17.848.496 17.398.475 -633.167 16.765.308
Ödenmiş Sermaye
3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-76.860 143.671 66.811 -76.340 101.267 24.927
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
326.776 -2.173.957 -1.847.181 -101.108 -734.434 -835.542
Kar Yedekleri
14.217.872 0 14.217.872 11.353.778 0 11.353.778
Yasal Yedekler
730.434 0 730.434 721.459 0 721.459
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
13.487.438 0 13.487.438 10.632.319 0 10.632.319
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.052.304 0 2.052.304 2.864.094 0 2.864.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.052.304 0 2.052.304 2.864.094 0 2.864.094
Azınlık Payları
7.976 0 7.976 7.337 0 7.337
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
88.231.456 148.327.988 236.559.444 82.217.744 105.308.442 187.526.186


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 12.859.686 14.599.431 4.385.042 4.811.730
Kredilerden Alınan Faizler
10.085.236 11.550.350 3.404.078 3.833.398
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.700 185.223 10.132 54.854
Bankalardan Alınan Faizler
76.917 206.568 18.392 86.777
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
138.916 133.455 26.988 68.573
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.947.713 1.902.220 726.739 559.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
24.548 14.802 8.494 8.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
814.599 805.112 278.445 257.765
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.108.566 1.082.306 439.800 293.284
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
428.948 390.352 147.280 130.339
Diğer Faiz Gelirleri
158.256 231.263 51.433 78.441
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -5.311.388 -9.187.625 -1.729.337 -2.850.260
Mevduata Verilen Faizler
-2.861.226 -6.448.815 -886.859 -1.952.543
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.067.577 -1.125.617 -388.301 -371.179
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-366.809 -348.180 -116.216 -117.200
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-831.941 -1.202.882 -274.694 -391.175
Kiralama Faiz Giderleri
-41.202 -49.106 -13.146 -15.302
Diğer Faiz Giderleri
-142.633 -13.025 -50.121 -2.861
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.548.298 5.411.806 2.655.705 1.961.470
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.898.890 2.096.999 621.067 754.446
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.316.974 2.609.147 768.383 943.545
Gayri Nakdi Kredilerden
139.025 123.939 49.593 42.758
Diğer
2.177.949 2.485.208 718.790 900.787
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-418.084 -512.148 -147.316 -189.099
Gayri Nakdi Kredilere
-1.904 -1.489 -1.061 -513
Diğer
-416.180 -510.659 -146.255 -188.586
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 5.375 2.909 5.269 5
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -1.643.047 -709.123 -672.767 -433.949
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
224.724 38.102 50.010 18.442
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.270.594 -616.044 -877.795 -480.864
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
402.823 -131.181 155.018 28.473
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 56.252 141.204 24.399 110.470
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.865.768 6.943.795 2.633.673 2.392.442
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.983.617 -1.399.776 -632.360 -409.926
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-126.826 -50.197 -50.534 9.606
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.464.183 -1.346.547 -491.352 -458.121
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.772.099 -1.651.943 -607.155 -592.701
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.519.043 2.495.332 852.272 941.300
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
68.917 66.812 26.850 25.554
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.587.960 2.562.144 879.122 966.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -535.017 -421.333 -191.261 -207.461
Cari Vergi Karşılığı
-113.655 19.414 -44.971 -78.601
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
942.345 127.370 606.903 -274.027
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.363.707 -568.117 -753.193 145.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.052.943 2.140.811 687.861 759.393
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.052.943 2.140.811 687.861 759.393
Grubun Karı (Zararı)
2.052.304 2.140.350 687.655 759.251
Azınlık Payları Karı (Zararı)
639 461 206 142
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06130000 0,06390000 0,02050000 0,02270000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884413


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2380 Değişim: 0,33%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,3729
Açılış: 32,1324
35,0035 Değişim: 0,10%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,3063
Açılış: 34,9671
2.442,25 Değişim: 0,53%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.456,11
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.