KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:11
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.905.761 2.990.985
Satışların Maliyeti
-419.629 -228.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.486.132 2.762.174
BRÜT KAR (ZARAR)
6.486.132 2.762.174
Genel Yönetim Giderleri
-1.916.955 -1.361.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
937.802 126.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.444 -62.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.457.535 1.464.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.457.535 1.464.657
Finansman Gelirleri
12 5.209.021 3.899.519
Finansman Giderleri
12 -374.849 -416.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.291.707 4.947.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.217.955 -974.696
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.315.643 -1.037.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
97.688 62.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.073.752 3.972.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.073.752 3.972.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.073.752 3.972.506
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 1,09000000 0,54000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.307.137 -20.174.433
Dönem Karı (Zararı)
8.073.752 3.972.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-309.934 -1.041.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.963 11.952
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
475.522 302.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
475.522 302.916
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.080.459 -2.079.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.293.622 -2.199.546
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 213.163 120.076
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.217.955 974.696
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
13.932 14.862
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-847 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-847 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -266.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.794.873 -22.322.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -283.235.261 -141.608.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.048.706 -4.316.367
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 6.173 4.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -293.417 -2.497.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 316.614.355 142.483.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-155.427 -117.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 40.333 -37.809
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -38.977.196 -16.979.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.745.727 746.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.031.055 -19.390.962
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.276.082 -783.471
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.661.064 -8.308
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.621.438 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
847 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.473 -8.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.016.612 -4.865.648
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 301.410
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 301.410
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.850 -17.800
Ödenen Temettüler
0 -7.228.728
Ödenen Faiz
12 -213.160 -120.076
Alınan Faiz
12 3.293.622 2.199.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.951.589 -25.048.389
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.951.589 -25.048.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.506.518 89.258.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
111.554.929 64.210.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 111.554.929 122.506.518
Finansal Yatırımlar
3.599.938 0
Ticari Alacaklar
5 1.918.482.899 1.635.247.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 25.167.979 15.550.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.893.314.920 1.619.697.484
Diğer Alacaklar
6 229.737.777 223.690.483
Stoklar
7 4.845 11.018
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.438.794 5.145.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 22.257 241.772
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.416.537 4.903.605
Diğer Dönen Varlıklar
4.966.600 1.220.877
ARA TOPLAM
2.273.785.782 1.987.821.911
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.273.785.782 1.987.821.911
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
236.500 215.000
Diğer Alacaklar
6 7.835 6.423
Maddi Duran Varlıklar
164.270 139.710
Kullanım Hakkı Varlıkları
334.903 138.963
Peşin Ödenmiş Giderler
1.565 1.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 249.539 203.638
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
994.612 705.299
TOPLAM VARLIKLAR
2.274.780.394 1.988.527.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 20.884 14.923
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 188.133 64.662
Ticari Borçlar
5 2.177.029.969 1.860.415.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 122.984.723 113.641.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.054.045.246 1.746.774.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
151.343 306.770
Diğer Borçlar
6 87.732 47.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 40.886.509 79.863.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.159.096 2.119.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
300.615 173.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
300.615 173.212
ARA TOPLAM
2.220.824.281 1.943.005.820
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.220.824.281 1.943.005.820
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 125.212 60.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
932.693 843.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
932.693 843.502
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.057.905 904.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.221.882.186 1.943.909.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.898.208 44.617.315
Ödenmiş Sermaye
11 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 384.738 384.738
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
412.230 205.089
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
412.230 205.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
412.230 205.089
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 9.552.328 9.552.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.143.516 15.999
Net Dönem Karı veya Zararı
8.073.752 18.127.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.898.208 44.617.315
TOPLAM KAYNAKLAR
2.274.780.394 1.988.527.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450
Transferler
722.873 8.206.035 8.928.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.628 3.972.506 4.120.134 0 4.120.134
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
35.305 35.305 0 35.305
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 232.929 8.362.165 8.944.907 3.972.506 38.228.889 0 38.228.889
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 205.089 9.552.328 15.999 18.127.517 44.617.315 0 44.617.315
Transferler
18.127.517 -18.127.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
207.141 8.073.752 8.280.893 0 8.280.893
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 412.230 9.552.328 18.143.516 8.073.752 52.898.208 0 52.898.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.073.752 3.972.506
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
207.141 147.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
258.927 184.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51.786 -36.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
207.141 147.628
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.280.893 4.120.134
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.280.893 4.120.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026693


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,3357 Değişim: 0,09%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4038
Açılış: 32,3077
35,1590 Değişim: 0,65%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.407,64 Değişim: -0,31%
Düşük 2.401,88 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.