KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:11
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9.977.241 6.603.860 3.817.522 2.782.147
Satışların Maliyeti
-908.573 -772.398 -316.106 -250.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.068.668 5.831.462 3.501.416 2.531.860
BRÜT KAR (ZARAR)
9.068.668 5.831.462 3.501.416 2.531.860
Genel Yönetim Giderleri
-3.975.081 -3.031.751 -1.210.985 -980.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
275.878 11.513 3.689 2.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-88.005 -11.978 -9.208 -4.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.281.460 2.799.246 2.284.912 1.549.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.281.460 2.799.246 2.284.912 1.549.115
Finansman Gelirleri
12 9.488.833 5.378.326 2.769.398 2.140.443
Finansman Giderleri
12 -1.204.839 -385.761 -458.475 -109.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.565.454 7.791.811 4.595.835 3.579.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.362.202 -1.722.923 -1.151.290 -790.837
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.430.536 -1.776.303 -1.144.274 -809.351
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
68.334 53.380 -7.016 18.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.203.252 6.068.888 3.444.545 2.789.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.203.252 6.068.888 3.444.545 2.789.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.203.252 6.068.888 3.444.545 2.789.100
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 1,37420000 0,81740000 0,46390000 0,37560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.969.525 3.958.017
Dönem Karı (Zararı)
10.203.252 6.068.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.725.875 -1.239.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.206 33.813
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
345.795 277.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
345.795 277.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.270.498 -3.331.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.468.218 -3.442.028
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 197.720 110.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.362.202 1.722.923
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
69.525 57.726
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-266.105 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.371.776 497.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -313.137.073 -375.470.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -44.684.983 -43.750.134
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 3.436 942
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -351.718 -1.573.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 360.098.882 418.409.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.454 -77.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -17.441 -188.924
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -5.989.403 4.897.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.201.022 -1.751.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-894.399 5.326.078
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.075.126 -1.368.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.308 2.602.782
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 2.749.970
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -101.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.308 -45.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.478.528 1.065.485
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.410 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.410 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 350.224
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -365.439
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.963 -53.400
Ödenen Temettüler
-14.967.473 -2.197.800
Ödenen Faiz
12 -197.720 -110.128
Alınan Faiz
12 6.468.218 3.442.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.456.361 7.626.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.456.361 7.626.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.258.768 47.711.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.802.407 55.337.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.802.407 89.258.768
Ticari Alacaklar
5 1.201.624.325 888.487.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.367.514 17.691.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.191.256.811 870.795.328
Diğer Alacaklar
6 139.818.563 95.133.580
Stoklar
7 3.739 7.175
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.323.408 2.975.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 335.147 221.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.988.261 2.753.822
Diğer Dönen Varlıklar
4.990.860 789.839
ARA TOPLAM
1.426.563.302 1.076.652.375
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.426.563.302 1.076.652.375
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
215.000 215.000
Diğer Alacaklar
6 7.486 7.486
Maddi Duran Varlıklar
153.636 174.593
Kullanım Hakkı Varlıkları
161.262 35.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
876 4.816
Peşin Ödenmiş Giderler
4.216 145
Ertelenmiş Vergi Varlığı
220.269 186.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
762.745 624.340
TOPLAM VARLIKLAR
1.427.326.047 1.077.276.715
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 10.760 22.113
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 73.015 22.975
Ticari Borçlar
5 1.356.393.723 996.294.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 115.028.762 76.643.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.241.364.961 919.651.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
135.959 228.413
Diğer Borçlar
6 36.862 7.283.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.765.974 37.755.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.024.543 669.133
Kısa Vadeli Karşılıklar
168.724 140.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
168.724 140.835
ARA TOPLAM
1.389.609.560 1.042.416.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.389.609.560 1.042.416.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 75.000 1.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
929.066 785.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
929.066 785.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.004.066 786.544
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.390.613.626 1.043.203.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.712.421 34.073.450
Ödenmiş Sermaye
11 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
224.460 85.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
224.460 85.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
224.460 85.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 9.552.328 7.639.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.999 738.872
Net Dönem Karı veya Zararı
10.203.252 8.928.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.712.421 34.073.450
TOPLAM KAYNAKLAR
1.427.326.047 1.077.276.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331
Transferler
622.691 8.514.139 -9.136.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
241.063 6.068.888 6.309.951 0 6.309.951
Kar Payları
-2.197.800 -2.197.800 0 -2.197.800
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 222.022 7.639.292 7.965.203 6.068.888 38.576.482 0 38.576.482
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450
Diğer Düzeltmeler
35.305 35.305 0 35.305
Transferler
1.913.036 7.015.872 -8.928.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
139.159 10.203.252 10.342.411 0 10.342.411
Kar Payları
-7.738.745 -7.738.745 0 -7.738.745
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 224.460 9.552.328 15.999 10.203.252 36.712.421 0 36.712.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.203.252 6.068.888 3.444.545 2.789.100
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
139.158 241.063 -24.491 80.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
173.947 301.329 -30.614 100.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.789 -60.266 6.123 -20.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.158 241.063 -24.491 80.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.342.410 6.309.951 3.420.054 2.869.454
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.342.410 6.309.951 3.420.054 2.869.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973508


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.