KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:38
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.603.860 6.038.072 2.782.147 1.932.961
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.603.860 6.038.072 2.782.147 1.932.961
BRÜT KAR (ZARAR)
6.603.860 6.038.072 2.782.147 1.932.961
Genel Yönetim Giderleri
-3.804.149 -4.006.538 -1.230.718 -1.199.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.513 72.214 2.290 39.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.978 -54.296 -4.604 -52.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.799.246 2.049.452 1.549.115 720.286
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.799.246 2.049.452 1.549.115 720.286
Finansman Gelirleri
12 5.378.326 8.993.609 2.140.443 2.117.572
Finansman Giderleri
12 -385.761 -1.949.247 -109.621 -285.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.791.811 9.093.814 3.579.937 2.552.116
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.722.923 -2.004.654 -790.837 -563.327
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.776.303 -2.044.758 -809.351 -569.303
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
53.380 40.104 18.514 5.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.068.888 7.089.160 2.789.100 1.988.789
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.068.888 7.089.160 2.789.100 1.988.789
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.068.888 7.089.160 2.789.100 1.988.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,81740000 0,95480000 0,37560000 0,26790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.958.017 2.022.248
Dönem Karı (Zararı)
6.068.888 7.089.160
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.239.911 -3.765.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.813 26.104
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
277.527 218.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
277.527 218.078
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.331.900 -6.810.894
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.442.028 -7.112.520
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 110.128 301.626
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.722.923 2.004.654
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
57.726 796.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
497.101 992.767
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -375.470.035 -11.975.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -43.750.134 -8.253.752
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 942 -3.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.573.132 866.459
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 418.409.894 19.786.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.777 -68.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -188.924 -24.398
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 4.897.697 671.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.751.430 -6.106
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.326.078 4.316.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.174
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.368.061 -2.271.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.602.782 -133.651
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.749.970 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-101.250 -113.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.938 -19.901
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.065.485 -55.411.167
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.224 9.409.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -365.439 -50.013.296
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.400 53.400
Ödenen Temettüler
-2.197.800 -21.671.842
Ödenen Faiz
12 -110.128 -301.626
Alınan Faiz
12 3.442.028 7.112.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.626.284 -53.522.570
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.626.284 -53.522.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.711.569 103.593.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.337.853 50.071.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.337.853 47.711.569
Finansal Yatırımlar
0 2.749.970
Ticari Alacaklar
5 946.026.124 570.556.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 17.104.896 13.162.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 928.921.228 557.393.778
Diğer Alacaklar
6 113.847.552 70.089.670
Stoklar
7 8.180 9.122
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.173.765 3.604.631
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 52.485 26.062
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.121.280 3.578.569
Diğer Dönen Varlıklar
1.780.125 28.696
ARA TOPLAM
1.122.173.599 694.749.747
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.122.173.599 694.749.747
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
215.000 113.750
Diğer Alacaklar
6 7.486 15.234
Maddi Duran Varlıklar
195.563 177.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
47.410 82.911
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.129 12.518
Peşin Ödenmiş Giderler
4.158 162
Ertelenmiş Vergi Varlığı
174.044 180.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
649.790 582.552
TOPLAM VARLIKLAR
1.122.823.389 695.332.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.857 29.072
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 27.708 40.392
Ticari Borçlar
5 1.064.991.297 646.581.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 126.593.503 67.898.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 938.397.794 578.682.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
103.930 181.707
Diğer Borçlar
6 40.832 229.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.546.135 12.648.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
646.894 238.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
144.209 134.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
144.209 134.976
ARA TOPLAM
1.083.514.862 660.084.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.514.862 660.084.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 5.919 24.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
726.126 759.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
726.126 759.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
732.045 783.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.084.246.907 660.867.968
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.576.482 34.464.331
Ödenmiş Sermaye
11 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
222.022 -19.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
222.022 -19.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
222.022 -19.041
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 7.639.292 7.016.601
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.965.203 1.648.864
Net Dönem Karı veya Zararı
6.068.888 9.136.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.576.482 34.464.331
TOPLAM KAYNAKLAR
1.122.823.389 695.332.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
14.216
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 0,97% Hacim : 7.394 Mio.TL Son veri saati : 11:50
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.449
8,2459 Değişim: 0,14%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0361 Değişim: 0,09%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
486,71 Değişim: 0,40%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.