KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:11
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.038.072 5.846.051 1.932.961 2.226.777
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.038.072 5.846.051 1.932.961 2.226.777
BRÜT KAR (ZARAR)
6.038.072 5.846.051 1.932.961 2.226.777
Genel Yönetim Giderleri
-4.006.538 -3.328.013 -1.199.969 -1.173.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
72.214 105.186 39.470 13.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-54.296 -8.895 -52.176 -435
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.049.452 2.614.329 720.286 1.065.689
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.049.452 2.614.329 720.286 1.065.689
Finansman Gelirleri
13 8.993.609 89.846.653 2.117.572 49.725.947
Finansman Giderleri
13 -1.949.247 -68.368.846 -285.742 -45.494.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.093.814 24.092.136 2.552.116 5.297.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.004.654 -5.303.962 -563.327 -1.166.836
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.044.758 -6.312.883 -569.303 -1.954.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40.104 1.008.921 5.976 787.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.089.160 18.788.174 1.988.789 4.130.204
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.089.160 18.788.174 1.988.789 4.130.204
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.089.160 18.788.174 1.988.789 4.130.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 0,95480000 2,53040000 0,26790000 0,55630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.022.248 15.140.310
Dönem Karı (Zararı)
7.089.160 18.788.174
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.765.694 -6.307.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.104 17.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
218.078 206.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
218.078 206.016
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.810.894 -11.835.043
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.112.520 -9.731.080
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 301.626 -2.103.963
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.004.654 5.303.962
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
796.364 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
992.767 8.263.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -11.975.012 -227.947.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.253.752 -33.354.990
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.180 -6.154
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 866.459 -1.019.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 19.786.011 258.616.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.710 -10.037
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -24.398 20.961
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 671.455 13.631.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.106 -1.668.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -6.106 -1.668.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.316.233 20.743.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.174 -104.979
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.271.811 -5.498.379
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.651 7.568
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-113.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.901 -10.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.411.167 -28.773.528
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 9.409.677 379.847.163
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -50.013.296 -415.666.130
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
53.400 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 2.956.800
Ödenen Temettüler
-21.671.842 -7.746.404
Ödenen Faiz
13 -301.626 2.103.963
Alınan Faiz
13 7.112.520 9.731.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.522.570 -13.625.650
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.522.570 -13.625.650
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.593.685 159.838.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.071.115 146.213.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.071.115 103.593.685
Ticari Alacaklar
5 544.018.825 532.043.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 271 307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 544.018.554 532.043.506
Diğer Alacaklar
6 64.542.396 56.289.234
Stoklar
7 9.817 6.637
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.811.907 2.678.366
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 74.506 28.434
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.737.401 2.649.932
Diğer Dönen Varlıklar
9 34.948 28.842
ARA TOPLAM
660.489.008 694.640.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
660.489.008 694.640.577
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
113.750 0
Diğer Alacaklar
6 14.818 14.228
Maddi Duran Varlıklar
86.938 87.021
Kullanım Hakkı Varlıkları
94.745 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.866 14.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı
178.989 139.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
498.106 255.935
TOPLAM VARLIKLAR
660.987.114 694.896.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 104.617 39.854.436
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 42.865 0
Ticari Borçlar
5 616.639.514 596.853.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 82.118.627 57.174.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 534.520.887 539.679.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
112.026 180.736
Diğer Borçlar
6 173.018 197.416
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.276.499 9.605.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
299.070 526.123
Kısa Vadeli Karşılıklar
135.615 102.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
135.615 102.705
ARA TOPLAM
627.783.224 647.319.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
627.783.224 647.319.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 33.628 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
727.295 568.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
727.295 568.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
760.923 568.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
628.544.147 647.888.339
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.442.967 47.008.173
Ödenmiş Sermaye
12 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.267 4.007
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.267 4.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.267 4.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 7.016.601 5.219.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.648.862 3.318.506
Net Dönem Karı veya Zararı
7.089.160 21.785.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.442.967 47.008.173
TOPLAM KAYNAKLAR
660.987.114 694.896.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884
Transferler
1.185.373 11.156.932 -12.342.305 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.488 18.788.174 18.671.686 0 18.671.686
Kar Payları
-7.746.404 -7.746.404 0 -7.746.404
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -81.696 5.219.105 3.318.506 18.788.174 43.925.166 0 43.925.166
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
14.216 14.216 0 14.216
Transferler
1.797.496 19.987.982 -21.785.478 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.260 7.089.160 7.092.420 7.092.420
Kar Payları
-21.671.842 -21.671.842 0 -21.671.842
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 7.267 7.016.601 1.648.862 7.089.160 32.442.967 0 32.442.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.089.160 18.788.174 1.988.789 4.130.204
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.260 -116.488 7.733 -38.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.075 -145.610 9.666 -48.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-815 29.122 -1.933 9.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.260 -116.488 7.733 -38.661
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.092.420 18.671.686 1.996.522 4.091.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.092.420 18.671.686 1.996.522 4.091.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795449


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.