KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:43
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.780.077 1.643.657
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.780.077 1.643.657
BRÜT KAR (ZARAR)
1.780.077 1.643.657
Genel Yönetim Giderleri
-1.234.047 -1.128.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.499 59.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.617 -7.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
548.912 567.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
548.912 567.057
Finansman Gelirleri
12 4.397.355 8.725.114
Finansman Giderleri
12 -1.119.198 -6.269.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.827.069 3.022.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-842.817 -666.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-862.424 -1.663.777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.607 997.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.984.252 2.356.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.984.252 2.356.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.984.252 2.356.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,40190000 0,31740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.410.139 -694.434
Dönem Karı (Zararı)
2.984.252 2.356.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.035.098 1.601.061
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.925 -53.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
113.125 75.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
113.125 75.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.998.830 -2.044.212
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.305.782 -2.580.162
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 306.952 535.950
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.956.800
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.956.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
842.817 666.046
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.135 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.228.053 -3.680.984
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -12.765.247 -81.938.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.316.687 -7.969.273
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.810 -80
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 245.186 -448.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 15.969.907 85.497.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.549 -68.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -49.267 70.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 2.698.957 3.111.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-965.543 -1.935.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.278.899 276.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.174 -36.530
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.109.066 -934.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.545 -33.314.651
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-63.125 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 78.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.420 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 -33.393.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.215.905 15.505.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -34.214.735 13.461.003
Ödenen Faiz
12 -306.952 -535.950
Alınan Faiz
12 3.305.782 2.580.162
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.692.589 -18.503.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.692.589 -18.503.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.593.685 159.838.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.901.096 141.334.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.901.096 103.593.685
Ticari Alacaklar
5 544.809.060 532.043.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 271 307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 544.808.789 532.043.506
Diğer Alacaklar
6 63.605.377 56.289.234
Stoklar
7 8.447 6.637
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.433.180 2.678.366
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 31.392 28.434
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.401.788 2.649.932
Diğer Dönen Varlıklar
994.385 28.842
ARA TOPLAM
681.751.545 694.640.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
681.751.545 694.640.577
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
63.125 0
Diğer Alacaklar
6 14.772 14.228
Maddi Duran Varlıklar
200.968 87.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.947 14.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı
160.597 139.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
452.409 255.935
TOPLAM VARLIKLAR
682.203.954 694.896.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 5.639.701 39.854.436
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 48.273 0
Ticari Borçlar
5 612.823.410 596.853.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 69.592.798 57.174.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 543.230.612 539.679.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
137.187 180.736
Diğer Borçlar
6 148.149 197.416
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.304.001 9.605.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
279.481 526.123
Kısa Vadeli Karşılıklar
147.878 102.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
147.878 102.705
ARA TOPLAM
631.528.080 647.319.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
631.528.080 647.319.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 53.788 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
620.604 568.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
620.604 568.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
674.392 568.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
632.202.472 647.888.339
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.001.482 47.008.173
Ödenmiş Sermaye
11 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.153 4.007
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.153 4.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.153 4.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 5.219.105 5.219.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.118.201 3.318.506
Net Dönem Karı veya Zararı
2.984.252 21.785.478
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.001.482 47.008.173
TOPLAM KAYNAKLAR
682.203.954 694.896.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884
Transferler
12.342.305 -12.342.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-98.439 2.356.534 2.258.095 0 2.258.095
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -63.647 4.033.732 12.250.283 2.356.534 35.257.979 0 35.257.979
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
14.217 14.217 0 14.217
Transferler
21.785.478 -21.785.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.160 2.984.252 2.979.092 0 2.979.092
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -1.153 5.219.105 25.118.201 2.984.252 50.001.482 0 50.001.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.984.252 2.356.534
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.160 -98.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.451 -123.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.291 24.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.160 -98.439
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.979.092 2.258.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.979.092 2.258.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759784


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.734 Değişim: -0,06% Hacim : 27.331 Mio.TL Son veri saati : 11:12
Düşük 10.720 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8767 Değişim: 0,20%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1644 Değişim: -0,12%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.499,99 Değişim: 0,41%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.500,48
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.