KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:18
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.846.051 3.489.883 2.226.777 1.295.148
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.846.051 3.489.883 2.226.777 1.295.148
BRÜT KAR (ZARAR)
5.846.051 3.489.883 2.226.777 1.295.148
Genel Yönetim Giderleri
-3.328.013 -3.068.454 -1.173.775 -911.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
105.186 32.826 13.122 15.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.895 -4.609 -4.435 -2.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.610.329 449.646 1.061.689 396.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.610.329 449.646 1.061.689 396.133
Finansman Gelirleri
89.850.653 17.781.269 49.729.947 7.515.345
Finansman Giderleri
-68.368.846 -11.889.820 -45.494.596 -5.861.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.092.136 6.341.095 5.297.040 2.050.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.303.962 -1.277.114 -1.166.836 -407.898
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.312.883 -1.298.077 -1.954.036 -403.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.008.921 20.963 787.200 -4.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.788.174 5.063.981 4.130.204 1.642.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.788.174 5.063.981 4.130.204 1.642.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.788.174 5.063.981 4.130.204 1.642.513
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 2,53040000 0,68200000 0,55630000 0,22120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Transferler
454.745 3.095.270 -3.550.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.891 5.063.981 5.095.872 0 5.095.872
Kar Payları
-3.091.893 -3.091.893 0 -3.091.893
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 70.847 4.033.732 -92.023 5.063.981 25.757.614 0 25.757.614
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884
Transferler
1.185.373 11.156.932 -12.342.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.488 18.788.174 18.671.686 0 18.671.686
Kar Payları
-7.746.404 -7.746.404 0 -7.746.404
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -81.696 5.219.105 3.318.506 18.788.174 43.925.166 0 43.925.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.140.310 14.674.719
Dönem Karı (Zararı)
18.788.174 5.063.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.307.805 -2.714.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.260 28.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
206.016 149.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
206.016 149.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.835.043 -4.170.808
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -9.731.080 -5.256.811
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.103.963 1.086.003
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.303.962 1.277.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.263.299 13.704.395
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -227.947.345 -137.195.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -33.354.990 -8.627.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -6.154 -1.929
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.019.275 -447.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 258.616.737 159.320.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.037 1.388
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 20.961 -56
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 13.631.617 1.657.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.668.215 -1.002.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.743.668 16.053.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-104.979 -10.959
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.498.379 -1.367.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.568 -65.459.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.380 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.812 -35.902
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -65.423.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.773.528 57.114.589
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 379.847.163 286.532.323
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -415.666.130 -230.496.649
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.956.800 0
Ödenen Temettüler
-7.746.404 -3.091.893
Ödenen Faiz
13 2.103.963 -1.086.003
Alınan Faiz
13 9.731.080 5.256.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.625.650 6.330.123
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.625.650 6.330.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.838.799 98.357.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.213.149 104.687.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.788.174 5.063.981 4.130.204 1.642.513
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.488 31.891 -38.661 -10.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.610 39.864 -48.326 -13.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.122 -7.973 9.665 2.614
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.488 31.891 -38.661 -10.456
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.671.686 5.095.872 4.091.543 1.632.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.671.686 5.095.872 4.091.543 1.632.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 146.213.149 159.838.799
Ticari Alacaklar
5 678.324.242 450.376.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.149 1.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 678.323.093 450.375.556
Diğer Alacaklar
6 76.900.376 43.549.218
Türev Araçlar
9 0 2.956.800
Stoklar
7 10.977 4.822
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.602.173 1.582.898
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 59.020 42.294
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.543.153 1.540.604
Diğer Dönen Varlıklar
1.769.328 101.113
ARA TOPLAM
905.820.245 658.410.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
905.820.245 658.410.547
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 15.308 11.476
Maddi Duran Varlıklar
43.558 63.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.801 14.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
151.021 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.688 89.663
TOPLAM VARLIKLAR
906.039.933 658.500.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 76.559.984 112.378.951
Ticari Borçlar
5 762.367.324 503.750.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 78.805.994 42.137.401
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 683.561.330 461.613.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
153.398 163.434
Diğer Borçlar
6 167.481 146.520
Ertelenmiş Gelirler
8 20.884.614 7.252.998
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.262.390 447.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.567 91.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
92.567 91.186
ARA TOPLAM
861.487.758 624.231.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
861.487.758 624.231.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
627.009 381.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
627.009 381.742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 887.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
627.009 1.268.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
862.114.767 625.500.326
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.925.166 32.999.884
Ödenmiş Sermaye
12 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-81.696 34.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.696 34.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.696 34.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 5.219.105 4.033.732
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.318.506 -92.022
Net Dönem Karı veya Zararı
18.788.174 12.342.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.925.166 32.999.884
TOPLAM KAYNAKLAR
906.039.933 658.500.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716378


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.724 Değişim: -0,92% Hacim : 73.525 Mio.TL Son veri saati : 14:34
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4007 Değişim: 0,14%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5510 Değişim: 0,35%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.454,68 Değişim: 0,66%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.