KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:10
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -174.189 999.275 15.926.603 649.263 52.875.577 52.875.577
Transferler
49.189 600.074 -649.263 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-619.994 -619.994 -619.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.535 -277.535 -277.535
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -451.724 1.048.464 16.526.677 -619.994 51.978.048 51.978.048
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -176.531 58.298.582 -415.887 1.630.893 16.631.888 18.661.597 118.630.542 118.630.542
Transferler
63.934 18.597.663 -18.661.597
Dönem Karı (Zararı)
-6.259.250 -6.259.250 -6.259.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.460.000 -287.503 -6.747.503 -6.747.503
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24.000.000 -176.531
Dönem Sonu Bakiyeler
51.838.582 -703.390 1.694.827 35.229.551 -6.259.250 105.623.789 105.623.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.229.531 3.779.588
Dönem Karı (Zararı)
-6.259.250 -619.994
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.259.250 -619.994
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.608.467 4.332.950
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
632.375 576.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-107.667 1.533.461
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.738.970
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-107.667 -205.509
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
455.733 349.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
455.733 349.706
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.499.515 2.174.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-73 -102
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.029.158 2.726.613
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.019.277 450.795
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-548.847 -1.002.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.128.511 -301.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.283.796 364.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.240.095 -4.580.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-593.407 173.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.646.688 -4.754.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-386.708 -107.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-386.708 -107.298
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.985.388 -11.470.873
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-140.793 -1.259.478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.615.688 18.151.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.056.521 772.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.440.833 17.378.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
616.443 74.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.985.366 314.324
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.822.832 250.102
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
162.534 64.222
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
148.339 -94.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.902.320 -663.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.473.447 -518.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
428.873 -145.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.633.013 4.077.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-239.773 -67.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-163.709 -229.919
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.389 -253.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.389 -253.385
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.389 -253.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.699.320 -3.122.875
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.984 51.403
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
50.984 51.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.011.925 -483.488
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.011.925 -483.488
Ödenen Faiz
-1.738.452 -2.690.892
Alınan Faiz
73 102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.461.822 403.328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.461.822 403.328
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
513.199 131.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.975.021 534.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.975.021 513.199
Finansal Yatırımlar
9.375 9.375
Diğer Finansal Yatırımlar
6 9.375 9.375
Ticari Alacaklar
21.589.155 15.368.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 593.815 408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 20.995.340 15.367.929
Diğer Alacaklar
437.199 50.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 437.199 50.491
Stoklar
10 59.067.496 47.974.441
Peşin Ödenmiş Giderler
441.925 301.132
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 441.925 301.132
Diğer Dönen Varlıklar
883.276 3.356.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 883.276 3.356.723
ARA TOPLAM
86.403.447 67.573.698
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.403.447 67.573.698
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
19.144 19.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.144 19.144
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 32.145.000 32.145.000
Maddi Duran Varlıklar
77.901.329 78.252.040
Arazi ve Arsalar
58.890.824 58.890.824
Binalar
17.419.222 17.554.202
Tesis, Makine ve Cihazlar
779.422 937.982
Mobilya ve Demirbaşlar
750.490 791.286
Özel Maliyetler
61.371 77.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.279.620 1.378.450
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.621.391 1.834.666
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
1.621.391 1.834.666
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.044.983 2.459.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.011.467 116.088.593
TOPLAM VARLIKLAR
203.414.914 183.662.291
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.494.084 13.778.198
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.494.084 13.778.198
Banka Kredileri
7 12.268.299 12.989.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.225.785 788.680
Ticari Borçlar
26.703.069 31.867.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 0 7.056.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 26.703.069 24.811.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 798.785 182.342
Diğer Borçlar
31.236.681 7.251.315
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 30.841.838 7.019.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 394.843 232.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
197.789 49.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 197.789 49.450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 58.792 34.718
Kısa Vadeli Karşılıklar
258.223 171.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
258.223 171.545
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
480.295 51.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 480.295 51.422
ARA TOPLAM
73.227.718 53.386.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.227.718 53.386.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
174.722 659.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
174.722 659.673
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 174.722 659.673
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.374.581 834.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.374.581 834.581
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 23.014.104 10.150.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.563.407 11.645.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.791.125 65.031.749
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.623.789 118.630.542
Ödenmiş Sermaye
20 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -176.531 -176.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.135.192 57.882.695
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.135.192 57.882.695
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 51.838.582 58.298.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -703.390 -415.887
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.694.827 1.630.893
Yasal Yedekler
20 1.694.827 1.630.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 35.229.551 16.631.888
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.259.250 18.661.597
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.623.789 118.630.542
TOPLAM KAYNAKLAR
203.414.914 183.662.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 42.755.522 42.701.606 13.937.610 19.083.650
Satışların Maliyeti
-33.176.818 -38.217.957 -12.045.946 -19.426.588
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.578.704 4.483.649 1.891.664 -342.938
BRÜT KAR (ZARAR)
9.578.704 4.483.649 1.891.664 -342.938
Genel Yönetim Giderleri
-2.436.213 -2.185.244 -940.055 267.528
Pazarlama Giderleri
-1.010.189 -273.409 -544.573 785.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.087.184 1.701.665 800.205 -1.264.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.306.840 -2.634.702 -1.519.253 803.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.087.354 1.091.959 -312.012 249.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.985.700 713.300 1.226.000 248.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
898.346 1.805.259 913.988 497.686
Finansman Gelirleri
73 102 0 102
Finansman Giderleri
-2.029.158 -2.726.613 -802.303 -1.013.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.130.739 -921.252 111.685 -516.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.128.511 301.258 -4.427.958 55.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-187.783 -303.638 -58.794 -74.070
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.940.728 604.896 -4.369.164 129.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.259.250 -619.994 -4.316.273 -460.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.259.250 -619.994 -4.316.273 -460.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.259.250 -619.994 -4.316.273 -460.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.747.503 -277.535 -5.395.073 -142.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-410.719 -360.435 -330.146 -184.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.336.784 82.900 -5.064.927 42.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.336.784 82.900 -5.064.927 42.522
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.747.503 -277.535 -5.395.073 -142.355
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.006.753 -897.529 -9.711.346 -603.029
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.006.753 -897.529 -9.711.346 -603.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210978


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.