KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:11
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -127.405 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-58.923 -58.923 -58.923
Transferler
58.952 908.888 -967.840
Dönem Karı (Zararı)
854.903
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.439 797.463 797.463
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -184.844 948.982 6.916.115 854.903 44.009.780 44.009.780
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -65.155 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348
Transferler
9.060.781 -9.060.781
Dönem Karı (Zararı)
2.145.706
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.770 2.139.936 2.139.936
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -70.925 948.982 15.976.896 2.145.706 54.475.284 54.475.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.237.574 3.038.794
Dönem Karı (Zararı)
2.145.706 854.903
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.145.706 854.903
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
938.483 -507.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 346.624 342.792
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
574.657 73.532
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 738.173 86.915
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -4.513
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -163.516 -8.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.545 -32.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 22.857 -36.559
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
39.688 3.596
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
491.873 -1.555.272
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -3.060 -1.424.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 762.183 158.988
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -267.250 -290.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -537.216 664.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.272.766 2.972.823
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.454.294 2.936.146
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 70.408 655.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.524.702 2.281.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
621.715 -94.696
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 643.722 -116.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -22.007 21.560
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
17.628 -44.424
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
26 17.628 -44.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.729.580 -3.257.933
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -17.766 -26.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.278.600 1.649.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.573.835 1.515.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.295.235 134.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 136.754 -23.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
503.877 -4.677
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 507.938 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -4.061 -4.677
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -354.405 2.323.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-718.095 -484.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -742.172 -164.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,35 24.077 -319.741
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.188.577 3.320.602
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -48.997 -281.808
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-287.233 -77.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-287.233 -50.651
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -254.635 -35.651
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -32.598 -15.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -27.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.812.041 -3.207.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.634.234 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 4.634.234 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -4.473.130
Ödenen Faiz
33 -825.253 -158.988
Alınan Faiz
3.060 1.424.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.234 -246.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.234 -246.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.378 319.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
389.612 72.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 389.612 102.378
Ticari Alacaklar
12.777.917 11.813.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.777.917 11.812.634
Diğer Alacaklar
107.085 774.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 643.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 107.085 131.145
Stoklar
13 19.597.264 15.867.684
Peşin Ödenmiş Giderler
220.143 86.196
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 220.143 86.196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 17.628
Diğer Dönen Varlıklar
1.262.067 519.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.262.067 519.895
ARA TOPLAM
34.354.088 29.181.690
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.354.088 29.181.690
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 70.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 70.000
Diğer Alacaklar
38.176 34.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 38.176 34.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 35.150.000 35.150.000
Maddi Duran Varlıklar
1.597.017 1.545.465
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 999.470 1.146.020
Mobilya ve Demirbaşlar
18 485.387 275.085
Özel Maliyetler
18 112.160 124.360
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 349.273 694.731
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.243.288 2.354.232
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
19 2.243.288 2.354.232
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.377.754 39.849.129
TOPLAM VARLIKLAR
73.731.842 69.030.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.031.317 4.481.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.031.317 4.481.831
Banka Kredileri
8 8.031.317 4.481.831
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.250.927 798.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
406.155 798.948
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 406.155 798.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
844.772 0
Banka Kredileri
844.772 0
Ticari Borçlar
4.557.661 5.857.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 2.482.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.557.661 3.374.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 207.147 70.393
Diğer Borçlar
3.200.560 2.764.144
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.182.515 2.742.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 18.045 22.106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
873.726 1.228.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 873.726 1.228.131
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 11.169 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.942 2.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 14.942 2.034
ARA TOPLAM
18.147.449 15.202.777
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.147.449 15.202.777
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
156.617 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
156.617 0
Banka Kredileri
156.617 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
130.780 82.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 130.780 82.846
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 821.712 1.409.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.109.109 1.492.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.256.558 16.695.471
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.475.284 52.335.348
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.715.657 11.721.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.715.657 11.721.427
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 11.786.582 11.786.582
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -70.925 -65.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
948.982 948.982
Yasal Yedekler
27 948.982 948.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 15.976.896 6.916.115
Net Dönem Karı veya Zararı
27 2.145.706 9.060.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.475.284 52.335.348
TOPLAM KAYNAKLAR
73.731.842 69.030.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 18.173.483 2.533.584 6.058.498 908.597
Satışların Maliyeti
-15.096.863 -1.719.507 -5.463.624 -691.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.076.620 814.077 594.874 216.917
BRÜT KAR (ZARAR)
3.076.620 814.077 594.874 216.917
Genel Yönetim Giderleri
29 -556.876 -355.392 -289.875 -159.893
Pazarlama Giderleri
29 -279.382 -370.646 -153.882 -210.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.810.445 2.632.465 222.961 39.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.869.694 -1.352.279 -869.643 -169.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.181.113 1.368.225 -495.565 -283.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 189.560 370.527 105.038 158.127
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.370.673 1.738.752 -390.527 -125.183
Finansman Giderleri
33 -762.183 -219.062 -452.860 -64.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.608.490 1.519.690 -843.387 -189.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
537.216 -664.787 986.537 73.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -48.997 -281.803 -48.997 44.424
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 586.213 -382.984 1.035.534 29.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.145.706 854.903 143.150 -116.485
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.145.706 854.903 143.150 -116.485
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.145.706 854.903 143.150 -116.485
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.770 -57.439 -18.252 -19.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.770 -57.439 -18.252 -19.987
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -5.770 -57.439 -18.252 -19.987
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.770 -57.439 -18.252 -19.987
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.139.936 797.464 124.898 -136.472
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.139.936 797.464 124.898 -136.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956142


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6230 Değişim: -0,05%
Düşük 8,6196 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1177 Değişim: 0,00%
Düşük 10,1116 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
491,95 Değişim: -0,06%
Düşük 491,84 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.