KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:26
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 573.368 9.960.728 -1.849 835.398 4.215.815 91.059 38.527.783 38.527.783
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
261.411 -3.762 -257.649
Transferler
53.809 37.250 -91.059
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.405 436.554 414.149 414.149
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 9.960.728 -24.254 885.445 3.995.416 436.554 38.941.932 38.941.932
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -29.775 885.445 5.621.535 390.277 42.342.107 42.342.107
Transferler
4.585 385.692 -390.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.111 143.068 34.957 34.957
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -137.886 890.030 6.007.227 143.068 42.377.064 42.377.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.559.278 956.418
Dönem Karı (Zararı)
143.068 436.554
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
143.068 436.554
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.183.577 477.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 507.539 525.514
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-35.531 -48.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -35.531 -48.484
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
732.426 173.828
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 5.966
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 732.426 167.862
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-567.972 -137.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -567.972 -137.200
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 547.115 123.515
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -159.490
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -159.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.863.837 127.860
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.027.792 4.732.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -894.709 1.212.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.133.083 3.520.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.700 -20.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -23.700 -20.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -295.386 -4.761.858
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 26.465 -284.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.231.671 555.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 281.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.231.671 273.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 18.058 38.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.276 48.254
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -30.276 48.254
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -47.102 218.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
284.225 -398.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 214.025 -485.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26-34 70.200 87.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.537.192 1.042.097
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.086 -85.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-726.593 -851.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 171.574
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 171.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-726.593 -1.022.811
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -589.093 -882.811
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -137.500 -140.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.116.626 -278.786
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.995.850 -104.958
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.995.850 -104.958
Ödenen Faiz
32 -879.224 -167.862
Alınan Faiz
33 0 -5.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-169.245 -173.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-169.245 -173.605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
329.447 289.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
160.202 115.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 160.202 329.447
Ticari Alacaklar
14.548.073 10.882.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 3.981.311 2.582.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.566.762 8.300.162
Diğer Alacaklar
130.715 107.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 130.715 107.015
Stoklar
13 8.847.960 8.552.574
Peşin Ödenmiş Giderler
489.286 515.751
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 489.286 515.751
Diğer Dönen Varlıklar
3.983 218.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 3.983 218.008
ARA TOPLAM
24.180.219 20.605.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.180.219 20.605.077
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.814 30.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.814 30.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 22.784.971 22.249.999
Maddi Duran Varlıklar
1.824.365 2.084.178
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.420.892 1.641.480
Mobilya ve Demirbaşlar
18 244.625 248.121
Özel Maliyetler
18 158.848 194.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.357.464 2.413.570
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
19 2.357.464 2.412.179
Bilgisayar Yazılımları
19 0 1.391
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.997.614 26.778.561
TOPLAM VARLIKLAR
51.177.833 47.383.638
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.679.536 2.830.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.679.536 2.830.486
Banka Kredileri
8 5.679.536 2.830.486
Ticari Borçlar
1.112.643 810.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.112.643 810.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 104.815 86.757
Diğer Borçlar
107.780 138.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 107.780 138.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.110 165.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 118.110 165.212
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22.052 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
63.251 15.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 63.251 15.102
ARA TOPLAM
7.208.187 4.046.559
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.208.187 4.046.559
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
158.749 59.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 158.749 59.140
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.433.833 935.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.592.582 994.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.800.769 5.041.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.377.064 42.342.107
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.648.696 11.756.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.786.582 11.786.582
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 11.786.582 11.786.582
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -137.886 -29.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
890.030 885.445
Yasal Yedekler
27 578.073 573.488
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
27 311.957 311.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 6.007.227 5.621.535
Net Dönem Karı veya Zararı
27 143.068 390.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.377.064 42.342.107
TOPLAM KAYNAKLAR
51.177.833 47.383.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.861.257 6.434.186 2.616.578 3.318.237
Satışların Maliyeti
28 -4.718.627 -5.539.884 -1.481.932 -2.550.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.142.630 894.302 1.134.646 767.546
BRÜT KAR (ZARAR)
1.142.630 894.302 1.134.646 767.546
Genel Yönetim Giderleri
29 -689.616 -664.922 -227.485 -226.418
Pazarlama Giderleri
29 -174.976 -410.207 -61.476 -299.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.577.947 1.273.274 -38.289 148.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.153.126 -1.127.125 246.112 60.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
702.859 -34.678 1.053.508 450.357
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 719.750 757.457 212.627 198.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.422.609 722.779 1.266.135 648.932
Finansman Gelirleri
32 0 5.152 0 52
Finansman Giderleri
33 -732.426 -167.862 -319.579 -94.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
690.183 560.069 946.556 554.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-547.115 -123.515 -58.359 -122.258
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -22.086 -85.679 -22.086 -82.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -525.029 -37.836 -36.273 -40.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.068 436.554 888.197 432.420
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.068 436.554 888.197 432.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
143.068 436.554 888.197 432.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-108.111 22.406 -25.823 12.750
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 -135.139 28.725 -32.279 6.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.028 -6.319 6.456 6.375
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
27 27.028 -6.319 6.456 6.375
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-108.111 22.406 -25.823 12.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.957 458.960 862.374 445.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.957 458.960 862.374 445.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795551


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,4934 Değişim: -0,02%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6363 Değişim: -0,16%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.435,32 Değişim: -2,57%
Düşük 2.429,05 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.