KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.05.2023 - 18:42
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 18.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018 Peşin 1,1419570 114,1957 10 1,0277613 102,77613
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 Peşin 1,1419570 114,1957 10 1,0277613 102,77613

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 03.10.2023 05.10.2023 04.10.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018 0 0
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak Şirketimiz yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2022 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ile vergi mevzuatına ("VUK") uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan mali tablolarımızın incelenmesi neticesinde
- TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan aşağıda yer alan kar dağıtım tablosu doğrultusunda 426.466.914 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu ve
- VUK mali tablolarımızda ise 190.249.196,16 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu
tespit edilmiştir.
Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde 2022 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere,
-7.443.362,15 TL'si birinci kar payı ve 162.556.637,85 TL'si ikinci kar payı olmak üzere ortaklara toplam 170.000.000 TL brüt kar payının nakden dağıtılması suretiyle, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, 1,00 TL nominal değerli pay için %114,1957 oranında ve 1,141957 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli pay için %114,1957 oranında ve 1,141957 TL brüt %102,77613 oranında ve 1,0277613 TL net nakit kar payı ödenmesi,
-Kar payı ödeme tarihinin 3 Ekim 2023 Salı günü olarak belirlenmesi,
-Dağıtılan kar payı kaynaklı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca toplam 16.255.663,79 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve
-Şirketimizin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan kalan net dönem karlarının tamamının "geçmiş yıllar karları" hesabına aktarılması hususlarının
Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 148.867.243
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 58.466.050
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 523.612.831 252.067.217,44
4. Vergiler ( - ) 97.181.014 61.818.021,28
5. Net Dönem Kârı 426.431.817 190.249.196,16
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 426.431.817 190.249.196,16
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 426.431.817 190.249.196,16
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 35.097 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 426.466.914 190.249.196,16
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 7.443.362,15 7.443.362,15
* Nakit 7.443.362,15 7.443.362,15
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 162.556.637,85 162.556.637,85
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 16.255.663,79 16.255.663,79
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 240.211.250,22 3.993.532,38
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 18.798.644,99 0 4,41 1,0277613 102,77613
B Grubu 134.201.355,01 0 31,47 1,0277613 102,77613
TOPLAM 153.000.000 0 35,88 1,0277613 102,77613

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
1) 2022 yıllık hesap dönemine ait finansal tabloların bağımsız denetiminin tamamlanması sonrasında vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler uyarınca 2022 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi verilirken oluşan ek vergi ve indirimler dikkate alınmıştır.
2) Yasal kayıtlarda yer alan net dönem karından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan matrahın %5'i olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçe tutarının TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen sınırı aşması nedeniyle ilave genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.
3) Tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara yapılan nakit kar payı ödemeleri dışında diğer ortaklara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden (%10) nispetinde gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Yukarıda tabloda yer verilen net dağıtılacak kar payı hesaplanırken tüm ortakların %10 oranında stopaja tabi olacağı varsayılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152497


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: -1,28% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2194 Değişim: 0,06%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9341 Değişim: 0,24%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.042,71 Değişim: 0,10%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.045,28
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.