KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:46
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161
Transferler
-562.148 1.390.503 58.647.101 -59.475.456
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-429.596 47.524.722 47.095.126 47.095.126
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 99.686.598 648.183 -9.629.793 304.820.538 460.746.149 47.524.722 751.495.287 751.495.287
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.596.612 6.307.642 -322.280.157 99.545.680 648.183 -9.629.793 304.843.889 460.863.716 255.169.085 959.116.299 959.116.299
Transferler
-6.175.274 -49.021 9.629.793 251.763.587 -255.169.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.196.526 52.196.526 52.196.526
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.596.612 132.368 -322.280.157 99.496.659 648.183 304.843.889 712.627.303 51.196.526 1.010.312.825 1.010.312.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.642.727 -297.153
Dönem Karı (Zararı)
51.196.526 47.524.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-33.738.665 -40.132.717
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 7.865.394 5.066.225
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.276.622 1.559.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.149.575 332.898
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.127.047 1.226.829
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.474.386 -4.126.611
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-45.686.208 -52.859.470
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 15.419.261 11.740.920
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.920
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.139.524 -16.428
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
176 -1.500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.820.660 -6.541.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.140.532 -4.143.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.778 24.153
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
580.921 116.758
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-629.492 -455.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.441.598 1.511.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
167.594 81.089
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186.838 66.698
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-43.645 -22.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.406.720 -3.721.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.171.679 135.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.578.399 -3.856.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.637.201 850.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -22.669 -93.807
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -1.714.623 -1.053.441
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.542.636 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.675.442 -47.667.149
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.038.652 -528.949
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -47.749.426
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-47.749.426
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
9.451.340 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
9.451.340
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.262.033 111.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.507 -94.798
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-122.507 -94.798
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.089.792 -48.059.100
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.198 545.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.084.594 -47.513.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.970.420 48.223.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.885.826 709.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.885.826 11.970.420
Finansal Yatırımlar
5 29.617 28.809
Ticari Alacaklar
21.327.425 13.714.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 8.081.163 7.039.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.246.262 6.674.373
Diğer Alacaklar
75.657.004 72.996.119
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 72.861.070 70.175.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.795.934 2.820.651
Stoklar
8 5.916.842 6.497.763
Peşin Ödenmiş Giderler
1.232.874 603.382
Diğer Dönen Varlıklar
13 189.355 269.136
ARA TOPLAM
106.238.943 106.079.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.238.943 106.079.687
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
577.373.233 529.400.941
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 577.156.529 529.185.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 216.704 215.486
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 301.791.159 301.791.159
Maddi Duran Varlıklar
10 129.717.717 134.442.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.073.963 17.300.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 116.736 227.697
Diğer Duran Varlıklar
13 14.042.067 16.133.965
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.040.114.875 999.296.460
TOPLAM VARLIKLAR
1.146.353.818 1.105.376.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
12.890.159 8.663.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 362.024 304.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 12.528.135 8.359.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
796.790 629.196
Diğer Borçlar
2.539.473 2.369.243
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 174.854 3.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.364.619 2.365.977
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.795.900 2.839.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 20.010.364 34.251.668
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 43.336.889 41.483.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.709.409 1.268.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
41.627.480 40.215.056
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.488.186 7.874.415
ARA TOPLAM
86.857.761 98.111.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.857.761 98.111.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 3.731.989 3.276.665
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.731.989 3.276.665
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 14.265.401 13.500.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.857.336 4.170.944
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9.408.065 9.329.892
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 30.224.987 30.218.019
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
960.855 1.153.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.183.232 48.148.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.040.993 146.259.850
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.010.312.825 959.116.297
Ödenmiş Sermaye
14 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.596.612 -1.596.612
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
132.368 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-322.280.157 -322.280.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
100.144.842 90.564.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.144.842 90.564.070
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
99.496.659 99.545.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.183 648.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.629.793
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
304.843.889 304.843.889
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
712.627.303 460.863.716
Net Dönem Karı veya Zararı
51.196.526 255.169.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.010.312.825 959.116.297
TOPLAM KAYNAKLAR
1.146.353.818 1.105.376.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 29.744.874 13.285.031
Satışların Maliyeti
15 -17.240.664 -8.675.931
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.504.210 4.609.100
BRÜT KAR (ZARAR)
12.504.210 4.609.100
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.720.032 -2.570.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 587.607 1.527.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.987.537 -1.534.624
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.384.248 2.031.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 1.262.754 111.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 -2.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.647.002 2.139.412
Finansman Gelirleri
18 60.161.145 57.222.946
Finansman Giderleri
18 -192.360 -96.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.615.787 59.265.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.419.261 -11.740.920
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -15.301.332 -11.366.369
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -117.929 -374.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.196.526 47.524.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.196.526 47.524.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
51.196.526 47.524.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00343900 0,00319000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -429.596
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-429.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -429.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.196.526 47.095.126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
51.196.526 47.095.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028688


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8592 Değişim: 0,28%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8764
Açılış: 32,7682
35,2025 Değişim: 0,32%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2225
Açılış: 35,0901
2.450,46 Değişim: -0,31%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.