KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 22:25
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
39.111.839 -39.111.839 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.247 2.303.490 4.055.475 6.307.718 6.307.718
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015
Transferler
4.055.475 -4.055.475 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.919.862 -12.840.868 59.475.456 50.554.450 50.554.450
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
164.457.696 164.457.696 164.457.696
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.929.026 -4.829.708
Dönem Karı (Zararı)
59.475.456 4.055.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-33.326.456 -1.601.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 23.194.987 3.160.224
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.187.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.269.408 23.234.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 899.627 703.556
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 9.369.781 22.530.874
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.174.242 -11.696.987
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-58.491.618 -29.318.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.366.490 10.087.841
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 18.837.852 3.046.992
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-400.685
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-382.919 -116.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.735.578 -4.186.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.507.433 -5.185.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
394.888 -1.218.344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.518.846 348.737
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -83.191 89.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.816.041 4.154.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 128.867 -339.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.616 1.864.600
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 2.724.688 38.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-924.894 -3.938.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -3.815.166 -5.125.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.890.272 1.187.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.413.422 -1.732.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -768.747 -140.064
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -6.573.111 -2.956.835
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.999.780
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
71.674.873 11.920.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
734.024 116.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.038.904 -33.411.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.801.244
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
110.505.675 45.215.295
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
110.505.675 45.215.295
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
672.834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-272.283 -1.052.572
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.025.288
Ödenen Faiz
21 -134 -27.284
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-272.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.473.564 6.037.928
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
535.536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.009.100 6.037.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.214.119 176.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.223.219 6.214.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 48.223.219 6.214.119
Ticari Alacaklar
7 7.105.042 5.294.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 3.232.714 2.213.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.872.328 3.081.077
Diğer Alacaklar
9 59.105.036 46.857.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 55.885.452 43.261.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.219.584 3.595.218
Stoklar
10 2.457.836 938.990
Peşin Ödenmiş Giderler
8 332.639 249.448
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.376.750
Diğer Dönen Varlıklar
16 85.696 7.006
ARA TOPLAM
122.686.218 59.561.616
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.686.218 59.561.616
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 452.207 13.842.856
Diğer Alacaklar
9 326.947.388 198.679.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 326.735.127 198.447.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
212.261 231.515
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 204.548.131 191.995.000
Maddi Duran Varlıklar
12 100.040.450 74.259.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 18.208.844 19.117.078
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34.196
Diğer Duran Varlıklar
16 11.087.004 7.350.528
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
661.318.220 505.244.281
TOPLAM VARLIKLAR
784.004.438 564.805.897
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 588
Ticari Borçlar
7 5.021.317 11.081.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 474.981 343.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.546.336 10.737.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 471.963 343.096
Diğer Borçlar
9 528.680 566.383
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 6.038 5.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
522.642 560.749
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.830.387 114.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.869.969
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 35.432.893 35.869.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
957.595 731.496
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
34.475.298 35.137.704
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 5.904.725 2.044.763
ARA TOPLAM
50.189.965 52.889.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.189.965 52.889.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 3.020.942 2.620.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.020.942 2.620.970
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.955.209 6.977.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.561.926 3.657.145
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.393.283 3.320.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 16.132.111 12.929.745
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 2.306.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.414.312 22.528.145
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.604.277 75.417.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
704.400.161 489.388.015
Ödenmiş Sermaye
17 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-322.280.157 -486.737.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.696.732 100.617.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.696.732 100.617.738
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
100.248.746 96.328.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.183 648.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.200.197 3.640.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
303.430.035 303.430.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
402.099.048 398.043.573
Net Dönem Karı veya Zararı
59.475.456 4.055.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
704.400.161 489.388.015
TOPLAM KAYNAKLAR
784.004.438 564.805.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 46.612.527 10.447.779
Satışların Maliyeti
18 -34.318.927 -2.541.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.293.600 7.905.876
BRÜT KAR (ZARAR)
12.293.600 7.905.876
Genel Yönetim Giderleri
19 -9.578.957 -10.832.673
Pazarlama Giderleri
-713.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.173.433 1.164.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.459.757 -22.847.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.285.288 -24.609.585
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 16.434.358 906.417
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.199.366 -10.087.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.949.704 -33.791.009
Finansman Gelirleri
21 72.568.403 41.192.641
Finansman Giderleri
21 -2.204.799 -299.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.313.308 7.102.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.837.852 -3.046.992
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -16.099.866 -7.973.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.737.986 4.926.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.475.456 4.055.475
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.475.456 4.055.475
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
59.475.456 4.055.475
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç) 23 0,00400000 0,00027000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.921.006 2.252.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.919.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.247
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-12.840.868 2.303.490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.921.006 2.252.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.554.450 6.307.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.554.450 6.307.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917124


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.