KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2019 - 20:09
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 97.421.411 654.678 54.132.453 141.434.947 -21.665.111 497.662.833 497.662.833
Transferler
-1.092.527 1.573.261 -22.145.845 21.665.111
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
487.366.953 487.366.953 487.366.953
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-540.870.000 -540.870.000 -540.870.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.573.261 -1.573.261 -1.573.261
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
6.768.950 6.768.950 6.768.950
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 6.768.950 55.705.714 119.289.102 487.366.953 449.355.475 449.355.475
Transferler
247.724.321 239.642.632 -487.366.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.752 -5.431.769 39.111.839 33.724.822 33.724.822
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.178.185 -171.618.179
Dönem Karı (Zararı)
39.111.839 487.366.953
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.111.839 -4.689.978
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
492.056.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.612.995 -2.974.664
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 1.659.034 3.772.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.826.179 9.137.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 206.333 2.048.111
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.619.846 7.089.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.849.276 -1.408.996
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-69.314.683
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 20.362.758 -13.428.736
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 14.437.972 -134.756
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-734.979 -912.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.754.250 -130.525.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.169.826 -143.509.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.909.833 2.789.008
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 200.230 -707.423
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -176.484 4.122.843
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.962.891 774.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -106.080 -2.328.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-517.962 399.491
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 30.585 -30.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.792.807 7.965.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -902.101 7.965.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.890.706
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.253.094 353.866.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -516.542
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -599.325
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.972.683
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-986.359
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
21 -525.485.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-959.210 171.472.093
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-540.870.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.293.453 2.143.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.249.064 -4.865.988
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.599 -858.316
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
715.923.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.119.589 -2.828.476
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.573.261
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.573.261
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.021.737
Ödenen Faiz
24 -97.852 -1.408.996
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
153.781
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.386 -2.974.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.386 -2.974.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 76.805 3.051.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 176.191 76.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 176.191 76.805
Ticari Alacaklar
8 102.573 1.002.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 91.617 132.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.956 870.168
Diğer Alacaklar
10 20.794.246 198.969.021
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 20.783.756 198.143.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.490 825.055
Stoklar
11 1.287.727 1.487.957
Peşin Ödenmiş Giderler
9 137.324 162.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.551.472
Diğer Dönen Varlıklar
19 806.395 17.645
ARA TOPLAM
30.855.928 201.715.956
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.855.928 201.715.956
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 11.405.300 9.990.294
Diğer Alacaklar
10 225.280.880 312.897
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 225.130.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.884 312.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 202.082.841 222.442.000
Maddi Duran Varlıklar
13 4.130.374 10.763.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 49.749.708 43.085.068
Peşin Ödenmiş Giderler
9 201.844 436
Diğer Duran Varlıklar
19 1.425.382 1.312.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
494.276.329 287.906.184
TOPLAM VARLIKLAR
525.132.257 489.622.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 955.790 779.123
Ticari Borçlar
8 1.035.775 2.860.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 187.525 199.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 848.250 2.660.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 682.674 788.754
Diğer Borçlar
10 1.385.122 1.829.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 2.803 2.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.382.319 1.826.412
Ertelenmiş Gelirler
9 75.606 45.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.779.151
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 16.062.251 12.474.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
498.586 894.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.563.665 11.579.912
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 740.618 1.894.392
ARA TOPLAM
20.937.836 22.451.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.937.836 22.451.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 685.271
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.262.505 3.232.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.262.505 3.232.461
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 17.734.926 19.850.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 116.693 816.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.114.124 24.584.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.051.960 47.035.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
483.080.297 442.586.525
Ödenmiş Sermaye
20 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -486.737.853 -486.737.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
98.365.495 96.983.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
98.365.495 96.983.562
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.328.884 96.328.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
699.430 654.678
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.337.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
303.430.035 55.705.714
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
358.931.734 119.289.102
Net Dönem Karı veya Zararı
39.111.839 487.366.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
483.080.297 442.586.525
TOPLAM KAYNAKLAR
525.132.257 489.622.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
439.589 89.335
Satışların Maliyeti
-200.230 -36.904
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
239.359 52.431
BRÜT KAR (ZARAR)
239.359 52.431
Genel Yönetim Giderleri
22 -11.913.882 -15.233.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.271.643 862.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.859.362 -717.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.262.242 -15.036.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.823.965 26.682.297
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -20.392.179 -11.874.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.830.456 -228.559
Finansman Gelirleri
24 88.451.297 14.949.189
Finansman Giderleri
24 -1.071.030 -19.545.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.549.811 -4.824.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.437.972 134.757
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.642.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.204.088 134.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.111.839 -4.689.978
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 492.056.931
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.111.839 487.366.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.544 Değişim: 0,27% Hacim : 22.484 Mio.TL Son veri saati : 15:39
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.547
Açılış: 1.538
7,3510 Değişim: -0,72%
Düşük 7,3409 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9291 Değişim: -0,79%
Düşük 8,9163 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
438,45 Değişim: -0,76%
Düşük 437,66 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.