" />

KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 20:08
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907
Transferler
35.971.002 -35.971.002 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.624.046 32.624.046 32.624.046
Kar Payları
-6.638.540 -6.638.540 -6.638.540
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 104.248.445 32.624.046 396.323.413 396.323.413
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211
Transferler
2.786.737 39.631.907 -42.418.644 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.772.107 20.772.107 20.772.107
Kar Payları
-7.974.127 -7.974.127 -7.974.127
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 14.123.489 135.001.626 20.772.107 416.363.191 416.363.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.789.688 -160.730.737
Dönem Karı (Zararı)
20.772.107 32.624.046
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.772.107 32.624.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
236.519.090 58.789.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.959.598 5.927.458
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.269.512 11.096.941
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.116.111 4.519.573
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.153.401 6.577.368
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.646.145 24.656.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.300.829 -1.778.065
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
265.394
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37.345.316 26.070.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.720.613 4.469.137
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.720.613 4.469.137
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.646.581 8.406.989
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.646.581 8.406.989
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.458.002 997.573
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
190.027.805 3.235.117
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.471.143 -249.185.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.658.408 -125.457.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.618 -26.838.760
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
16.113.714 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
16.113.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.597.620 -57.557.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
299.415.447 -62.763.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
18.343.049 17.028.130
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
18.343.049 17.028.130
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.421 6.403.167
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.421 6.403.167
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
271.762.340 -157.772.538
Alınan Faiz
7.017.922 2.663.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-630.398 -4.032.534
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -30.360.176 -1.589.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.416.326 -3.793.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -19.527.955 -3.793.437
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
111.629
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
111.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.936.457 144.326.867
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.000.000 148.423.053
Kredilerden Nakit Girişleri
10 80.000.000 148.423.053
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.857.083 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.857.083
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-768.240 -511.893
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
882.865 24.187.821
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -13.460.459
Ödenen Temettüler
-7.974.127 -6.638.540
Ödenen Faiz
-5.346.958 -7.673.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
243.309.819 -20.197.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
243.309.819 -20.197.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 146.428.538 210.313.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 389.738.357 190.115.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 389.738.357 146.428.538
Ticari Alacaklar
578.122.382 428.580.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 64.557.321 47.646.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 513.565.061 380.933.757
Diğer Alacaklar
182.940 84.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
182.940 84.322
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
16.113.714
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16.113.714
Türev Araçlar
903.306
Stoklar
5 399.992.901 245.548.682
Peşin Ödenmiş Giderler
6 27.360.088 18.656.234
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 28.673.652 1.192.195
Diğer Dönen Varlıklar
9 53.735.480 35.647.710
ARA TOPLAM
1.478.709.106 892.251.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.478.709.106 892.251.480
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 78.535.672 64.981.581
Kullanım Hakkı Varlıkları
21 2.762.358 2.680.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 159.449 261.523
Peşin Ödenmiş Giderler
6 111.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 33.403.263 30.945.261
Diğer Duran Varlıklar
71.868.128 71.790.233
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 71.868.128 71.790.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.728.870 170.770.539
TOPLAM VARLIKLAR
1.665.437.976 1.063.022.019
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.847.908 52.867.525
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.847.908 52.867.525
Banka Kredileri
10 86.460.000 51.677.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.387.908 1.190.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
770.269.241 470.853.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 73.059.975 82.858.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 697.209.266 387.995.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.191.548 5.414.977
Diğer Borçlar
50.641 97.062
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
50.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97.062
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18.343.049 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
18.343.049
Türev Araçlar
16.860.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 254.337.293 36.449.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.878.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.111.424 48.646.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.408.645 11.965.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
69.702.779 36.680.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.162.091 2.929.076
ARA TOPLAM
1.223.313.195 636.997.434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.223.313.195 636.997.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.717.561 1.773.135
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.717.561 1.773.135
Banka Kredileri
10 1.717.561 1.773.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.044.029 20.686.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.391.608 17.914.026
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.652.421 2.772.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.761.590 22.459.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.249.074.785 659.456.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
416.363.191 403.565.211
Ödenmiş Sermaye
12 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.426.000 -8.426.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.426.000 -8.426.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.123.489 11.336.752
Yasal Yedekler
14.123.489 11.336.752
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.001.626 103.343.846
Net Dönem Karı veya Zararı
20.772.107 42.418.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
416.363.191 403.565.211
TOPLAM KAYNAKLAR
1.665.437.976 1.063.022.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.049.246.099 1.228.005.681 729.207.036 442.316.193
Satışların Maliyeti
14 -1.843.409.676 -1.086.211.933 -652.405.625 -391.049.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
205.836.423 141.793.748 76.801.411 51.267.019
BRÜT KAR (ZARAR)
205.836.423 141.793.748 76.801.411 51.267.019
Genel Yönetim Giderleri
15 -56.740.222 -37.007.620 -19.112.585 -16.499.923
Pazarlama Giderleri
15 -83.225.530 -62.724.154 -29.903.681 -22.433.425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -3.578.217 -3.595.714 -847.093 -785.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 95.496.907 73.481.423 22.348.615 22.350.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -131.721.943 -72.472.976 -40.172.985 -17.643.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.067.418 39.474.707 9.113.682 16.255.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.067.418 39.474.707 9.113.682 16.255.227
Finansman Gelirleri
7.017.922 1.845.832
Finansman Giderleri
-14.771.235 -5.853.088 -5.655.679 -2.719.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.314.105 33.621.619 5.303.835 13.535.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.458.002 -997.573 -2.236.160 -774.745
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -8.825.093 -674.695
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 2.458.002 7.827.520 -2.236.160 -100.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,09580000 0,01420000 0,15050000 0,05890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972633


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.089 Değişim: -0,01% Hacim : 63.798 Mio.TL Son veri saati : 14:53
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.100
Açılış: 11.093
32,8642 Değişim: 0,05%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6850 Değişim: 0,00%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.553,54 Değişim: 0,33%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.