KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 22:33
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000
Transferler
1.491.364 37.047.179 -38.538.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.975.200 35.971.002 31.995.802 31.995.802
Dönem Karı (Zararı)
35.971.002 35.971.002 35.971.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.975.200 -3.975.200 -3.975.200
Sermaye Arttırımı
14 75.000.000 -216.472 74.783.528 74.783.528
Kar Payları
14 -5.680.423 -5.680.423 -5.680.423
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907
Transferler
904.599 35.066.403 -35.971.002
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.552.800 42.418.644 39.865.844 39.865.844
Dönem Karı (Zararı)
42.418.644 42.418.644 42.418.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.552.800 -2.552.800 -2.552.800
Kar Payları
14 -6.638.540 -6.638.540 -6.638.540
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.646.612 -20.141.338
Dönem Karı (Zararı)
42.418.644 35.971.002
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.280.123 -10.817.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 8.153.848 7.266.591
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.816.681 1.721.897
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 8.206.619 6.979.148
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.610.062 -5.257.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.867.860 8.464.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-877.589 4.890.306
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -462.092 424.066
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 716.223 101.176
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25.491.318 3.048.953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.342.087 -1.060.943
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.927.646 -30.381.271
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 15.927.646 -30.381.271
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.731.357 7.177.853
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3.645.435 -4.000.755
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -204.791 -5.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-194.735.761 -38.591.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -152.043.144 53.090.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.060.643 -30.945.674
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-4.052.109 -20.955.977
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-4.052.109 -20.955.977
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -75.447.566 -20.817.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.243.119 -14.296.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.624.582 -4.665.805
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-77.036.994 -13.438.376
Alınan Faiz
3.899.242 4.095.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -600.546 -1.105.429
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.908.314 -9.693.181
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.543.057 -15.343.641
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 251.879 65.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -11.794.936 -15.408.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.305.010 16.550.240
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.783.528
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.783.528
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
422.489.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
422.489.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-372.489.000 -48.243.226
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-372.489.000 -48.243.226
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-492.204 -1.274.934
Ödenen Temettüler
14 -6.638.540 -5.680.423
Ödenen Faiz
-9.564.246 -3.034.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.884.659 -18.934.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.884.659 -18.934.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 210.313.197 229.247.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 146.428.538 210.313.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 146.428.538 210.505.611
Ticari Alacaklar
428.580.085 284.743.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 47.646.328 33.524.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26 380.933.757 251.219.135
Diğer Alacaklar
84.322 22.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 84.322 22.639
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
16.113.714 12.061.605
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16 16.113.714 12.061.605
Stoklar
6 245.548.682 174.711.178
Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.656.234 14.665.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.192.195 5.395.419
Diğer Dönen Varlıklar
13 35.647.710 63.596.439
ARA TOPLAM
892.251.480 765.701.804
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
892.251.480 765.701.804
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 64.981.581 60.622.561
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.680.312 3.307.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 261.523 399.557
Peşin Ödenmiş Giderler
111.629 210.600
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 30.945.261 14.048.161
Diğer Duran Varlıklar
71.790.233 43.542.040
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 71.790.233 43.542.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
170.770.539 122.130.217
TOPLAM VARLIKLAR
1.063.022.019 887.832.021
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 52.867.525 1.274.934
Ticari Borçlar
470.853.794 447.965.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 82.858.034 39.669.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
387.995.760 408.296.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.414.977 3.376.272
Diğer Borçlar
97.062 7.930
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 97.062 7.930
Türev Araçlar
25 16.860.410 932.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 36.449.555 18.563.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.878.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.646.316 26.776.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.965.931 15.761.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 36.680.385 11.015.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.929.076 1.318.190
ARA TOPLAM
636.997.434 500.215.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
636.997.434 500.215.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 1.773.135 2.180.847
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.686.239 15.097.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 17.914.026 12.579.572
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.772.213 2.518.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.459.374 17.278.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
659.456.808 517.494.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
403.565.211 370.337.907
Ödenmiş Sermaye
14 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.426.000 -5.873.200
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.426.000 -5.873.200
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 11.336.752 10.432.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.343.846 74.915.983
Net Dönem Karı veya Zararı
42.418.644 35.971.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
403.565.211 370.337.907
TOPLAM KAYNAKLAR
1.063.022.019 887.832.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.802.184.466 1.462.576.746
Satışların Maliyeti
15 -1.600.374.544 -1.298.896.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
201.809.922 163.680.055
BRÜT KAR (ZARAR)
201.809.922 163.680.055
Genel Yönetim Giderleri
17 -54.263.398 -21.588.143
Pazarlama Giderleri
17 -86.315.711 -61.913.603
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -4.651.103 -4.067.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 61.882.471 50.700.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -66.174.884 -84.626.991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.287.297 42.184.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 204.791 5.483
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.492.088 42.189.792
Finansman Gelirleri
21 3.706.828 3.993.768
Finansman Giderleri
21 -11.048.915 -3.034.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.150.001 43.148.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.731.357 -7.177.853
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -18.990.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 16.258.900 -7.177.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.418.644 35.971.002
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.418.644 35.971.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.418.644 35.971.002
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,19570000 0,25020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.552.800 -3.975.200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -3.191.000 -4.969.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
638.200 993.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 638.200 993.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.552.800 -3.975.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.865.844 31.995.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.865.844 31.995.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913147


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.