KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2020 - 22:52
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000
Transferler
38.538.543 -38.538.543
Dönem Karı (Zararı)
8.758.851 8.758.851 8.758.851
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 82.087.770 8.758.851 277.997.851 277.997.851
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907
Transferler
35.971.002 -35.971.002
Dönem Karı (Zararı)
9.947.205 9.947.205 9.947.205
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 110.886.985 9.947.205 380.285.112 380.285.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.188.574 -108.905.806
Dönem Karı (Zararı)
9.947.205 8.758.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.947.205 8.758.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.365.237 -3.435.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.947.333 1.581.961
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.955.664 24.364.927
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.559.297 18.624.538
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.396.367 5.740.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.953.297 4.562.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.707.318 -994.414
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
575.251 229.960
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
101.176 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.569.552 5.326.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
549.602 -585.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-585.364
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
549.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.811.147 -33.358.804
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.811.147 -33.358.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
770.488 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-184.946.925 -107.515.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.839.532 38.330.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.401.558 -20.325.946
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
6.950.810 736.965
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
6.950.810 736.965
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-60.261.544 -44.037.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.347.249 -88.866.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
952.148 6.647.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-144.634.483 -102.191.449
Alınan Faiz
1.100.005 1.021.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-197.627 -328.232
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.456.469 -7.407.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.714.878 -1.750.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.229
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.714.878 -1.796.174
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.714.878 -1.796.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.388.618 -26.216.262
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.560.393 -25.779.910
Kredilerden Nakit Girişleri
79.560.393 -25.779.910
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.522.168 0
Ödenen Faiz
-1.649.607 -436.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.085.078 -136.873.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.085.078 -136.873.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
210.313.197 229.247.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.228.119 92.374.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 141.378.143 210.505.611
Ticari Alacaklar
349.023.795 284.743.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 43.505.017 33.524.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
305.518.778 251.219.135
Diğer Alacaklar
0 22.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 22.639
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
5.110.795 12.061.605
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
14 5.110.795 12.061.605
Türev Araçlar
878.383 0
Stoklar
6 232.576.355 174.711.178
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.767.986 14.665.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.851.886 5.395.419
Diğer Dönen Varlıklar
10 82.960.394 63.596.439
ARA TOPLAM
829.547.737 765.701.804
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
829.547.737 765.701.804
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 60.552.980 60.622.561
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.139.575 3.307.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 364.664 399.557
Peşin Ödenmiş Giderler
7 210.600 210.600
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 16.928.580 14.048.161
Diğer Duran Varlıklar
10 43.542.040 43.542.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.738.439 122.130.217
TOPLAM VARLIKLAR
954.286.176 887.832.021
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.835.327 1.274.934
Ticari Borçlar
407.617.991 447.965.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 52.366.500 39.669.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
355.251.491 408.296.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.944.891 3.376.272
Diğer Borçlar
0 7.930
Türev Araçlar
0 932.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 19.384.581 18.563.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.650.905 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.837.151 26.776.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.563.290 15.761.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23.273.861 11.015.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 944.301 1.318.190
ARA TOPLAM
556.215.147 500.215.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
556.215.147 500.215.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.048.693 2.180.847
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.737.224 15.097.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.067.957 12.579.572
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.669.267 2.518.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.785.917 17.278.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
574.001.064 517.494.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.285.112 370.337.907
Ödenmiş Sermaye
12 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.873.200 -5.873.200
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.873.200 -5.873.200
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.432.153 10.432.153
Yasal Yedekler
10.432.153 10.432.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
110.886.985 74.915.983
Net Dönem Karı veya Zararı
9.947.205 35.971.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
380.285.112 370.337.907
TOPLAM KAYNAKLAR
954.286.176 887.832.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 381.538.702 316.677.267
Satışların Maliyeti
13 -341.339.169 -282.062.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.199.533 34.614.283
BRÜT KAR (ZARAR)
40.199.533 34.614.283
Genel Yönetim Giderleri
15 -6.285.913 -4.723.272
Pazarlama Giderleri
15 -20.640.002 -16.891.458
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -988.316 -860.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 11.882.563 26.516.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -12.858.179 -29.584.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.309.686 9.071.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.309.686 9.071.589
Finansman Gelirleri
907.591 1.316.010
Finansman Giderleri
-1.499.584 -643.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.717.693 9.743.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-770.488 -985.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.650.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 2.880.417 -985.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.947.205 8.758.851
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.947.205 8.758.851
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.947.205 8.758.851
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
993.800 4.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-993.800 -4.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.947.205 8.758.851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.947.205 8.758.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840200


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3971 Değişim: -0,23%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9627 Değişim: -0,17%
Düşük 8,9604 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
438,36 Değişim: -0,13%
Düşük 438,11 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.