KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2019 - 02:07
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 81.782.760 8.141.821 234.965.942 234.965.942
Transferler
1.222.779 6.919.042 -8.141.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.483.256 6.483.256 6.483.256
Kar Payları
-4.281.485 -4.281.485 -4.281.485
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 8.940.789 84.420.317 6.483.256 237.167.713 237.167.713
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000
Transferler
38.538.543 -38.538.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.818.798 19.818.798 19.818.798
Kar Payları
-5.680.423 -5.680.423 -5.680.423
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 76.407.347 19.818.798 283.377.375 283.377.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.353.576 -141.419.947
Dönem Karı (Zararı)
19.818.798 6.483.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.818.798 6.483.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.104.748 8.881.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 4.748.888 4.734.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.396.121 29.117.295
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.594.635 21.730.789
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.990.756 7.386.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.148.277 5.680.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.130.954 1.674.855
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
336.960
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-79.055
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19.021.326 4.005.292
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-228.319 3.235.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-228.319
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.235.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.371.990 -33.282.409
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.371.990 -33.282.409
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.483 -603.513
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.483 -603.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.753.582 -158.952.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
73.917.677 -86.369.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.231.411 -82.673.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.238.085 -911.657
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-8.238.085 -911.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.015.545 -61.840.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.686.043 77.894.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-962.997 -5.052.280
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-962.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.039.532 -143.588.258
Alınan Faiz
2.630.617 2.418.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-944.661 -250.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.658.060 -9.712.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.031 604.733
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
604.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.723.091 -10.317.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.222.658 110.437.025
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.318.808 56.055.270
Kredilerden Nakit Girişleri
1.318.808 56.055.270
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.518.160
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.518.160
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
3.417.580 60.062.760
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-46.358.165
Ödenen Temettüler
-5.680.423 -4.281.485
Ödenen Faiz
-2.402.298 -1.399.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-183.234.294 -40.695.213
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-183.234.294 -40.695.213
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.247.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.013.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 46.013.642 229.542.230
Ticari Alacaklar
269.300.619 344.812.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-4 27.933.346 16.976.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 241.367.273 327.836.091
Diğer Alacaklar
4 67.586 10.659
Stoklar
5 206.642.664 148.636.363
Peşin Ödenmiş Giderler
6 10.580.803 16.108.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 4.630.437 12.292.713
Diğer Dönen Varlıklar
10 61.644.022 44.164.842
ARA TOPLAM
598.879.773 795.568.332
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
598.879.773 795.568.332
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 56.657.956 52.428.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 3.197.587 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 264.332 362.716
Peşin Ödenmiş Giderler
210.600 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 17.970.065 20.232.214
Diğer Duran Varlıklar
10 37.195.681 30.705.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.496.221 103.728.738
TOPLAM VARLIKLAR
714.375.994 899.297.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 1.318.808 49.518.160
Ticari Borçlar
456.234.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.116.944 3.098.402
Diğer Borçlar
4 44.023
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
656.287 8.894.372
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 656.287 8.894.372
Türev Araçlar
20 12.942.046 31.314.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 19.900.782 23.747.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 16.590.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.220.312 20.706.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.684.081 5.641.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.536.231 15.064.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.980.211 1.041.535
ARA TOPLAM
413.712.313 621.218.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
413.712.313 621.218.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 2.155.527 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.601.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.529.473 8.839.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.278.730 6.847.001
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.250.743 1.992.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.286.306 8.839.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
430.998.619 630.058.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
283.377.375 269.239.000
Ödenmiş Sermaye
12 141.733.652 141.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.871.090 40.871.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.898.000 -1.898.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.898.000 -1.898.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.940.789 8.940.789
Yasal Yedekler
12 8.940.789 8.940.789
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.407.347 43.549.227
Net Dönem Karı veya Zararı
19.818.798 38.538.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
283.377.375 269.239.000
TOPLAM KAYNAKLAR
714.375.994 899.297.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.040.830.645 1.021.153.335 347.464.065 347.502.632
Satışların Maliyeti
14 -922.071.081 -913.113.220 -304.008.893 -305.391.392
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.759.564 108.040.115 43.455.172 42.111.240
BRÜT KAR (ZARAR)
118.759.564 108.040.115 43.455.172 42.111.240
Genel Yönetim Giderleri
15 -14.887.664 -32.202.697 -4.887.866 -13.187.530
Pazarlama Giderleri
15 -41.925.734 -36.318.556 -14.830.333 -10.372.310
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -3.078.903 -2.401.379 -805.302 -533.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 32.962.075 133.000.510 1.922.032 68.226.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -70.276.488 -164.800.723 -19.284.907 -85.940.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.552.850 5.317.270 5.568.796 304.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.483 603.513 9.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.558.333 5.920.783 5.568.796 313.156
Finansman Gelirleri
2.924.911 2.418.936 -1.740.138 1.221.950
Finansman Giderleri
-2.402.298 -1.399.520 1.872.951 -624.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.080.946 6.940.199 5.701.609 910.563
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.262.148 -456.944 196.214 962.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.262.148 -456.944 196.214 962.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796015


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.