KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2019 - 05:24
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 40.911.670 8.141.821 234.965.942 234.965.942
Transferler
1.222.779 6.919.042 -8.141.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.609.755 4.609.755 4.609.755
Kar Payları
-4.281.485 -4.281.485 -4.281.485
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 8.940.789 43.549.227 4.609.755 235.294.212 235.294.212
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000
Transferler
38.538.543 -38.538.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.920.975 13.920.975 13.920.975
Kar Payları
-5.680.423 -5.680.423 -5.680.423
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 76.407.347 13.920.975 277.479.552 277.479.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.136.111 -98.293.232
Dönem Karı (Zararı)
13.920.975 4.609.755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.702.516 9.004.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-9 3.704.415 3.141.084
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.889.049 11.296.734
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.100.364 4.139.442
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -211.315 7.157.292
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.348.057 8.903.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.572.845 1.074.233
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
311.143 -326.943
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-79.055 366.996
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.688.814 7.788.913
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-376.382 3.913.780
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.094.050 3.258.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.951.190 -20.914.209
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -17.951.190 -20.914.209
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.483 -594.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.045.657 -112.764.206
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.871.241 -35.595.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.032.223 -35.553.950
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.735.654 -29.206.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.482.275 6.924.983
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.300.931 -10.056.009
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-2.300.931 -10.056.009
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.430.261 -9.276.715
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-74.422.166 -99.150.326
Alınan Faiz
1.968.457 1.196.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-682.402 -339.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.418.282 -2.713.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7-8-9 65.031 595.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8-9 -4.483.313 -3.308.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.614.754 55.359.337
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.779.515 38.491.810
Kredilerden Nakit Girişleri
7.779.515 38.491.810
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.063.600 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.063.600 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-262.675
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16 2.564.465 37.052.306
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
16 -29.366.670 -15.128.317
Ödenen Temettüler
12 -5.680.423 -4.281.485
Ödenen Faiz
-1.585.366 -774.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142.169.147 -45.647.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142.169.147 -45.647.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 229.247.936 165.121.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 87.078.789 119.474.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 87.366.374 229.542.230
Ticari Alacaklar
320.841.326 344.812.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-4 31.966.763 16.976.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 288.874.563 327.836.091
Diğer Alacaklar
4 0 10.659
Stoklar
5 197.583.332 148.636.363
Peşin Ödenmiş Giderler
6 16.078.888 16.108.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 4.087.513 12.292.713
Diğer Dönen Varlıklar
10 55.433.825 44.164.842
ARA TOPLAM
681.391.258 795.568.332
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
681.391.258 795.568.332
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 53.744.025 52.428.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 3.463.117 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 294.116 362.716
Peşin Ödenmiş Giderler
210.600 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 17.773.852 20.232.214
Diğer Duran Varlıklar
10 40.036.186 30.705.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.521.896 103.728.738
TOPLAM VARLIKLAR
796.913.154 899.297.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 22.775.727 49.518.160
Ticari Borçlar
403.780.691 466.262.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-4 24.150.903 10.028.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
379.629.788 456.234.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.322.755 3.098.402
Diğer Borçlar
4 0 44.023
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6.593.441 8.894.372
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 6.593.441 8.894.372
Türev Araçlar
20 13.362.845 31.314.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 24.393.949 23.747.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 16.590.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.887.800 20.706.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.019.551 5.641.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26.868.249 15.064.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.019.614 1.041.535
ARA TOPLAM
507.136.822 621.218.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.136.822 621.218.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 2.280.529 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
692.227 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.324.024 8.839.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.099.098 6.847.001
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.224.926 1.992.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.296.780 8.839.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
519.433.602 630.058.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
277.479.552 269.239.000
Ödenmiş Sermaye
12 141.733.652 141.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.871.090 40.871.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.898.000 -1.898.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.898.000 -1.898.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.940.789 8.940.789
Yasal Yedekler
12 8.940.789 8.940.789
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.407.347 43.549.227
Net Dönem Karı veya Zararı
13.920.975 38.538.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
277.479.552 269.239.000
TOPLAM KAYNAKLAR
796.913.154 899.297.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 693.366.580 673.650.703 376.689.313 355.668.970
Satışların Maliyeti
14 -618.062.188 -607.721.828 -335.999.204 -322.759.848
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.304.392 65.928.875 40.690.109 32.909.122
BRÜT KAR (ZARAR)
75.304.392 65.928.875 40.690.109 32.909.122
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.999.798 -19.015.167 -5.276.526 -6.185.718
Pazarlama Giderleri
15 -27.095.401 -25.946.246 -10.203.943 -11.682.184
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -2.273.601 -1.868.186 -1.413.500 -1.024.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 31.040.043 64.774.483 4.523.583 42.980.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -50.991.581 -78.860.645 -21.407.258 -51.459.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.984.054 5.013.114 6.912.465 5.537.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.483 594.513 5.483 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.989.537 5.607.627 6.917.948 5.537.207
Finansman Gelirleri
389.800 422.009 67.145
Finansman Giderleri
-282.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.379.337 6.029.636 6.635.381 5.604.352
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.458.362 -1.419.881 -1.473.257 -1.271.725
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 101.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.458.362 -1.419.881 -1.473.257 -1.373.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.920.975 4.609.755 5.162.124 4.332.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.920.975 4.609.755 5.162.124 4.332.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.920.975 4.609.755 5.162.124 4.332.627
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.920.975 4.609.755 5.162.124 4.332.627
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.920.975 4.609.755 5.162.124 4.332.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778164


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.664 Değişim: 0,07% Hacim : 67.565 Mio.TL Son veri saati : 16:23
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.700
Açılış: 10.679
32,1760 Değişim: 0,14%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0019 Değişim: 0,10%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.446,07 Değişim: 0,68%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.446,07
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.