KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2019 - 23:28
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 40.911.670 8.141.821 234.965.942 234.965.942
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
8.141.821 -8.141.821 0 0
Dönem Karı (Zararı)
277.128 277.128 277.128
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 49.053.491 277.128 235.243.070 235.243.070
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000
Transferler
38.538.543 -38.538.543 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8.758.851 8.758.851 8.758.851
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 82.087.770 8.758.851 277.997.851 277.997.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.361.506 -123.951.121
Dönem Karı (Zararı)
8.758.851 425.284
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.758.851 425.284
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.435.183 14.488.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 1.581.961 1.583.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.364.927 12.120.586
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.624.538 1.897.065
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.740.389
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.223.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.562.097 6.575.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-994.414 701.027
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
229.960
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.326.551 5.874.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-585.364 175.379
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-585.364
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.358.804 -5.372.521
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -33.358.804 -5.372.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-594.513
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-594.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.970.817 -139.329.520
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 38.330.860 -9.138.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.781.646 -11.451.261
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
736.965 619.814
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
14 736.965 619.814
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -44.037.802 -47.037.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -88.866.409 -55.235.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.647.215 -17.085.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-83.647.149 -124.416.071
Alınan Faiz
1.021.716 794.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-328.232 -330.018
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.407.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.295.245 -2.607.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.229 595.733
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.229 595.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.796.174 -2.140.501
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.796.174 -2.140.501
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6.693.101
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-18.544.300 -7.755.972
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.216.262 14.590.656
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-25.779.910 14.980.700
Kredilerden Nakit Girişleri
-25.779.910 14.980.700
Ödenen Faiz
-436.352 -390.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.873.013 -111.968.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.873.013 -111.968.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
229.247.936 165.121.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.374.923 53.153.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 92.582.214 229.542.230
Ticari Alacaklar
287.857.533 344.812.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 16.098.307 16.976.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19 271.759.226 327.836.091
Diğer Alacaklar
556.138 10.659
Türev Araçlar
19 2.044.769 0
Stoklar
6 186.933.776 148.636.363
Peşin Ödenmiş Giderler
7 19.566.729 16.108.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.685.659 12.292.713
Diğer Dönen Varlıklar
10 60.363.576 44.164.842
ARA TOPLAM
670.590.394 795.568.332
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
670.590.394 795.568.332
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 52.634.597 52.428.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 325.490 362.716
Peşin Ödenmiş Giderler
7 210.600 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 19.247.109 20.232.214
Diğer Duran Varlıklar
10 30.705.422 30.705.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.123.218 103.728.738
TOPLAM VARLIKLAR
773.713.612 899.297.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.738.250 49.518.160
Ticari Borçlar
377.396.557 466.262.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 2.002.944 10.028.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
375.393.613 456.234.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.127.072 3.098.402
Diğer Borçlar
0 44.023
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9.631.337 8.894.372
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
14 9.631.337 8.894.372
Türev Araçlar
0 31.314.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 27.481.302 23.747.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 16.590.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.535.906 20.706.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.913.802 5.641.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21.622.104 15.064.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 17.561.208 1.041.535
ARA TOPLAM
486.471.632 621.218.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
486.471.632 621.218.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9.244.129 8.839.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.021.329 6.847.001
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.222.800 1.992.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.244.129 8.839.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
495.715.761 630.058.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
277.997.851 269.239.000
Ödenmiş Sermaye
12 141.733.652 141.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.871.090 40.871.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.898.000 -1.898.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.898.000 -1.898.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.940.789 8.940.789
Yasal Yedekler
12 8.940.789 8.940.789
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.087.770 43.549.227
Net Dönem Karı veya Zararı
8.758.851 38.538.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
277.997.851 269.239.000
TOPLAM KAYNAKLAR
773.713.612 899.297.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 316.677.267 317.981.733
Satışların Maliyeti
12 -282.062.984 -284.961.980
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.614.283 33.019.753
BRÜT KAR (ZARAR)
34.614.283 33.019.753
Genel Yönetim Giderleri
-4.723.272 -12.829.449
Pazarlama Giderleri
-16.891.458 -14.264.062
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-860.101 -843.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 26.516.460 21.794.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -29.584.323 -27.401.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.071.589 -524.093
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 594.513
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.071.589 70.420
Finansman Gelirleri
1.316.010 744.908
Finansman Giderleri
-643.643 -390.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.743.956 425.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-985.105 -148.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-101.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-985.105 -46.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.758.851 277.128
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.758.851 277.128
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.758.851 277.128
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.758.851 277.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.758.851 277.128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758140


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.570 Değişim: 1,72% Hacim : 40.880 Mio.TL Son veri saati : 12:11
Düşük 10.478 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6611 Değişim: 1,20%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,8970 Değişim: -0,02%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.433,46 Değişim: 1,77%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.436,75
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.