KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 20:03
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
112.233.652 -2.496.301 -1.341.600 7.006.270 28.358.531 20.235.950 163.996.502 163.996.502
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
711.740 19.524.210 -20.235.950 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-572.400 4.676.882 4.676.882 4.676.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
12 -6.971.071 -6.971.071 -6.971.071
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
112.233.652 -2.496.301 -1.914.000 7.718.010 40.911.670 4.676.882 161.702.313 161.702.313
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 81.782.760 8.141.821 234.965.942 234.965.942
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.222.779 6.919.042 -8.141.821 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.483.256 6.483.256 6.483.256
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
14 -4.281.485 -4.281.485 -4.281.485
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 8.940.789 84.420.317 6.483.256 237.167.713 237.167.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.419.947 -117.129.543
Dönem Karı (Zararı)
6.483.256 4.676.882
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.483.256 4.676.882
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.881.388 -11.468.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 4.734.339 4.289.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29.117.295 3.175.234
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 21.730.789 483.685
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.386.506 2.691.549
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.680.147 5.055.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.674.855 1.055.207
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.005.292 4.000.456
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.235.529 -972.485
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-972.485
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.235.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.282.409 -22.728.767
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -33.282.409 -22.728.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-603.513 -287.801
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-603.513 -287.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-158.952.902 -109.333.505
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.369.045 -31.695.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.673.621 887.645
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-911.657 -2.356.359
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.840.488 -42.073.222
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.894.189 -36.044.086
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.052.280 1.948.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-143.588.258 -116.125.006
Alınan Faiz
2.418.936 972.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-250.625 -1.299.287
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -677.735
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.712.291 -4.779.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
604.733 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 604.733 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -10.317.024 -4.779.127
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.437.025 5.475.580
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.055.270 0
Kredilerden Nakit Girişleri
56.055.270
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16 60.062.760 28.099.557
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
16 0 -15.652.906
Ödenen Temettüler
12 -4.281.485 -6.971.071
Ödenen Faiz
-1.399.520 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.695.213 -116.433.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.695.213 -116.433.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 165.121.239 152.281.897
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 124.426.026 35.848.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 124.699.204 165.315.709
Ticari Alacaklar
395.293.318 336.714.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 13.309.070 34.369.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 381.984.248 302.344.946
Diğer Alacaklar
724.538 73.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
724.538 73.836
Türev Araçlar
21 33.042.548 0
Stoklar
6 203.430.233 148.976.251
Peşin Ödenmiş Giderler
18.536.490 14.441.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.536.490 14.441.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 10.971.010 24.858.030
Diğer Dönen Varlıklar
10 62.545.652 40.312.953
ARA TOPLAM
849.242.993 730.693.221
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
849.242.993 730.693.221
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 54.020.326 48.353.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 148.542 233.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 6.655.871 7.112.814
Diğer Duran Varlıklar
28.613.504 32.874.394
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 28.613.504 32.874.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.438.243 88.574.600
TOPLAM VARLIKLAR
938.681.236 819.267.821
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.578.970 4.523.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.578.970 4.523.700
Banka Kredileri
17 60.578.970 4.523.700
Ticari Borçlar
574.835.853 498.560.763
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 21.382.652 15.782.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 553.453.201 482.778.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.932.695 3.756.955
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
4.742.146 5.653.803
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
13 4.742.146 5.653.803
Türev Araçlar
20 0 240.338
Ertelenmiş Gelirler
7 25.747.465 32.830.770
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 10.214.364
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.997.850 16.186.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.740.340 4.029.610
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.257.510 12.156.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 3.617.067 4.891.381
ARA TOPLAM
693.452.046 576.858.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
693.452.046 576.858.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8.061.477 7.443.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.417.192 5.850.167
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.644.285 1.593.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.061.477 7.443.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
701.513.523 584.301.879
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
237.167.713 234.965.942
Ödenmiş Sermaye
12 141.733.652 141.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 40.871.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.914.000 -1.914.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.914.000 -1.914.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.914.000 -1.914.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 8.940.789 7.718.010
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.420.317 40.911.670
Net Dönem Karı veya Zararı
6.483.256 8.141.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
237.167.713 234.965.942
TOPLAM KAYNAKLAR
938.681.236 819.267.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.021.153.335 825.001.751 347.502.632 292.904.478
Satışların Maliyeti
14 -913.113.220 -746.725.701 -305.391.392 -264.004.823
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.040.115 78.276.050 42.111.240 28.899.655
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
108.040.115 78.276.050 42.111.240 28.899.655
Genel Yönetim Giderleri
15 -32.202.697 -29.610.549 -13.187.530 -10.812.733
Pazarlama Giderleri
15 -36.318.556 -33.815.551 -10.372.310 -9.128.378
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -2.401.379 -1.921.334 -533.193 -690.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 133.000.510 36.021.592 68.226.027 2.641.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -164.800.723 -44.429.588 -85.940.078 -6.456.279
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.317.270 4.520.620 304.156 4.453.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
603.513 287.801 9.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.920.783 4.808.421 313.156 4.453.886
Finansman Gelirleri
2.418.936 622.580 1.221.950 0
Finansman Giderleri
-1.399.520 -624.543 -80.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.940.199 5.431.001 910.563 4.373.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-456.944 -754.119 962.937 -779.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.547.018 0 796.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -456.944 2.792.899 962.937 -1.575.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.483.255 4.676.882 1.873.500 3.593.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.483.255 4.676.882 1.873.500 3.593.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.483.255 4.676.882 1.873.500 3.593.664
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.483.255 4.676.882 1.873.500 3.593.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.483.255 4.676.882 1.873.500 3.593.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716034


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: 0,00% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4181 Değişim: 0,02%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,4614 Değişim: -0,10%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.489,40 Değişim: 0,25%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.