" />

KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.04.2020 - 20:19
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 6.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 5.324.517 5.324.517
Transferler
-618.128 618.128 1.000.000 1.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.286.118 -1.286.118 -1.286.118
Sermaye Arttırımı
1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.286.118 5.038.399 5.038.399
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.286.118 5.038.399 5.038.399
Transferler
-1.286.118 1.286.118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
909.344 909.344 909.344
Sermaye Arttırımı
884.000 884.000 884.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.884.000 -3.274 1.507 -1.959.834 909.344 6.831.743 6.831.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.927.182 -1.488.924
Dönem Karı (Zararı)
909.344 -1.286.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-669.188 535.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 21.164 19.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
666.849 204.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 666.849 204.620
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-217.447 -417.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-217.447 -417.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -152.441 -24.604
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-987.313 753.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.025.911 -615.077
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-628.978 317.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.737.669 -912.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
146.794 -41.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.216 59.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
224.158
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.785.755 -1.365.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -117.822 -84.894
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.605 -38.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.421 -2.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.421 -2.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.100.591 1.409.994
Alınan Faiz
216.591 409.994
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 884.000 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-834.012 -80.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-834.012 -80.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.704.143 1.785.095
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
870.131 1.704.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 870.290 1.705.158
Finansal Yatırımlar
4 2.430.569 1.801.591
Ticari Alacaklar
5 4.668.894 1.832.523
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.771.734 1.673.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.897.160 159.491
Diğer Alacaklar
6 261.431 128.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 261.431 128.612
Peşin Ödenmiş Giderler
7 121.701 88.030
Diğer Dönen Varlıklar
8 27.538 51.143
ARA TOPLAM
8.380.423 5.607.057
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.380.423 5.607.057
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 21.611 29.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.593 10.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 199.731 47.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
225.935 87.238
TOPLAM VARLIKLAR
8.606.358 5.694.295
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 112.766 144.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 112.766 144.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 393.499 233.644
Diğer Borçlar
6 11.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 11.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.045.363 134.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 695.358 119.261
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 350.005 14.752
ARA TOPLAM
1.551.628 523.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.551.628 523.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 222.987 132.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 222.987 132.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.987 132.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.774.615 655.896
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.831.743 5.038.399
Ödenmiş Sermaye
12 7.884.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.274 -3.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.507 1.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.959.834 -673.716
Net Dönem Karı veya Zararı
909.344 -1.286.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.831.743 5.038.399
TOPLAM KAYNAKLAR
8.606.358 5.694.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.033.310 3.258.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.033.310 3.258.352
BRÜT KAR (ZARAR)
7.033.310 3.258.352
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.288.800 -4.366.265
Pazarlama Giderleri
14 -1.410.043 -476.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -343.459 -330.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.992 -1.913.078
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.992 -1.913.078
Finansman Gelirleri
16 769.195 607.428
Finansman Giderleri
17 -3.300 -5.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
756.903 -1.310.722
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
152.441 24.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
152.441 24.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
909.344 -1.286.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
909.344 -1.286.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
909.344 -1.286.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
909.344 -1.286.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
909.344 -1.286.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837303


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.