KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 20:49
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 6.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 5.324.517 5.324.517
Transferler
-618.128 618.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-833.935 -833.935 -833.935
Sermaye Arttırımı
1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -833.935 4.490.582 4.490.582
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.286.118 5.038.399 5.038.399
Transferler
-1.286.118 1.286.118 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
245.081 245.081 245.081
Sermaye Arttırımı
884.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.884.000 -3.274 1.507 -1.959.834 245.081 6.167.480 6.167.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.441.315 884.577
Dönem Karı (Zararı)
245.081 -1.210.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
312.340 -1.845
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 15.130 9.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 161.346 164.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
161.346 164.061
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-192.492 -49.908
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-192.492 -49.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -40.810 -33.529
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
369.166 -91.981
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.923.382 1.131.641
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.023.881 908.441
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-804.744 365.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.924 -197.774
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.858 144.143
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.691 -89.013
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.365.961 -80.494
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-75.354 -34.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.422 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.422
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.076.492
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Alınan Faiz
192.492
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
884.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-372.245 884.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-372.245 884.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.704.143 1.785.095
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.331.898 2.669.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.333.345 1.705.158
Finansal Yatırımlar
4 2.825.472 1.801.591
Ticari Alacaklar
5 2.664.261 1.832.523
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.700.026 1.673.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
964.235 159.491
Diğer Alacaklar
6 143.036 128.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 143.036 128.612
Peşin Ödenmiş Giderler
7 198.530 88.030
Diğer Dönen Varlıklar
8 75.354 51.143
ARA TOPLAM
7.239.998 5.607.057
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.239.998 5.607.057
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 26.155 29.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.083 10.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 88.101 47.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.339 87.238
TOPLAM VARLIKLAR
7.360.337 5.694.295
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 192.710 144.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 192.710 144.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 227.536 233.644
Diğer Borçlar
6 11.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 11.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 565.900 134.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 206.131 119.261
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 359.769 14.752
ARA TOPLAM
986.146 523.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
986.146 523.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 206.711 132.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 206.711 132.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.711 132.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.192.857 655.896
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.167.480 5.038.399
Ödenmiş Sermaye
12 7.884.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.274 -3.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.507 1.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.959.834 -673.716
Net Dönem Karı veya Zararı
245.081 -1.286.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.167.480 5.038.399
TOPLAM KAYNAKLAR
7.360.337 5.694.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.651.227 2.249.763 1.812.170 820.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.651.227 2.249.763 1.812.170 820.274
BRÜT KAR (ZARAR)
4.651.227 2.249.763 1.812.170 820.274
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.582.686 -3.449.959 -1.319.516 -1.238.037
Pazarlama Giderleri
14 -1.268.918 -327.918 -571.291 -98.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -210.233 -81.689 -69.895 -25.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-410.610 -1.609.803 -148.532 -542.080
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-410.610 -1.609.803 -148.532 -542.080
Finansman Gelirleri
16 616.804 370.539 239.848 149.759
Finansman Giderleri
17 -1.924 -4.554 -1.072 -2.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
204.270 -1.243.818 90.244 -394.871
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40.811 33.528 17.731 18.516
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 40.811 33.528 17.731 18.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
245.081 -1.210.290 107.975 -376.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
245.081 -1.210.290 107.975 -376.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
245.081 -1.210.290 107.975 -376.355
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
245.081 -1.210.290 107.975 -376.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
245.081 -1.210.290 107.975 -376.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795703


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6423 Değişim: -0,09%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,3177 Değişim: -0,16%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3591
Açılış: 10,3341
495,65 Değişim: 0,18%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 498,51
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.