KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 20:24
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -4.475 1.507 -199.615 144.027 4.941.444 4.941.444
Transferler
144.027 -144.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.201 -618.128 -616.927 -616.927
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 5.324.517 5.324.517
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 6.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 5.324.517 5.324.517
Transferler
-618.128 618.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.286.118 -1.286.118 -1.286.118
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.286.118 5.038.399 5.038.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.078.930 -2.324.951
Dönem Karı (Zararı)
-1.286.118 -618.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
868.773 785.405
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 19.200 13.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 204.620 67.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
204.620 67.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -7.145 -8.717
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.145 -8.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -24.604 -5.654
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
676.702 718.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-615.077 -2.402.688
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
317.960 -416.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-912.300 -1.904.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.074 -134.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.990 34.862
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.653 17.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.032.422 -2.235.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-84.894 -29.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38.386 -60.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.022 -38.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.022 -38.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000 1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.952 -1.363.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.952 -1.363.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.785.095 3.148.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.704.143 1.785.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.705.158 1.793.255
Finansal Yatırımlar
4 1.801.591 2.119.551
Ticari Alacaklar
5 1.832.523 1.599.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.673.032 994.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
159.491 605.251
Diğer Alacaklar
6 128.612 76.614
Peşin Ödenmiş Giderler
7 88.030 87.802
Diğer Dönen Varlıklar
8 51.143 89.529
ARA TOPLAM
5.607.057 5.766.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.607.057 5.766.004
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 29.392 40.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 10.555 16.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 47.291 22.687
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.238 79.812
TOPLAM VARLIKLAR
5.694.295 5.845.816
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 144.852 84.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 144.852 84.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 233.644 287.586
Diğer Borçlar
6 11.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 11.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
134.013 76.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 119.261 59.285
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.752 17.081
ARA TOPLAM
523.661 448.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
523.661 448.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 132.235 72.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
132.235 72.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.235 72.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
655.896 521.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.038.399 5.324.517
Ödenmiş Sermaye
12 7.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.274 -3.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.507 1.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-673.716 -55.588
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.286.118 -618.128
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.038.399 5.324.517
TOPLAM KAYNAKLAR
5.694.295 5.845.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.258.352 3.388.258
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.258.352 3.388.258
BRÜT KAR (ZARAR)
3.258.352 3.388.258
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.366.265 -4.315.944
Pazarlama Giderleri
14 -476.552 -71.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.559 61.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -330.172 -106.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.913.078 -1.043.859
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.913.078 -1.043.859
Finansman Gelirleri
16 607.428 425.412
Finansman Giderleri
-5.072 -5.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.310.722 -623.782
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.604 5.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 24.604 5.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.286.118 -618.128
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.286.118 -618.128
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.286.118 -618.128
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.201
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.501
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-300
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-300
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.286.118 -616.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.286.118 -616.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751753


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,24% Hacim : 7.301 Mio.TL Son veri saati : 13:21
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.418
Açılış: 1.409
8,5452 Değişim: 0,83%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1312 Değişim: 0,91%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
497,14 Değişim: 0,64%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.