KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 20:23
KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 71.973.713 28.534.828
Satışların Maliyeti
22 -49.560.140 -19.035.522
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.413.573 9.499.306
BRÜT KAR (ZARAR)
22.413.573 9.499.306
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.971.899 -1.652.644
Pazarlama Giderleri
24 -1.511.494 -1.028.003
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -1.597.626 -592.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 2.505.880 1.523.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.020.856 -1.793.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.817.578 5.955.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.817.578 5.955.330
Finansman Gelirleri
27 301.330 123.080
Finansman Giderleri
27 -317.309 -154.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.801.599 5.924.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.882.656 -1.611.031
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.973.045 -1.654.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 90.389 43.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.918.943 4.313.356
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.918.943 4.313.356
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29 12.918.943 4.313.356
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.995.599 -3.699.754
Dönem Karı (Zararı)
27 12.918.943 4.313.356
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.620.646 2.031.943
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 974.248 797.888
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
246.848 294.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 243.976 305.257
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.872 -10.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
378.389 982.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 378.389 154.810
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
827.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
111.550 92
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -2.072.106 1.687
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 2.183.656 -1.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -90.389 -43.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.543.990 -260.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -14.159.370 1.859.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 872.802 -604.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -15.032.172 2.464.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -279.305 -222.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -279.305 -222.349
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -6.302.012 -1.298.280
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -1.321.886 -700.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.737.206 -569.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 63.923 172.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 9.673.283 -741.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 252.535 292.490
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -337.743 -377
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -337.743 -377
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -137.435 117.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.020 260.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 197.636 285.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-193.616 -25.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.995.599 6.084.355
Ödenen Temettüler
22 0 -7.536.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 0 -2.247.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.448 -206.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.448 -206.413
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -92.448 -87.408
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -119.005
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-693.504 -409.022
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-693.504 -409.022
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -693.504 -409.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.209.647 -4.315.189
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 121.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.209.647 -4.193.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.323.929 10.531.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.533.576 6.337.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 11.533.576 10.323.929
Ticari Alacaklar
10 70.700.533 58.968.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.695.376 3.568.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 68.005.157 55.400.617
Diğer Alacaklar
475.660 241.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 475.660 241.185
Stoklar
13 29.818.798 23.519.658
Peşin Ödenmiş Giderler
1.547.918 226.032
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.547.918 226.032
Diğer Dönen Varlıklar
397.555 595.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 397.555 595.191
ARA TOPLAM
114.474.040 93.874.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.474.040 93.874.790
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.479.247 1.434.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.479.247 1.434.417
Maddi Duran Varlıklar
15.1 7.006.152 7.415.886
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.2 3.946.042 4.301.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 882.083 998.999
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.052.097 960.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.365.621 15.111.432
TOPLAM VARLIKLAR
128.839.661 108.986.222
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.576.651 1.597.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.576.651 1.597.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.527.728 1.558.624
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 48.923 38.438
Ticari Borçlar
32.473.249 24.808.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 164.665 100.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 32.308.584 24.707.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.354.678 1.021.558
Diğer Borçlar
70.725 70.743
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 70.725 70.743
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
365.878 503.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 365.878 503.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 3.630.636 4.301.481
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.618.485 1.365.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.409.475 1.156.940
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 209.010 209.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 193.616
ARA TOPLAM
41.090.302 33.861.873
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.090.302 33.861.873
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.730.810 3.403.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.730.810 3.403.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.730.810 3.403.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.553.711 1.171.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.284.521 4.575.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.374.823 38.437.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.464.838 70.548.980
Ödenmiş Sermaye
21 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
153.093 156.178
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
153.093 156.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 153.093 156.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 3.329.751 3.329.751
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.201.499 46.168.268
Net Dönem Karı veya Zararı
27 12.918.943 12.033.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.464.838 70.548.980
TOPLAM KAYNAKLAR
128.839.661 108.986.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -136.577 -37.295 2.513.233 29.620.153 6.270.261 47.091.327 0 47.091.327
Transferler
6.270.261 -6.270.261 -81.635 -420.030 4.313.356 3.811.691 0 3.811.691
Dönem Karı (Zararı)
4.313.356 4.313.356 0 4.313.356
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.635 -420.030 -501.665 0 -501.665
Kar Payları
-7.536.161 -7.536.161 0 -7.536.161
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -218.212 -457.325 2.513.233 28.354.253 4.313.356 43.366.857 0 43.366.857
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 156.178 3.329.751 46.168.268 12.033.231 70.548.980 0 70.548.980
Transferler
12.033.231 -12.033.231 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.085 12.915.858 0 12.915.858
Dönem Karı (Zararı)
12.918.943 12.918.943 0 12.918.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.085 -3.085 0 -3.085
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 153.093 3.329.751 58.201.499 12.918.943 83.464.838 0 83.464.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.918.943 4.313.356
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.085 -81.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.856 -103.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
771 22.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 771 22.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -420.030
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -420.030
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
22 0 -420.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.085 -501.665
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.915.858 3.811.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.915.858 3.811.691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026964


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9308 Değişim: 0,33%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9414
Açılış: 32,8221
35,3737 Değişim: 0,66%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,4016
Açılış: 35,1421
2.466,01 Değişim: 0,63%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.469,31
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.