KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 18:10
KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 34.952.362 24.144.612
Satışların Maliyeti
22.1 -22.732.118 -17.075.958
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.220.244 7.068.654
BRÜT KAR (ZARAR)
12.220.244 7.068.654
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -3.182.145 -2.168.930
Pazarlama Giderleri
24.2 -1.561.590 -1.148.225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -809.573 -609.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.636.190 1.660.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -878.551 -2.288.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.424.575 2.514.022
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 65.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.424.575 2.579.615
Finansman Gelirleri
27 109.389 115.497
Finansman Giderleri
27 -371.515 -11.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.162.449 2.683.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.518.708 -828.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.626.716 -604.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 108.008 -224.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.643.741 1.855.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.643.741 1.855.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.643.741 1.855.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.769.269 4.807.754
Dönem Karı (Zararı)
5.643.741 1.855.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.643.741 1.855.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.431.753 1.969.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.681.747 972.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
375.882 40.217
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 284.526 44.005
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 91.356 -3.788
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
688.982 124.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 688.982 124.815
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-75.074 -103.483
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -109.389 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 354.314 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -509.031 -643.871
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 189.032 540.388
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.518.708 828.250
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.758.492 106.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.392.498 3.986.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.451.551 5.578.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-429.176 -132.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.022.375 5.711.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.463 37.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.463 37.266
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-930.823 -1.532.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-120.998 769.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
677.822 -808.239
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.424 -91.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
788.246 -716.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
91.458 -491.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-293.194 403.589
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-293.194 403.589
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-236.419 -836.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.330 866.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-150.021 866.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
94.691 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.682.996 7.810.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -217.608 -19.728
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -696.119 -2.982.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-292.328 -1.892.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
297 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 297 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-402.014 -1.892.025
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -397.964 -1.612.602
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -4.050 -279.423
Alınan Faiz
109.389 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.016.307 -3.432.243
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.834 -20.478
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.834 -20.478
Ödenen Temettüler
-3.014.473 -3.411.765
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-539.366 -516.514
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.889 44.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-535.477 -472.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.215.955 4.875.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.680.478 4.403.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 30.09.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.680.478 3.215.955
Ticari Alacaklar
10 24.045.081 21.067.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.696.764 1.267.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.348.317 19.799.500
Diğer Alacaklar
11 51.489 16.977
Stoklar
13 6.101.845 5.262.378
Peşin Ödenmiş Giderler
14 688.637 567.639
Diğer Dönen Varlıklar
20 250.972 117.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 250.972 117.114
ARA TOPLAM
33.818.502 30.247.151
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.818.502 30.247.151
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 687.437 648.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 687.437 648.486
Maddi Duran Varlıklar
15.1 5.538.192 5.999.414
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.1 3.485.870 3.807.400
Taşıtlar
15.1 183.735 194.176
Mobilya ve Demirbaşlar
15.1 531.936 418.447
Özel Maliyetler
15.1 1.336.651 1.579.391
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.2 5.073.247 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.382.709 1.533.187
Diğer Haklar
16 1.382.709 1.533.187
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 479.082 366.650
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.160.667 8.547.737
TOPLAM VARLIKLAR
46.979.169 38.794.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 888.373 1.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
888.373 1.834
Banka Kredileri
1.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
888.373
Ticari Borçlar
10 4.017.389 3.848.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
115.401 225.825
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.901.988 3.622.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 953.263 861.805
Diğer Borçlar
11 496.862 790.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
496.862 790.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 300.374 536.793
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 930.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.084.093 597.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.084.093 597.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
94.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
94.691
ARA TOPLAM
8.765.642 6.636.292
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.765.642 6.636.292
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.390.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.390.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.390.555
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 900.113 893.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
900.113 893.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.290.668 893.508
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.056.310 7.529.800
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.922.859 31.265.088
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-106.677 -88.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-106.677 -88.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 -106.677 -88.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.961 955.764
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.961 955.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 2.513.233 2.217.534
Yasal Yedekler
2.513.233 2.217.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 16.009.049 15.315.543
Net Dönem Karı veya Zararı
5.643.741 4.003.678
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.922.859 31.265.088
TOPLAM KAYNAKLAR
46.979.169 38.794.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -76.031 849.012 1.859.393 11.742.445 7.343.005 30.579.376 0 30.579.376
Transferler
7.343.005 -7.343.005
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.914 147.196 1.855.067 1.993.349 1.993.349
Dönem Karı (Zararı)
1.855.067 1.855.067 0 1.855.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.914 147.196 138.282 0 138.282
Kar Payları
-3.411.765 -3.411.765 0 -3.411.765
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -84.945 996.208 1.859.393 15.673.685 1.855.067 29.160.690 29.160.690
Cari Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 0 31.265.088
Transferler
295.699 3.707.979 -4.003.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.694 -953.803 5.643.741 4.672.244 4.672.244
Dönem Karı (Zararı)
5.643.741 5.643.741 0 5.643.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.694 -953.803 -971.497 0 -971.497
Kar Payları
-3.014.473 -3.014.473 0 -3.014.473
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -106.677 1.961 2.513.233 16.009.049 5.643.741 32.922.859 0 32.922.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.643.741 1.855.067
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.694 -8.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -22.118 -11.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.424 2.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 4.424 2.228
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-953.803 147.196
Yabancı Para Çevrim Farkları
-953.803 147.196
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
21.5 -953.803 147.196
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-971.497 138.282
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.672.244 1.993.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.672.244 1.993.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849940


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.490 Değişim: -0,37% Hacim : 45.949 Mio.TL Son veri saati : 14:48
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.491
Açılış: 9.431
32,5998 Değişim: 0,39%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8200 Değişim: 0,25%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.493,90 Değişim: 0,38%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.