KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

27.04.2022 - 23:00
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
131.226.578 38.778.712
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.313.833 -2.921.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.903.660 -2.379.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.738.630 -1.272.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -4.738.630 -1.272.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.328.457 730.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 380.731 475.957
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 947.726 254.535
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.210.709 6.081.361
Yabancı Para Çevrim Farkları
-130.229 -2.634.735
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-130.229 -2.634.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.340.938 9.832.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 0 5.581.750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
12 2.340.938 4.250.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.116.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
12 0 -1.116.350
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.103.124 3.159.397
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.123.454 41.938.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
128.123.454 41.938.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 314.797.159 411.558.634
Finansal Yatırımlar
5 215.503.519
Ticari Alacaklar
7 674.526.715 631.609.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 13.083.788 11.083.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
661.442.927 620.525.312
Diğer Alacaklar
8 14.649.720 35.864.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.649.720 35.864.309
Stoklar
9 376.620.997 390.050.880
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.220.667 11.365.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 525.908 323.346
Diğer Dönen Varlıklar
20 54.178.849 30.495.937
ARA TOPLAM
1.663.023.534 1.511.267.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.092.470 7.092.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.670.116.004 1.518.359.662
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 780.237 771.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
780.237 771.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 545.662.338 525.588.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 432.468.449 432.468.449
Maddi Duran Varlıklar
15 1.172.499.699 1.117.109.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 59.720.496 57.925.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.665.877 2.832.859
Peşin Ödenmiş Giderler
10 48.790.141 55.886.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.014.855 33.605.146
Diğer Duran Varlıklar
4.290.841 4.095.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.278.892.933 2.230.284.001
TOPLAM VARLIKLAR
3.949.008.937 3.748.643.663
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 252.665.687 185.074.837
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 284.027.766 305.691.508
Ticari Borçlar
7 676.564.690 710.237.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 340.294 814.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
676.224.396 709.423.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 15.836.560 6.844.827
Diğer Borçlar
8 3.673.159 6.503.245
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.673.159 6.503.245
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.502.145 6.707.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.782.506 6.289.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.384.923 10.807.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.432.942 7.855.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.951.981 2.951.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 49.572.954 4.445.845
ARA TOPLAM
1.310.010.390 1.242.602.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.310.010.390 1.242.602.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 363.479.070 342.916.692
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 22.723.190 18.825.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.723.190 18.825.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 77.791.812 97.417.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.994.072 459.159.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.774.004.462 1.701.762.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.175.004.475 2.046.881.021
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
468.200.154 473.513.987
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
468.200.154 473.513.987
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
499.217.344 499.217.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.017.190 -25.703.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.361.153 -40.571.862
Yabancı Para Çevrim Farkları
-38.361.153 -40.571.862
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.393.564 49.393.564
Diğer Yedekler
21 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
990.175.678 710.241.103
Net Dönem Karı veya Zararı
131.226.578 279.934.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.175.004.475 2.046.881.021
TOPLAM KAYNAKLAR
3.949.008.937 3.748.643.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 826.091.604 355.178.134
Satışların Maliyeti
22 -650.100.306 -284.450.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.991.298 70.727.754
BRÜT KAR (ZARAR)
175.991.298 70.727.754
Genel Yönetim Giderleri
-30.920.471 -21.402.625
Pazarlama Giderleri
-4.814.646 -3.252.940
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.716.139 -1.692.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 33.116.546 9.393.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -36.683.084 -8.998.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 21.992.119 5.232.551
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.965.623 50.007.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 14.594.739 2.443.398
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -4.620 -23.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
170.555.742 52.427.027
Finansman Gelirleri
26 21.308.112 20.704.098
Finansman Giderleri
26 -44.236.625 -32.130.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.627.229 41.001.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.400.651 -2.222.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -15.251.933 -1.318.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.148.718 -904.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
131.226.578 38.778.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
131.226.578 38.778.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
131.226.578 38.778.712
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,17300000 0,05100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.504.960 68.570.062
Dönem Karı (Zararı)
131.226.578 38.778.712
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
131.226.578 38.778.712
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.946.790 10.629.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 19.880.540 18.318.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.842.650 -250.368
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.773.217 -514.336
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -69.433 263.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.078.814 2.650.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.078.814 2.650.034
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.322.527 5.607.673
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.953.333 -2.425.688
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 20.384.355 8.314.221
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -108.495 -280.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.731.954 -12.692.318
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.992.119 -5.232.551
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 16.400.651 2.222.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -632.927 5.888
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-632.927 -17.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 23.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-222.410.788 25.245.604
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-215.503.519 6.526.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.144.446 -55.271.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.205.952 8.796.184
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -37.672
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.228.518 -11.807.767
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.703.913 -5.260.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.564.808 76.873.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.991.733 5.422.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.830.086 -7.955.600
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.205.604 -2.592.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.707.559 10.552.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.877.864 -5.183.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.585.423 15.735.747
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.237.420 74.653.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.503.614 -4.143.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.763.926 -1.805.761
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -133.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.241.622 1.281.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
523.835 492.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -56.718.790 -9.637.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 136.402
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.863.378
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
7.953.333 2.425.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.014.893 -54.498.472
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.486.243 67.517.219
Kredilerden Nakit Girişleri
6 185.486.243 67.517.219
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-195.893.321 -114.916.791
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -195.893.321 -114.916.791
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.837.540 -1.608.949
Ödenen Faiz
-13.770.275 -5.489.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.761.475 15.352.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.761.475 15.352.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.558.634 288.471.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 314.797.159 303.823.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişik
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.365 Değişim: -0,30% Hacim : 26.654 Mio.TL Son veri saati : 16:19
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,8259 Değişim: -0,30%
Düşük 15,7230 23.05.2022 Yüksek 15,9720
Açılış: 15,8728
16,8649 Değişim: 0,38%
Düşük 16,7658 23.05.2022 Yüksek 17,0411
Açılış: 16,8011
942,51 Değişim: 0,00%
Düşük 940,41 23.05.2022 Yüksek 955,65
Açılış: 942,56
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.