" />

KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:31
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.050.839 -3.227.352 -2.699.046 -1.931.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -5.835.344 -1.784.956 -2.901.906 -1.118.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.728.205 -2.249.234 -471.901 -1.296.220
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.728.205 -2.249.234 -471.901 -1.296.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.512.710 806.838 674.761 482.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 1.167.069 356.991 580.381 223.750
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 345.641 449.847 94.380 259.244
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.389.846 -15.626.172 -4.694.721 -9.928.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.679.469 -19.271.481 93.765 -11.421.993
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.679.469 -19.271.481 93.765 -11.421.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.293.071 3.645.309 -5.934.020 1.493.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.118.780 0 -5.727.670 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5.174.291 3.645.309 -206.350 1.493.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-223.756 0 1.145.534 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-223.756 0 1.145.534 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.660.993 -18.853.524 -7.393.767 -11.860.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.183.915 28.435.893 37.831.244 5.019.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
121.183.915 28.435.893 37.831.244 5.019.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 237.911.271 288.471.094
Finansal Yatırımlar
5 28.138.578 15.116.615
Ticari Alacaklar
6 500.660.679 291.243.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 11.625.292 8.516.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
489.035.387 282.726.658
Diğer Alacaklar
4.222.241 14.203.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.222.241 14.203.624
Stoklar
8 154.808.769 146.766.056
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.994.510 6.453.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 283.473 213.296
Diğer Dönen Varlıklar
19 24.804.619 17.287.261
ARA TOPLAM
962.824.140 779.754.527
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7.092.470 14.955.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
969.916.610 794.710.375
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 781.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 781.613
Diğer Alacaklar
596.560 531.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
596.560 531.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 526.676.832 533.676.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 308.869.222 356.877.293
Maddi Duran Varlıklar
14 1.043.993.466 1.009.499.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 60.399.576 50.904.345
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.842.441 2.087.326
Peşin Ödenmiş Giderler
9 65.969.038 40.846.673
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 11.910.960 14.102.041
Diğer Duran Varlıklar
3.674.489 2.562.278
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.023.932.584 2.011.868.729
TOPLAM VARLIKLAR
2.993.849.194 2.806.579.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 39.404.914 113.824.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 193.194.148 217.672.601
Ticari Borçlar
7 395.025.136 262.820.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 574.573 126.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
394.450.563 262.694.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.485.592 4.312.477
Diğer Borçlar
8 2.635.131 9.133.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 7.374.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.635.131 1.758.669
Türev Araçlar
230.488 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
230.488 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.450.862 5.691.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.872.286 1.578.492
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.255.879 4.769.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.280.407 2.660.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.975.472 2.109.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 12.512.200 3.525.790
ARA TOPLAM
664.066.636 623.329.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
664.066.636 623.329.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 329.354.339 314.049.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 18.856.789 15.596.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.856.789 15.596.825
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 110.487.289 97.533.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
458.698.417 427.179.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.122.765.053 1.050.509.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.871.084.141 1.756.069.414
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
452.997.164 519.232.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
452.997.164 519.232.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
477.859.096 538.043.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.861.932 -18.811.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.762.252 -43.152.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
-40.762.252 -42.257.074
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -895.024
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -895.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.393.564 48.297.892
Diğer Yedekler
21 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
710.241.103 530.706.108
Net Dönem Karı veya Zararı
124.844.908 126.615.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.871.084.141 1.756.069.414
TOPLAM KAYNAKLAR
2.993.849.194 2.806.579.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.301.520.659 750.980.060 515.205.562 284.894.554
Satışların Maliyeti
22 -1.050.371.723 -607.973.885 -425.079.818 -225.552.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.148.936 143.006.175 90.125.744 59.341.618
BRÜT KAR (ZARAR)
251.148.936 143.006.175 90.125.744 59.341.618
Genel Yönetim Giderleri
-70.968.852 -52.465.057 -22.532.566 -17.778.371
Pazarlama Giderleri
-11.127.087 -9.003.837 -4.388.388 -3.117.767
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.998.131 -3.788.113 -1.591.171 -1.359.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 21.517.784 27.547.211 3.092.148 7.186.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -17.702.977 -16.576.660 -8.795 -5.672.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -11.686.635 20.664.024 -3.178.163 3.317.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156.183.038 109.383.743 61.518.809 41.918.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 37.945.748 3.451.632 1.349.519 1.396.444
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -3.237.215 -156.018 -321.492 -15.465
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.891.571 112.679.357 62.546.836 43.299.438
Finansman Gelirleri
26 34.579.918 55.156.588 3.869.794 32.518.338
Finansman Giderleri
26 -70.503.178 -114.924.705 -11.825.311 -59.193.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
154.968.311 52.911.240 54.591.319 16.624.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.123.403 -5.621.823 -9.366.308 255.199
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -9.628.200 -7.409.609 -5.288.444 -2.337.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -20.495.203 1.787.786 -4.077.864 2.592.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,16500000 0,06200000 0,06000000 0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.993.347 205.273.031
Dönem Karı (Zararı)
124.844.908 47.289.417
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
124.844.908 47.289.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
152.810.749 178.680.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 57.032.324 45.959.714
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-716.661 2.028.663
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 67.191 733.830
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -783.852 1.294.833
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.173.361 4.634.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.173.361 4.632.084
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 2.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.450.605 18.359.806
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -5.807.899 -2.437.824
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 39.478.124 20.771.598
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 0 26.032
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -219.620 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.849.220 123.439.083
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 11.686.635 -20.664.024
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 30.123.403 5.621.823
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -31.788.138 -698.543
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
292.041 -413.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -32.080.179 -285.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.361.327 -8.982.726
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-13.021.963 -15.917.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.703.215 -31.907.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.915.825 8.604.681
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.560.461 -5.542.574
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.036.902 -1.560.385
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.423.963 37.902.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.173.115 3.010.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.267.866 -485.610
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.240.664 -2.195.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.159 -891.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.629.569 -3.046.749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.586.410 2.154.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.294.330 216.987.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18,19 -10.728.676 -3.480.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.438.308 -8.069.360
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -133.999 -164.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.135.405 -31.976.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
535.072 2.712.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -70.159.194 -35.821.985
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.990.179 1.300.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.901.929 -2.604.410
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.863.378 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
5.807.899 2.437.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.688.575 -111.474.301
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.529.112 218.107.213
Kredilerden Nakit Girişleri
6 229.529.112 218.107.213
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-385.560.823 -296.431.730
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-385.560.823 -296.431.730
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.960.181 -13.325.254
Ödenen Temettüler
21 -10.000.000 -6.000.000
Ödenen Faiz
-32.696.683 -13.824.530
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.559.823 61.822.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.559.823 61.822.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 288.471.094 179.026.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 237.911.271 240.849.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
842.745 64.486.078 -65.328.823 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.805.267 -16.048.257 47.289.417 28.435.893 28.435.893
Dönem Karı (Zararı)
47.289.417 47.289.417 47.289.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.805.267 -16.048.257 -18.853.524 -18.853.524
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -18.500.343 -43.928.566 48.297.892 -208.727.832 530.287.954 47.289.417 1.459.785.541 1.459.785.541
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.095.672 125.519.900 126.615.572 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.050.839 1.494.822 895.024 124.844.908 121.183.915 121.183.915
Dönem Karı (Zararı)
124.844.908 124.844.908 124.844.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.050.839 1.494.822 895.024 -3.660.993 -3.660.993
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-60.184.283 64.015.095 3.830.812 3.830.812
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 477.859.096 -24.861.932 -40.762.252 49.393.564 -208.727.832 710.241.103 124.844.908 1.871.084.141 1.871.084.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973610


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0813 Değişim: 0,13%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1466
Açılış: 33,0372
36,0469 Değişim: 0,16%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.565,49 Değişim: 0,16%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.569,24
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.