KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:51
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.409.550 7.476.657 22.066.043 26.557.437
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.295.374 -2.063.899 -708.660 1.188.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -666.204 -2.253.845 -42.209 1.392.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-953.014 -326.029 -843.616 93.267
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -953.014 -326.029 -843.616 93.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
323.844 515.975 177.165 -297.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 133.241 450.769 8.442 -278.489
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
11 190.603 65.206 168.723 -18.653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.697.470 -2.029.897 -2.924.874 -751.528
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.849.488 -1.909.927 -3.818.805 -593.953
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-7.849.488 -1.909.927 -3.818.805 -593.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.152.018 -119.970 893.931 -157.575
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
11 2.152.018 -119.970 893.931 -157.575
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.992.844 -4.093.796 -3.633.534 437.040
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.416.706 3.382.861 18.432.509 26.994.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.505.879 0 1.321.271
Ana Ortaklık Payları
23.416.706 1.876.982 18.432.509 25.673.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 256.954.906 179.026.662
Ticari Alacaklar
6 254.595.444 246.665.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 9.087.285 5.779.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
245.508.159 240.886.163
Diğer Alacaklar
7 16.564.624 20.652.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 177 15.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.564.447 20.636.283
Stoklar
8 146.781.199 136.690.124
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.396.930 4.964.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 977.913 684.596
Diğer Dönen Varlıklar
19 13.120.059 12.546.742
ARA TOPLAM
698.391.075 601.229.670
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 15.624.125 15.624.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
714.015.200 616.853.795
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 495.354 449.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
495.354 449.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 452.759.164 434.022.908
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 291.300.733 288.800.733
Maddi Duran Varlıklar
14 832.590.966 832.465.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 45.831.332 48.481.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.944.999 2.134.303
Peşin Ödenmiş Giderler
9 40.866.636 41.022.877
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 17.629.762 17.454.525
Diğer Duran Varlıklar
2.277.204 1.693.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.685.696.150 1.666.526.640
TOPLAM VARLIKLAR
2.399.711.350 2.283.380.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 130.244.648 67.689.569
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 214.295.145 165.562.876
Ticari Borçlar
6 238.351.901 206.009.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 201.835 1.631.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
238.150.066 204.378.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.278.613 6.464.997
Diğer Borçlar
7 4.058.316 2.451.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 1.402.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.655.777 2.451.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.842.326 3.077.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.570.032 1.539.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.414.894 6.915.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.957.392 1.604.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.457.502 5.310.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 7.113.684 7.524.037
ARA TOPLAM
620.169.559 467.234.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
620.169.559 467.234.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 237.586.741 291.856.027
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 14.108.094 13.714.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.108.094 13.714.571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 73.080.602 73.225.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
324.775.437 378.796.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
944.944.996 846.030.787
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.454.766.354 1.437.349.648
Ödenmiş Sermaye
20 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 305.310.147 306.274.457
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
305.310.147 306.274.457
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
321.969.533 321.969.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.659.386 -15.695.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.908.843 -27.880.309
Yabancı Para Çevrim Farkları
-33.908.843 -27.880.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.297.892 47.455.147
Diğer Yedekler
20 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
530.287.954 471.801.876
Net Dönem Karı veya Zararı
30.409.550 65.328.823
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.454.766.354 1.437.349.648
TOPLAM KAYNAKLAR
2.399.711.350 2.283.380.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 466.085.506 511.782.489 232.506.862 277.708.288
Satışların Maliyeti
21 -382.420.949 -426.093.564 -192.906.164 -229.731.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.664.557 85.688.925 39.600.698 47.976.378
BRÜT KAR (ZARAR)
83.664.557 85.688.925 39.600.698 47.976.378
Genel Yönetim Giderleri
-34.686.686 -41.640.989 -17.616.846 -18.810.925
Pazarlama Giderleri
-5.886.070 -6.114.933 -2.987.512 -3.207.460
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.429.091 -2.230.195 -1.112.294 -1.071.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 20.360.411 6.723.930 15.115.681 1.272.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -10.904.486 -10.388.142 -6.713.581 -2.559.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 17.346.649 -15.002.833 22.326.180 1.221.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.465.284 17.035.763 48.612.326 24.821.308
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.055.188 9.762.518 515.028 7.606.198
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -140.553 -2.305.539 -130.246 -1.855.627
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.379.919 24.492.742 48.997.108 30.571.879
Finansman Gelirleri
25 22.638.250 36.536.180 10.466.328 32.095.939
Finansman Giderleri
25 -55.731.597 -49.872.202 -26.575.239 -37.793.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.286.572 11.156.720 32.888.197 24.874.395
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.877.022 -3.680.063 -10.822.154 1.683.042
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.072.263 -6.732.902 -2.151.467 -3.775.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -804.759 3.052.839 -8.670.687 5.458.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.409.550 7.476.657 22.066.043 26.557.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.409.550 7.476.657 22.066.043 26.557.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.597.146 0 1.290.880
Ana Ortaklık Payları
27 30.409.550 5.879.511 22.066.043 25.266.557
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,04000000 0,01000000 0,02900000 0,03500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.348.652 90.223.457
Dönem Karı (Zararı)
30.409.550 7.476.657
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.409.550 7.476.657
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.350.506 81.900.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 29.098.731 27.134.845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.395.199 3.910.880
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 518.496 4.050.928
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 876.703 -140.048
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.542.971 3.592.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 3.231.191 1.805.298
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 1.786.865
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 311.780 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.925.048 9.191.351
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.505.030 -4.485.376
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 13.351.925 13.745.797
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 78.153 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 0 -69.070
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.267.789 22.359.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.346.649 15.002.920
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 5.877.022 3.680.063
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -409.605 -2.971.603
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-409.605 -3.227.149
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 255.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.601.915 19.524.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.526.852 -15.574.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.042.155 37.229.551
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.967.778 -6.373.651
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.276.537 -10.891.125
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.342.177 12.874.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.813.616 2.759.933
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.606.893 4.543.674
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.765.117 -113.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.196.876 -4.930.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.157.029 -5.847.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.039.847 916.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
139.361.971 108.901.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17,18 -2.521.850 -3.429.240
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.326.969 1.019.853
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -164.500 -16.268.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.452.012 -95.351.971
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.046.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.422.989 8.942.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -19.880.031 -50.490.878
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.073.454
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.500.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
25 0 -58.315.574
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -58.315.574
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.505.030 4.485.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.968.396 8.023.006
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.373.627 553.418.873
Kredilerden Nakit Girişleri
5 82.373.627 553.418.873
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.528.660 -506.735.521
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -98.528.660 -506.735.521
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.676.924 -3.311.048
Ödenen Temettüler
20 -6.000.000 -25.000.000
Ödenen Faiz
-9.136.439 -10.349.298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.928.244 2.894.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.928.244 2.894.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 179.026.662 153.828.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 256.954.906 156.723.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
388.500.000 5.233.414 -365.903.964 -27.829.450 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.323 -2.007.464 -2.390.565 947.823 5.879.511 1.876.982 1.505.879 3.382.861
Dönem Karı (Zararı)
5.879.511 5.879.511 1.597.146 7.476.657
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.323 -2.007.464 -2.390.565 947.823 -4.002.529 -91.267 -4.093.796
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
20 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-53.798 -1.595.371 -1.649.169 602.350 -1.046.819
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.770.078 -13.967.069 -26.740.692 47.455.147 -208.727.832 530.578.520 5.879.511 1.439.345.149 31.213.311 1.470.558.460
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
842.745 64.486.078 -65.328.823 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-964.310 -6.028.534 30.409.550 23.416.706 23.416.706
Dönem Karı (Zararı)
30.409.550 30.409.550 30.409.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-964.310 -6.028.534 -6.992.844 -6.992.844
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
20 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -16.659.386 -33.908.843 48.297.892 -208.727.832 530.287.954 30.409.550 1.454.766.354 1.454.766.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867628


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: 0,00% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 26.07.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,5613 Değişim: 0,11%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5758
Açılış: 8,5523
10,0993 Değişim: -0,07%
Düşük 10,0824 27.07.2021 Yüksek 10,1319
Açılış: 10,1059
493,71 Değişim: -0,12%
Düşük 493,54 27.07.2021 Yüksek 495,42
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.