KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.05.2020 - 18:18
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.343.507 -19.080.780
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-586.714 -3.252.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -623.995 -3.646.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-109.398 -419.296
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -109.398 -419.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
146.679 813.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 124.799 729.258
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
11 21.880 83.859
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.772.596 -1.278.369
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.030.683 -1.315.974
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-4.030.683 -1.315.974
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.258.087 37.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
11 1.258.087 37.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.359.310 -4.530.836
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.984.197 -23.611.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 184.608
Ana Ortaklık Payları
4.984.197 -23.796.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 228.847.524 179.026.662
Ticari Alacaklar
6 245.117.033 246.665.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 5.833.390 5.779.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
239.283.643 240.886.163
Diğer Alacaklar
7 26.849.850 20.652.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 15.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.849.850 20.636.283
Stoklar
8 163.510.122 136.690.124
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.212.877 4.964.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 2.139.132 684.596
Diğer Dönen Varlıklar
19 13.625.574 12.546.742
ARA TOPLAM
687.302.112 601.229.670
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 15.624.125 15.624.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
702.926.237 616.853.795
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 463.633 449.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
463.633 449.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 430.213.946 434.022.908
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 288.800.733 288.800.733
Maddi Duran Varlıklar
14 835.287.642 832.465.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 47.244.583 48.481.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.948.032 2.134.303
Peşin Ödenmiş Giderler
9 40.875.184 41.022.877
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 19.585.808 17.454.525
Diğer Duran Varlıklar
1.777.474 1.693.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.666.197.035 1.666.526.640
TOPLAM VARLIKLAR
2.369.123.272 2.283.380.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 117.888.382 67.689.569
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 156.167.838 165.562.876
Ticari Borçlar
6 246.537.358 206.009.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 74.352 1.631.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
246.463.006 204.378.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 6.813.265 6.464.997
Diğer Borçlar
7 487.377 2.451.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
487.377 2.451.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.150.723 3.077.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.210.945 1.539.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.094.486 6.915.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
629.494 1.604.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.464.992 5.310.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 11.668.973 7.524.037
ARA TOPLAM
552.019.347 467.234.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
552.019.347 467.234.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 294.217.899 291.856.027
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 13.842.891 13.714.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.842.891 13.714.571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 66.709.290 73.225.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.770.080 378.796.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
926.789.427 846.030.787
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.442.333.845 1.437.349.648
Ödenmiş Sermaye
20 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 305.841.047 306.274.457
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
305.841.047 306.274.457
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
321.969.533 321.969.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.128.486 -15.695.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.806.209 -27.880.309
Yabancı Para Çevrim Farkları
-30.806.209 -27.880.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.455.147 47.455.147
Diğer Yedekler
20 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
537.130.699 471.801.876
Net Dönem Karı veya Zararı
8.343.507 65.328.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.442.333.845 1.437.349.648
TOPLAM KAYNAKLAR
2.369.123.272 2.283.380.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 233.578.644 234.074.201
Satışların Maliyeti
21 -189.514.785 -196.361.654
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.063.859 37.712.547
BRÜT KAR (ZARAR)
44.063.859 37.712.547
Genel Yönetim Giderleri
-17.069.840 -22.830.064
Pazarlama Giderleri
-2.898.558 -2.907.473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.316.797 -1.158.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.244.730 5.451.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.190.905 -7.828.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -4.979.531 -16.224.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.852.958 -7.785.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.540.160 2.156.320
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -10.307 -449.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.382.811 -6.079.137
Finansman Gelirleri
25 12.171.922 4.440.241
Finansman Giderleri
25 -29.156.358 -12.078.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.398.375 -13.717.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.945.132 -5.363.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.920.796 -2.957.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 7.865.928 -2.405.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.343.507 -19.080.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.343.507 -19.080.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 306.266
Ana Ortaklık Payları
8.343.507 -19.387.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,01100000 -0,02600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.948.324 40.472.817
Dönem Karı (Zararı)
8.343.507 -19.080.780
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.343.507 -19.080.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.538.056 51.691.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 11.932.040 12.151.117
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.060.183 2.465.419
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.460.406 2.365.501
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 400.223 99.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-272.511 1.539.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -272.511 1.204.293
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 335.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.242.932 3.944.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.044.048 -1.793.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 6.314.924 6.218.153
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -27.944 -480.244
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.147.183 9.915.471
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 4.979.532 16.224.577
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -4.945.132 5.363.105
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -485.805 87.317
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-485.805 -166.109
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 253.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.471.446 26.241.557
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.923.404 24.681.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.211.350 2.489.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.220.221 -4.033.964
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.101.032 -8.144.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.640.788 11.461.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
348.268 1.805.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.964.046 2.563.070
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-926.486 135.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.982.121 -4.716.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.162.815 -5.660.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.144.936 944.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.353.009 58.851.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.043.764 -4.559.429
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -13.317.770
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.360.921 -501.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.384.406 -20.495.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
796.623 2.020.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -9.225.077 -25.384.544
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.075.575
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.044.048 1.793.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.743.056 -50.180.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.123.411 82.172.033
Kredilerden Nakit Girişleri
44.123.411 82.172.033
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.633.316 -128.237.206
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.633.316 -128.237.206
Ödenen Faiz
-3.233.151 -4.115.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.820.862 -30.203.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.820.862 -30.203.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 179.026.662 153.828.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 228.847.524 123.625.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.477.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418
Transferler
388.500.000 -360.670.550 -27.829.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.166.046 -1.243.132 -19.387.046 -23.796.224 184.608 -23.611.616
Dönem Karı (Zararı)
-19.387.046 -19.387.046 306.266 -19.080.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.166.046 -1.243.132 -4.409.178 -121.658 -4.530.836
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -15.125.651 -25.539.461 42.221.733 -208.727.832 561.459.482 -19.387.046 1.440.321.112 29.289.690 1.469.610.802
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
65.328.823 -65.328.823 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-433.410 -2.925.900 8.343.507 4.984.197 4.984.197
Dönem Karı (Zararı)
8.343.507 8.343.507 8.343.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-433.410 -2.925.900 -3.359.310 -3.359.310
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -16.128.486 -30.806.209 47.455.147 -208.727.832 537.130.699 8.343.507 1.442.333.845 1.442.333.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843759


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.