KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

01.03.2019 - 02:40
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.375.907 -31.428.213
Dönem Karı (Zararı)
30.302.200 101.146.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.302.200 101.146.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
198.944.551 14.807.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 45.507.953 45.870.872
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.346.812 153.077
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.570.930 -124.172
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 775.882 277.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.011.945 2.122.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.743.699 2.164.380
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 16.268.246 -41.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.454.871 7.858.710
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -8.916.952 -7.975.110
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 16.873.294 14.153.802
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 0 3.397.888
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -501.471 -1.717.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
64.164.174 -3.771.257
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
411.462 -10.912.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 503.366 -11.004.571
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-91.904 91.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 30.135.429 -22.899.344
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 16.361.526 -2.848.995
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 2.550.379 -765.765
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.557.859 -765.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.108.238 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.263.549 -130.510.829
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
99.998 -199.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.988.703 -102.093.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.320.834 -699.252
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.246.117 -23.299.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.155.113 -8.919.552
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.645.206 1.856.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-384.132 885.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.938.532 3.338.898
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.783.953 1.992.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
808.631 -3.372.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-545.478 -509.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.354.109 -2.863.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
211.983.202 -14.556.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.201.938 -1.364.699
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.405.357 -15.506.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.926.779 -48.429.305
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.415.206 19.724.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -73.568.964 -76.313.747
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.811.762 390.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -341.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 909.904
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 909.904
Alınan Faiz
4.415.217 7.200.564
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.407.240 7.623.764
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
614.084.496 534.613.894
Kredilerden Nakit Girişleri
6 614.084.496 534.613.894
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-556.394.394 -493.942.095
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -556.394.394 -493.942.095
Ödenen Temettüler
19 -21.500.000 -17.500.000
Ödenen Faiz
-15.284.597 -16.322.581
Alınan Faiz
4.501.735 774.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.856.368 -72.233.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.856.368 -72.233.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.972.561 91.206.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 153.828.929 18.972.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.302.200 101.146.474
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.978.756 103.105.664
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 120.275.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.309.022 -877.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9.949.967 8.277.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -710.033 -443.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 10.660.000 8.721.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-662.189 -24.569.847
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -22.487.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
261.804 175.518
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 -923.993 -2.257.499
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.484.476 -7.793.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.051.383 -7.793.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.566.907 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
12 2.566.907 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-505.720 95.312.654
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.796.480 196.459.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.492.533 5.422.349
Ana Ortaklık Payları
27.303.947 191.036.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 153.828.929 18.972.561
Finansal Yatırımlar
5 100.000 199.998
Vadeli Mevduatlar
100.000 199.998
Ticari Alacaklar
7 279.959.310 240.663.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 11.798.830 9.317.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
268.160.480 231.345.850
Diğer Alacaklar
8 77.747.308 55.332.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 78.892 51.096.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.668.416 4.236.374
Stoklar
9 148.642.367 88.172.132
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.690.051 9.480.628
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26,11 5.013.151 6.339
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.061.938 3.179.912
ARA TOPLAM
680.043.054 416.007.205
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
680.043.054 416.007.205
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 0 808.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 808.574
Diğer Alacaklar
8 411.969 506.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
411.969 506.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 420.478.092 435.032.812
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 262.425.908 270.849.274
Maddi Duran Varlıklar
14 794.684.400 759.980.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.135.076 3.051.516
Peşin Ödenmiş Giderler
10 40.845.845 40.900.155
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 55.323.173 55.048.158
Diğer Duran Varlıklar
663.452 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.577.967.915 1.566.176.708
TOPLAM VARLIKLAR
2.258.010.969 1.982.183.913
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 114.316.676 52.927.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 209.830.191 147.022.888
Ticari Borçlar
7 214.714.877 91.361.925
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 389.856 217.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
214.325.021 91.144.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.099.642 5.483.774
Diğer Borçlar
8 2.205.206 4.143.738
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 230.314 170.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.974.892 3.973.182
Türev Araçlar
0 91.904
Ertelenmiş Gelirler
10 2.455.115 6.139.363
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 4.373.898
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 16.826.308 558.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.826.308 558.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.938.823 3.584.715
ARA TOPLAM
570.386.838 315.688.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
570.386.838 315.688.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 60.730.085 39.847.667
Ertelenmiş Gelirler
10 0 99.705
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.054.512 10.203.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.054.512 10.203.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 121.617.116 136.837.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.401.713 186.988.626
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
764.788.551 502.676.811
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.464.117.336 1.452.878.576
Ödenmiş Sermaye
19 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 310.362.796 302.629.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
310.362.796 302.629.367
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
322.322.401 312.900.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.959.605 -10.270.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.296.329 -15.865.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
-24.296.329 -15.865.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.221.733 40.062.818
Diğer Yedekler
19 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
922.130.032 841.551.111
Net Dönem Karı veya Zararı
27.829.450 98.631.272
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 29.105.082 26.628.526
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.493.222.418 1.479.507.102
TOPLAM KAYNAKLAR
2.258.010.969 1.982.183.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.163.336.570 749.621.708
Satışların Maliyeti
20 -972.650.085 -623.257.520
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
190.686.485 126.364.188
BRÜT KAR (ZARAR)
190.686.485 126.364.188
Genel Yönetim Giderleri
21 -45.199.602 -31.338.733
Pazarlama Giderleri
21 -13.636.213 -29.990.845
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.401.299 -2.336.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 15.814.814 9.833.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -39.020.372 -6.965.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -30.135.429 22.899.344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.108.384 88.465.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.728.645 13.136.811
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -6.782.390 -1.456.555
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.054.639 100.146.239
Finansman Gelirleri
25 83.999.208 17.024.567
Finansman Giderleri
25 -110.390.121 -18.873.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.663.726 98.297.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.361.526 2.848.995
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -28.791.243 -11.744.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 12.429.717 14.593.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.302.200 101.146.474
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.302.200 101.146.474
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.472.750 2.515.202
Ana Ortaklık Payları
27.829.450 98.631.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,07500000 0,26700000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 390.111.948 480.164.690 1.279.341.797 21.206.177 1.300.547.974
Transferler
-307.038 11.532.565 468.939.163 -480.164.690
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.255.001 -1.056.484 -7.793.010 98.631.272 191.036.779 5.422.349 196.459.128
Dönem Karı (Zararı)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.572 Değişim: -1,12% Hacim : 74.758 Mio.TL Son veri saati : 16:04
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4844 Değişim: 0,23%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5085
Açılış: 32,411
34,5689 Değişim: 0,22%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.481,57 Değişim: -0,07%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.