" />

KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.03.2022 - 15:09
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
2.288 2.288 2.288
Transferler
160.707 -160.707
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.848 330.922 213.074 213.074
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
330.922 -330.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.226 736.467 777.693 777.693
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -77.462 133.222 187.542 736.467 13.063.769 13.063.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.709.248 -327.417
Dönem Karı (Zararı)
34 736.467 330.922
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
736.467 330.922
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
714.918 -714.303
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 337.712 350.016
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 184.238 52.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
184.238 52.275
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 177.609 45.278
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.195.935
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 15.359 34.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.298.363 207.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.427.576 -5.398.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.427.576 -5.398.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
10.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -2.361.564 2.488.328
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.734.824 2.497.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
373.260 -8.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.904.853 3.112.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.904.853 3.112.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 137.204 -12.234
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
137.204 -12.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.749.748 -176.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -40.500 -66.191
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -85.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-333.208 -89.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -333.208 -145.454
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-333.208 -83.032
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -62.422
Alınan Temettüler
55.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.724 1.065.572
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-34.724 -74.413
Kredilerden Nakit Girişleri
23 -34.724 -74.413
Ödenen Faiz
-229.671
Alınan Faiz
1.369.656
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.341.316 648.651
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.341.316 648.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.484.702 1.836.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.826.018 2.484.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.826.018 2.484.702
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 7.057.218 14.484.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.057.218 14.484.794
Diğer Alacaklar
11 4.353.198 1.614.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.167.285 1.432.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 185.913 182.314
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.856 9.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.856 9.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 290.904
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
16.539.194 18.593.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.539.194 18.593.556
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11 402 670.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 402 670.736
Maddi Duran Varlıklar
20 500.863 436.192
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 163.688 203.540
Taşıtlar
20 330.514 189.157
Mobilya ve Demirbaşlar
20 4.348 21.459
Özel Maliyetler
20 2.313 22.036
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 93.382 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 40.484 109.659
Diğer Haklar
21 40.484 109.659
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 190.335 88.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
925.466 1.405.336
TOPLAM VARLIKLAR
17.464.660 19.998.892
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 100.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.436 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 99.436 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 564 0
Banka Kredileri
23 564
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 35.288
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 35.288
Banka Kredileri
24 35.288
Ticari Borçlar
9 3.282.795 7.187.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.282.795 7.187.648
Diğer Borçlar
11 0 143.726
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 143.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 290.904 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
312.872 31.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 312.872 31.942
ARA TOPLAM
3.986.571 7.398.604
ELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 9.305 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 9.305 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 9.305 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 405.015 314.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 405.015 314.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.320 314.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.400.891 7.712.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 13.063.769 12.286.076
Ödenmiş Sermaye
34 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -77.462 -118.688
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -77.462 -117.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -77.462 -117.163
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -1.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 133.222 133.222
Yasal Yedekler
34 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 187.542 -143.380
Net Dönem Karı veya Zararı
34 736.467 330.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.063.769 12.286.076
TOPLAM KAYNAKLAR
17.464.660 19.998.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 46.333.070 3.748.157
Satışların Maliyeti
45 -44.312.004 -1.645.462
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.021.066 2.102.695
BRÜT KAR (ZARAR)
2.021.066 2.102.695
Genel Yönetim Giderleri
47 -3.397.741 -2.916.809
Pazarlama Giderleri
47 -36.340 -23.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 1.423.156 634.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -381.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-371.296 -203.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 125.000 55.950
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51 -246.296 -147.941
Finansman Gelirleri
51 1.205.209 787.875
Finansman Giderleri
51 -44.837 -263.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
914.076 376.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-177.609 -45.278
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -290.904 -87.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 113.295 42.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
736.467 330.922
DÖNEM KARI (ZARARI)
736.467 330.922
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
736.467 330.922
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 39.701 -117.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 52.935 -96.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -13.234 -21.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -13.234 -21.251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.701 -117.848
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
776.168 213.074
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
776.168 213.074http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0942 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2464 Değişim: 0,13%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.617,42 Değişim: 0,12%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.619,17
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.