KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 11:07
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Diğer Düzeltmeler
3.572 3.572 3.572
Transferler
479.741 -479.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.232 -201.767 -216.999 -216.999
Dönem Karı (Zararı)
-201.767 -201.767 -201.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.232 -15.232 -15.232
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -61.423 133.222 -304.087 -201.767 11.649.945 11.649.945
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
2.288 2.288 2.288
Transferler
160.707 -160.707
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.690 201.942 86.252 86.252
Dönem Karı (Zararı)
201.942 201.942 201.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.690 -115.690 -115.690
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -116.530 133.222 -143.380 201.942 12.159.254 12.159.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.204 -286.916
Dönem Karı (Zararı)
201.942 -201.767
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
201.942 -201.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-529.392 -631.132
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
266.396 313.460
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.896 41.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.896 41.408
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.934 7.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.934 7.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.410 -37.973
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-844.208 -955.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
317.551 565.890
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.280 -891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.331.795 -373.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.331.795 -373.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.927.605 -319.454
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.913.633 -139.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.972 -179.654
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-116.385 -40.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.865 1.317.090
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-117.865 1.317.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.332 -7.290
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.621 -9.816
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.621 -9.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.899 -267.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-42.234 -9.752
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.071 -10.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.732 -6.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.682 -50.268
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.260 -50.268
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.422 0
Alınan Temettüler
55.950 44.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
733.869 861.294
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-54.389 -49.791
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-54.389 -49.791
Ödenen Faiz
-12.992 -21.743
Alınan Faiz
801.250 932.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
587.933 568.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
587.933 568.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.836.051 1.229.412
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.423.984 1.797.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.423.984 1.836.051
Finansal Yatırımlar
0 10.280
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 10.280
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7.a 10.280
Ticari Alacaklar
12.418.066 9.086.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 12.418.066 9.086.271
Diğer Alacaklar
9.a 198.370 4.079.195
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 165.562 4.079.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 32.808
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 124.900 8.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 124.900 8.515
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 31.359
ARA TOPLAM
15.196.679 15.020.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.196.679 15.020.312
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.b 647.864 694.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 647.864 694.644
Maddi Duran Varlıklar
12 474.510 640.835
Tesis, Makine ve Cihazlar
200.590 203.463
Taşıtlar
214.427 317.511
Mobilya ve Demirbaşlar
26.095 38.104
Özel Maliyetler
33.398 81.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 130.188 109.578
Diğer Haklar
130.188 109.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 93.535 67.979
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.446.097 1.613.036
TOPLAM VARLIKLAR
16.642.776 16.633.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
133 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
133 0
Banka Kredileri
18 133 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 55.179 80.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 55.179 80.340
Banka Kredileri
18 55.179 80.340
Ticari Borçlar
3.957.384 4.075.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 3.957.384 4.075.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 37.588 24.256
Diğer Borçlar
88.339 155.960
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 88.339 155.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
4.138.623 4.335.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.138.623 4.335.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 29.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 29.361
Banka Kredileri
18 0 29.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 344.899 197.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 344.899 197.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
344.899 226.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.483.522 4.562.634
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.159.254 12.070.714
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -116.530 -840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.530 -840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -116.530 -840
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.b 133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -143.380 -304.087
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 201.942 158.419
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.159.254 12.070.714
TOPLAM KAYNAKLAR
16.642.776 16.633.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 3.007.425 7.388.623 625.829 254.318
Satışların Maliyeti
23.b -1.645.462 -6.656.241 -69.900 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.361.963 732.382 555.929 254.318
BRÜT KAR (ZARAR)
1.361.963 732.382 555.929 254.318
Genel Yönetim Giderleri
24.a -2.025.821 -1.905.568 -778.313 -669.989
Pazarlama Giderleri
24.b -16.921 -19.729 -6.767 -6.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 41.037 9.900 18.502 5.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b 0 -4.752 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-639.742 -1.187.767 -210.649 -416.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 55.950 44.141 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-583.792 -1.143.626 -210.649 -416.563
Finansman Gelirleri
27.a 801.250 932.828 382.445 227.118
Finansman Giderleri
27.b -18.926 -28.942 -3.411 -6.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
198.532 -239.740 168.385 -196.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.410 37.973 16.499 3.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c 3.410 37.973 16.499 3.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
201.942 -201.767 184.884 -192.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.942 -201.767 184.884 -192.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
201.942 -201.767 184.884 -192.350
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-115.690 -15.232 -10.006 -8.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -137.836 -21.009 -12.828 -10.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.146 5.777 2.822 2.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d 22.146 5.777 2.822 2.275
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-115.690 -15.232 -10.006 -8.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.252 -216.999 174.878 -200.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
86.252 -216.999 174.878 -200.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883226


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3109 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1127 Değişim: -1,54%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,47 Değişim: -0,54%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.