KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 12:09
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.956 -290.251
Dönem Karı (Zararı)
34.537 11.626
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.537 11.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-249.909 -166.444
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
104.947 68.214
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.482 13.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.482 13.005
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.529 7.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9.529 7.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-11.488 7.109
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-364.379 -262.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
268.793 -133.130
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-50 53.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.390.895 592.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.390.895 592.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-469.651 -891.198
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-350.300 -889.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.351 -1.798
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-120.129 -93.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-533.548 159.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-533.548 159.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.348 16.060
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.624 29.625
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.624 29.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.421 -287.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-26.354 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.111 -2.303
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.857 -16.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.857 -16.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.857 -16.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
345.509 250.909
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-18.870 -11.707
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-18.870 -11.707
Ödenen Faiz
-7.706 -3.789
Alınan Faiz
372.085 266.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.608 -56.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.608 -56.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229.412 1.736.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.579.020 1.680.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Transferler
276.398 -276.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.289 11.626 -10.663 -10.663
Dönem Karı (Zararı)
11.626 11.626 11.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.289 -22.289 -22.289
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -46.225 133.222 -783.828 11.626 11.398.795 11.398.795
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Transferler
476.169 -476.169
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.306 34.537 18.231 18.231
Dönem Karı (Zararı)
34.537 34.537 34.537
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.306 -16.306 -16.306
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -62.497 133.222 11.881.603 11.881.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.579.020 1.229.412
Finansal Yatırımlar
7.580 7.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.580 7.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7.a 7.580 7.530
Ticari Alacaklar
6.382.291 7.773.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 6.382.291 7.773.186
Diğer Alacaklar
9.a 3.295.038 2.944.738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 3.295.038 2.944.738
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 128.505 8.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 128.505 8.376
ARA TOPLAM
11.392.434 11.963.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.392.434 11.963.242
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.b 614.877 495.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 614.877 495.526
Maddi Duran Varlıklar
12 871.959 939.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
252.473 256.060
Taşıtlar
458.969 506.786
Mobilya ve Demirbaşlar
44.666 48.979
Özel Maliyetler
115.851 127.265
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 157.337 173.296
Diğer Haklar
157.337 173.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 88.599 62.483
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.832.772 1.770.395
TOPLAM VARLIKLAR
13.225.206 13.733.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 80.321 84.699
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 80.321 84.699
Banka Kredileri
18 80.321 84.699
Ticari Borçlar
867.243 1.400.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 867.243 1.400.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 20.199 24.547
Diğer Borçlar
73.917 68.293
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 73.917 68.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.a 7.437 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
1.049.117 1.578.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.049.117 1.578.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 76.831 91.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
76.831 91.323
Banka Kredileri
18 76.831 91.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 217.655 200.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 217.655 200.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.486 291.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.343.603 1.870.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.881.603 11.863.372
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -62.497 -46.191
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.497 -46.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -62.497 -46.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.b 133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -307.659 -783.828
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 34.537 476.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.881.603 11.863.372
TOPLAM KAYNAKLAR
13.225.206 13.733.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 6.879.722 374.546
Satışların Maliyeti
23.b -6.601.084 -71.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
278.638 303.015
BRÜT KAR (ZARAR)
278.638 303.015
Genel Yönetim Giderleri
24.a -600.410 -531.654
Pazarlama Giderleri
24.b -7.274 -7.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 791 376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -3.546 -350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-331.801 -236.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-331.801 -236.037
Finansman Gelirleri
27.a 372.085 266.405
Finansman Giderleri
27.b -17.235 -11.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.049 18.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.488 -7.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c -8.548 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c 20.036 -7.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.537 11.626
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.537 11.626
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.537 11.626
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.306 -22.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -22.386 -27.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.080 5.572
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d 6.080 5.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.306 -22.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.231 -10.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.231 -10.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758616


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.453 Değişim: 0,59% Hacim : 82.956 Mio.TL Son veri saati : 17:22
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6940 Değişim: 1,30%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9067 Değişim: 0,01%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.452,47 Değişim: 2,57%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.453,93
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.