KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2019 - 15:16
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -34.047 133.222 -811.298 -248.928 11.122.949 11.122.949
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Transferler
-248.928 248.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.111 276.398 286.509 286.509
Dönem Karı (Zararı)
276.398 276.398 276.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.111 10.111 10.111
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Transferler
276.398 -276.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.255 476.169 453.914 453.914
Dönem Karı (Zararı)
476.169 476.169 476.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.255 -22.255 -22.255
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.866.347 1.192.401
Dönem Karı (Zararı)
476.169 276.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
476.169 276.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.320.117 -623.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
352.481 278.708
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.203 42.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.203 42.762
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.382 28.961
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10.382 28.961
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
150.532 -23.518
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.880.715 -950.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-851.583 1.582.749
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
58.218 439.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.640.679 1.216.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.640.679 1.216.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.848.298 -505.321
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.397.370 -488.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-450.928 -17.318
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
196 74.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-755.975 372.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-755.975 372.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.266 -18.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.331 3.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
47.331 3.844
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.695.531 1.235.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-103.366 -39.284
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-67.450 -3.988
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-549.754 -387.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.020 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.020 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-741.752 -387.337
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-557.787 -380.246
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.965 -7.091
Alınan Temettüler
94.978 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.909.071 823.822
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.334 -126.565
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
123.334 -126.565
Ödenen Faiz
-10.788 -38.465
Alınan Faiz
1.796.525 988.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-507.030 1.628.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-507.030 1.628.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.736.442 107.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229.412 1.736.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.229.412 1.736.442
Finansal Yatırımlar
7 7.530 65.748
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.530 65.748
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7.a 7.530 65.748
Ticari Alacaklar
7.773.186 10.413.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 7.773.186 10.413.865
Diğer Alacaklar
9.a 2.944.738 547.368
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 2.944.738 547.368
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 8.376 8.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 8.376 8.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 0 3.988
ARA TOPLAM
11.963.242 12.775.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.963.242 12.775.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 100.000 100.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
495.526 44.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 495.526 44.598
Maddi Duran Varlıklar
12 939.090 810.691
Tesis, Makine ve Cihazlar
256.060 166.127
Taşıtlar
506.786 408.403
Mobilya ve Demirbaşlar
48.979 66.729
Özel Maliyetler
127.265 169.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 173.296 9.443
Diğer Haklar
173.296 9.443
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 62.483 136.014
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.770.395 1.100.746
TOPLAM VARLIKLAR
13.733.637 13.876.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 0 527
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 84.699 48.462
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.699 48.462
Banka Kredileri
84.699 48.462
Ticari Borçlar
8.b 1.400.791 2.156.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.400.791 2.156.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 24.547 18.281
Diğer Borçlar
68.293 20.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 68.293 20.962
ARA TOPLAM
1.578.330 2.244.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.578.330 2.244.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.323 3.699
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.323 3.699
Banka Kredileri
18 91.323 3.699
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 200.612 218.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 200.612 218.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
291.935 222.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.870.265 2.467.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.863.372 11.409.459
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -46.191 -23.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.191 -23.936
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.c -46.191 -23.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -783.828 -1.060.225
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 476.169 276.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.863.372 11.409.459
TOPLAM KAYNAKLAR
13.733.637 13.876.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 1.770.690 338.227.380
Satışların Maliyeti
23.b -663.438 -337.242.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.107.252 985.255
BRÜT KAR (ZARAR)
1.107.252 985.255
Genel Yönetim Giderleri
24.a -2.384.859 -2.132.652
Pazarlama Giderleri
24.b -28.376 -51.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 173.639 90.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -111.288 -2.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.243.632 -1.110.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 94.978 441.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.148.654 -668.546
Finansman Gelirleri
27.a 1.796.525 988.852
Finansman Giderleri
27.b -21.170 -67.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
626.701 252.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-150.532 23.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c -71.438 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c -79.094 23.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
476.169 276.398
DÖNEM KARI (ZARARI)
476.169 276.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
476.169 276.398
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.255 10.111
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -27.819 12.639
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.564 -2.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d 5.564 -2.528
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.255 10.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
453.914 286.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
453.914 286.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741591


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.