KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 16:27
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -34.047 133.222 -811.298 -248.928 11.122.949 11.122.949
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Transferler
-248.928 248.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.575 267.247 259.672 259.672
Dönem Karı (Zararı)
267.247 267.247 267.247
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.575 -7.575 -7.575
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -41.622 133.222 -1.060.225 267.247 11.382.622 11.382.622
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Transferler
276.398 -276.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.242 396.957 367.715 367.715
Dönem Karı (Zararı)
396.957 396.957 396.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.242 -29.242 -29.242
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -53.178 133.222 -783.828 396.957 11.777.173 11.777.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.632.307 927.962
Dönem Karı (Zararı)
396.957 267.247
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
396.957 267.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.004.145 -863.601
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
233.172 205.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.721 33.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.721 33.620
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.844 4.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
57.138 -38.060
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.339.020 -1.069.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-921.373 1.562.427
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
55.786 399.707
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.228.536 1.581.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.228.536 1.581.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.198.477 -869.872
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.823.099 -852.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-375.378 -16.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.191 45.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.924 338.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.924 338.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.467 65.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.430 1.132
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
47.430 1.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.528.561 966.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-103.366 -35.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-380 -2.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-328.981 124.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.020 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.020 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-426.469 -377.037
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-426.469 -369.946
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.091
Alınan Temettüler
468
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
501.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.488.276 511.073
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.724 -116.278
Kredilerden Nakit Girişleri
149.724 -116.278
Ödenen Faiz
-9.715 -33.282
Alınan Faiz
1.348.267 660.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-473.012 1.563.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-473.012 1.563.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.736.442 107.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.263.430 1.671.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.263.430 1.736.442
Finansal Yatırımlar
7 9.962 65.748
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.962 65.748
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7.a 9.962 65.748
Ticari Alacaklar
8.a 9.185.329 10.413.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 9.185.329 10.413.865
Diğer Alacaklar
9.a 2.370.581 547.368
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 2.370.467 547.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 114
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 28.763 8.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 4.368 3.988
ARA TOPLAM
12.862.433 12.775.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.862.433 12.775.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 100.000 100.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.b 419.862 44.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 419.862 44.598
Maddi Duran Varlıklar
12 912.329 810.691
Tesis, Makine ve Cihazlar
153.322 166.127
Taşıtlar
566.570 408.403
Mobilya ve Demirbaşlar
53.792 66.729
Özel Maliyetler
138.645 169.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.083 9.443
Diğer Haklar
4.083 9.443
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 86.186 136.014
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.522.460 1.100.746
TOPLAM VARLIKLAR
14.384.893 13.876.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 0 527
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 527
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 97.329 48.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
97.329 48.462
Banka Kredileri
18 97.329 48.462
Ticari Borçlar
8.b 2.101.842 2.156.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 2.101.842 2.156.766
Diğer Borçlar
9.c 68.392 20.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 68.392 20.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.748 18.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.a 38.748 18.281
ARA TOPLAM
2.306.311 2.244.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.306.311 2.244.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 105.083 3.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
105.083 3.699
Banka Kredileri
105.083 3.699
Uzun Vadeli Karşılıklar
196.326 218.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 196.326 218.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
301.409 222.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.607.720 2.467.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.777.173 11.409.459
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -53.178 -23.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.178 -23.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -53.178 -23.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -783.828 -1.060.225
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 396.957 276.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.777.173 11.409.459
TOPLAM KAYNAKLAR
14.384.893 13.876.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 610.289 286.020.068 154.923 121.353.324
Satışların Maliyeti
23.b -78.438 -285.521.109 0 -121.167.924
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
531.851 498.959 154.923 185.400
BRÜT KAR (ZARAR)
531.851 498.959 154.923 185.400
Genel Yönetim Giderleri
24.a -1.749.352 -1.609.464 -577.523 -528.747
Pazarlama Giderleri
24.b -20.230 -39.876 -6.582 -13.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 469.506 317.105 90.903 98.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -108.856 -2.231 0 -1.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-877.081 -835.507 -338.279 -259.318
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 468 441.861 441.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-876.613 -393.646 -338.279 182.543
Finansman Gelirleri
27.a 1.348.267 660.633 630.086 245.338
Finansman Giderleri
27.b -17.559 -37.800 54.888 -9.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
454.095 229.187 346.695 418.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-57.138 38.060 -17.672 -16.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c -57.138 38.060 -17.672 -16.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
396.957 267.247 329.023 401.945
DÖNEM KARI (ZARARI)
396.957 267.247 329.023 401.945
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
396.957 267.247 329.023 401.945
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.242 -7.575 -8.498 -8.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -36.553 -9.469 -10.623 -10.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.311 1.894 2.125 2.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d 7.311 1.894 2.125 2.033
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.242 -7.575 -8.498 -8.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
367.715 259.672 320.525 393.816
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
367.715 259.672 320.525 393.816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715759


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5897 Değişim: 0,24%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7919 Değişim: 0,37%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.423,25 Değişim: -0,39%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.