KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 17:11
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -34.047 133.222 -811.298 -248.928 11.122.949 11.122.949
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Transferler
-248.928 248.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
554 -134.698 -134.144 -134.144
Dönem Karı (Zararı)
-134.698 -134.698 -134.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
554 554 554
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -33.493 133.222 -1.060.225 -134.698 10.988.806 10.988.806
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
276.398 -276.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.744 67.934 47.190 47.190
Dönem Karı (Zararı)
67.934 67.934 67.934
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.744 -20.744 -20.744
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -44.680 133.222 -783.827 67.934 11.456.649 11.456.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.281.381 2.187.105
Dönem Karı (Zararı)
67.934 -106.943
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.934 -106.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-424.642 -125.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
156.827 66.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.267 41.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.267 41.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.844 21.865
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.466 -6.983
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-654.046 -247.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-862.745 2.445.430
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
56.506 394.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.736.797 -1.134.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.736.797 -1.134.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.993.532 -76.017
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.634.649 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-358.883 -76.017
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.500 8.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-718.626 3.198.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-718.626 3.198.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.844 52.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.766 2.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
87.766 2.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.219.453 2.213.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.173 -26.353
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
245 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-316.515 -359.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.020 3
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.020 3
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-414.003 -359.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-414.003 -351.959
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.091
Alınan Temettüler
468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
887.161 211.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
233.583 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.941
Ödenen Faiz
-64.603 -16.599
Alınan Faiz
718.181 264.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-710.735 2.039.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-710.735 2.039.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.736.442 107.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.025.707 2.147.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.025.707 1.736.442
Finansal Yatırımlar
7 9.242 65.748
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.242 65.748
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7.a 9.242 65.748
Ticari Alacaklar
8.a 8.677.068 10.413.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 8.677.068 10.413.865
Diğer Alacaklar
9.a 2.182.425 547.368
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 2.182.017 547.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 408
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 53.072 8.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 3.743 3.988
ARA TOPLAM
11.951.257 12.775.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.951.257 12.775.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 100.000 100.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.b 403.073 44.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 403.073 44.598
Maddi Duran Varlıklar
12 974.420 810.691
Tesis, Makine ve Cihazlar
158.917 166.127
Taşıtlar
607.314 408.403
Mobilya ve Demirbaşlar
58.105 66.729
Özel Maliyetler
150.084 169.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.870 9.443
Diğer Haklar
5.870 9.443
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 101.734 136.014
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.585.097 1.100.746
TOPLAM VARLIKLAR
13.536.354 13.876.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 2.210 527
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.210 527
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.210 527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 116.553 48.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.553 48.462
Banka Kredileri
18 116.553 48.462
Ticari Borçlar
8.b 1.438.140 2.156.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 1.438.140 2.156.766
Diğer Borçlar
9.c 108.728 20.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 108.728 20.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.125 18.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.a 31.125 18.281
ARA TOPLAM
1.696.756 2.244.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.696.756 2.244.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 167.508 3.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
167.508 3.699
Banka Kredileri
167.508 3.699
Uzun Vadeli Karşılıklar
215.441 218.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 215.441 218.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.949 222.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.079.705 2.467.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.456.649 11.409.459
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -44.680 -23.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.680 -23.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -44.680 -23.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -783.827 -1.060.225
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 67.934 276.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.456.649 11.409.459
TOPLAM KAYNAKLAR
13.536.354 13.876.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 455.366 164.666.744 183.421 83.836.074
Satışların Maliyeti
23.b -78.438 -164.353.185 -6.907 -83.573.130
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
376.928 313.559 176.514 262.944
BRÜT KAR (ZARAR)
376.928 313.559 176.514 262.944
Genel Yönetim Giderleri
24.a -1.171.829 -1.080.717 -640.175 -486.102
Pazarlama Giderleri
24.b -13.648 -26.471 -6.224 -12.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 378.603 218.541 275.626 -46.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -108.856 -1.101 -108.506 45.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-538.802 -576.189 -302.765 -236.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 468 468
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-538.334 -576.189 -302.297 -236.705
Finansman Gelirleri
27.a 718.181 415.295 451.776 151.273
Finansman Giderleri
27.b -72.447 -28.617 -60.814 9.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
107.400 -189.511 88.665 -75.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.466 54.813 -32.357 47.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c -39.466 54.813 -32.357 47.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.934 -134.698 56.308 -27.755
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.934 -134.698 56.308 -27.755
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.934 -134.698 56.308 -27.755
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.744 554 1.545 -44.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -25.930 693 1.931 -55.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.186 -139 -386 11.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d 5.186 -139 -386 11.135
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.744 554 1.545 -44.544
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.190 -134.144 57.853 -72.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.190 -134.144 57.853 -72.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701473


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.