KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 23:25
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 5.830.852.903 2.681.942.094
Satışların Maliyeti
20 -5.084.423.706 -2.333.826.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
746.429.197 348.115.619
BRÜT KAR (ZARAR)
20 746.429.197 348.115.619
Genel Yönetim Giderleri
21 -119.532.387 -66.123.791
Pazarlama Giderleri
21 -296.020.498 -165.782.397
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -32.046.664 -17.853.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 194.943.190 151.248.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -114.245.376 -34.834.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
379.527.462 214.769.262
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 62.239.009 14.097.748
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.606.511 -3.806.707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 104.446.568 32.456.654
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
543.606.528 257.516.957
Finansman Gelirleri
24 4.531.959 5.086.425
Finansman Giderleri
24 -209.753.099 -142.265.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
338.385.388 120.337.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
41.891.433 -2.994.356
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -11.253.985 -2.030.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 53.145.418 -964.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
380.276.821 117.343.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
380.276.821 117.343.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
380.276.821 117.343.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 8,45980000 2,61050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.270.583 36.637.236
Dönem Karı (Zararı)
380.276.821 117.343.109
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
380.276.821 117.343.109
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.100.964 55.434.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 93.108.474 60.079.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.927.996 554.778
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 1.927.996 554.778
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.514.458 8.239.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.514.458 8.239.006
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 -6.665.958 -8.297.498
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
138.825.664 74.119.585
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-57.314.417 -8.025.937
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
196.140.081 82.145.522
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.629.455 -53.004.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
153.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-104.446.568 -32.456.654
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -104.446.568 -32.456.654
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -41.891.433 2.994.356
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.075.991 3.518.851
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.075.991 3.518.851
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
457.177
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.587.792 -312.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-502.136.680 -129.865.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-548.880.053 -191.097.855
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-551.592.211 -186.983.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.712.158 -4.114.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.873.160 -11.953.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.873.160 -11.953.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-426.374.444 -113.128.840
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.047.299 -1.519.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
565.691.723 201.882.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.519.915 -15.744.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
505.171.808 217.627.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.554.130 1.104.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.637.717 -317.088
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.637.717 -317.088
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.842.447 38.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.687.741 -14.875.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-62.745.581 -14.866.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
57.840 -8.935
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.241.105 42.912.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -7.296.045 -3.852.881
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.278.388 -1.154.125
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.937.255 -1.267.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-601.721.637 -34.403.497
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3 5.381.921
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-689.836 -4.387.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.027.422 2.004.749
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.027.422 2.004.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.789.977 -55.984.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.105.302 -51.307.418
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.684.675 -4.676.911
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-608.737.715 -5.093.036
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-607.761.964 -4.730.935
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-975.751 -362.101
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
362.101 3.092.444
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
362.101 3.092.444
Alınan Temettüler
5 20.410.030 17.937.788
Alınan Faiz
57.314.417 8.025.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
621.894.584 37.621.560
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.330.823.174 727.788.506
Kredilerden Nakit Girişleri
1.823.163.569 727.788.506
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
507.659.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.420.050.134 -572.019.647
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.446.453.459 -572.019.647
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
26.403.325
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.108.827
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.315.460 -9.457.893
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-153.500
Ödenen Temettüler
-65.198.814 -26.542.239
Ödenen Faiz
-211.210.682 -76.272.842
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.765.498
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.097.636 39.855.299
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.967 33.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.081.669 39.888.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.250.262 361.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.168.593 40.250.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.168.593 40.250.262
Ticari Alacaklar
1.311.444.516 789.743.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.305.729.730 781.316.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.714.786 8.426.944
Diğer Alacaklar
678.442.094 26.530.857
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 639.389.079 23.377.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.053.015 3.153.742
Stoklar
8 756.334.157 329.959.713
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.413.888 4.366.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.413.888 4.366.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18.995.658
Diğer Dönen Varlıklar
18 123.204.475 56.933.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
123.204.475 56.933.844
ARA TOPLAM
2.920.003.381 1.247.784.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.920.003.381 1.247.784.665
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 516.992.546 176.161.024
Diğer Alacaklar
2.247.725 10.386.332
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.062.500 10.312.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
185.225 73.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 579.169.730 281.121.314
Maddi Duran Varlıklar
10.a 2.971.915.593 1.641.563.244
Arazi ve Arsalar
1.316.545.504 403.737.267
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
82.636.886 32.030.382
Binalar
577.038.350 213.023.937
Tesis, Makine ve Cihazlar
956.713.276 940.737.758
Taşıtlar
7.418.947 461.366
Mobilya ve Demirbaşlar
13.982.291 13.704.848
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17.580.339 37.867.686
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.b 14.724.386 17.377.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.386.544 12.567.202
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.386.544 12.567.202
Peşin Ödenmiş Giderler
9 975.760 362.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
975.760 362.101
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.098.412.284 2.139.539.077
TOPLAM VARLIKLAR
7.018.415.665 3.387.323.742
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.272.137.102 385.642.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.272.137.102 385.642.814
Banka Kredileri
764.477.497 385.642.814
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
507.659.605
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 60.471.237 52.760.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
60.471.237 52.760.738
Banka Kredileri
52.688.453 46.102.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.782.784 6.658.291
Diğer Finansal Yükümlülükler
27.459.376 1.056.051
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
27.459.376 1.056.051
Ticari Borçlar
1.230.668.457 660.156.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 114.581.906 51.891.507
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.116.086.551 608.265.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 11.892.970 4.660.960
Diğer Borçlar
14.026.755 9.049.038
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
171.337 1.831.338
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.855.418 7.217.700
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.904.141 61.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.904.141 61.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.010.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.166.409 1.135.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.166.409 1.135.427
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
94.703 36.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
94.703 36.885
ARA TOPLAM
2.626.821.150 1.115.571.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.626.821.150 1.115.571.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 31.468.123 72.893.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.468.123 72.893.749
Banka Kredileri
22.840.663 60.790.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.627.460 12.103.087
Ticari Borçlar
10.429.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.429.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.840.115 52.368.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 146.840.115 52.368.021
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 231.164.334 185.208.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.472.572 320.899.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.036.293.722 1.436.470.858
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.982.121.943 1.950.852.884
Ödenmiş Sermaye
19 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
19 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.967.193.645 1.321.081.846
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.164.160.162 1.034.751.841
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 2.246.283.605 1.057.648.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.123.443 -22.896.951
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
341.314.658 148.129.262
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 461.718.825 138.200.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.681.198 31.164.054
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
46.681.198 31.164.054
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
72.750.429 66.621.303
Yasal Yedekler
19 72.750.429 66.621.303
Diğer Özkaynak Payları
-442.081 -884.162
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
454.197.330 354.062.133
Net Dönem Karı veya Zararı
380.276.821 117.343.109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.982.121.943 1.950.852.884
TOPLAM KAYNAKLAR
7.018.415.665 3.387.323.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 317.157.291 89.079.638 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 0 1.061.613.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 317.157.291 89.079.638 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 0 1.061.613.804
Transferler
-16.982.826 -16.982.826 -368.375 -17.351.201 0 0 0 57.538.654 -40.187.453 17.351.201 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737.715.797 0 -3.138.421 734.577.376 59.417.999 -15.245.974 778.749.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.061.727 16.061.727 0 0 0 0 0 117.343.109 117.343.109 912.154.237 0 912.154.237
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 117.343.109 117.343.109 117.343.109 117.343.109
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
737.715.797 -3.138.421 734.577.376 59.417.999 -15.245.974 778.749.401 0 0 16.061.727 16.061.727 0 794.811.128 794.811.128
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıla 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 442.081 0 442.081 442.081
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057.648.792 0 -22.896.951 1.034.751.841 148.129.262 138.200.743 1.321.081.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.164.054 31.164.054 66.621.303 -884.162 0 0 354.062.133 117.343.109 471.405.242 1.950.852.884 0 1.950.852.884
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057.648.792 0 0 -22.896.951 0 1.034.751.841 0 0 148.129.262 0 138.200.743 1.321.081.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.164.054 0 31.164.054 66.621.303 -884.162 0 0 354.062.133 117.343.109 471.405.242 1.950.852.884 0 1.950.852.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057.648.792 -22.896.951 0 1.034.751.841 0 0 148.129.262 0 138.200.743 1.321.081.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.164.054 0 31.164.054 66.621.303 -884.162 0 0 354.062.133 117.343.109 471.405.242 1.950.852.884 0 1.950.852.884
Transferler
-46.491.636 -46.491.636 -5.968.392 -52.460.028 169.803.137 -117.343.109 52.460.028 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.235.126.449 -59.226.492 1.175.899.957 199.153.788 323.518.082 1.698.571.827 15.517.144 15.517.144 380.276.821 380.276.821 2.094.365.792 2.094.365.792
Dönem Karı (Zararı)
0 0 380.276.821 380.276.821 380.276.821 380.276.821
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.235.126.449 -59.226.492 1.175.899.957 199.153.788 323.518.082 1.698.571.827 15.517.144 15.517.144 1.714.088.971 1.714.088.971
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 6.129.126 -69.667.940 -69.667.940 -63.538.814 -63.538.814
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 442.081 442.081 442.081
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.246.283.605 -82.123.443 2.164.160.162 341.314.658 461.718.825 2.967.193.645 46.681.198 46.681.198 72.750.429 -442.081 454.197.330 380.276.821 834.474.151 3.982.121.943 3.982.121.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
380.276.821 117.343.109
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.698.571.828 778.749.401
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 1.336.428.770 894.580.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -74.033.118 -3.923.026
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
199.153.788 59.417.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -8.832.313 -481.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 207.986.101 59.899.402
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 340.141.685 -16.139.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-103.119.297 -155.187.276
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -101.302.318 -156.864.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 14.806.624 784.605
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 -16.623.603 893.035
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.517.146 16.061.727
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15.517.146 16.061.727
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 15.517.146 16.061.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.714.088.974 794.811.128
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.094.365.795 912.154.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.094.365.795 912.154.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118882


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7274 Değişim: -0,20%
Düşük 32,6716 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,0724 Değişim: -0,49%
Düşük 35,0549 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.433,21 Değişim: -0,49%
Düşük 2.431,86 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.