KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:22
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 967.321.594 779.332.429 460.427.848 400.151.571
Satışların Maliyeti
11 -831.407.154 -677.670.160 -400.484.989 -351.818.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.914.440 101.662.269 59.942.859 48.332.968
BRÜT KAR (ZARAR)
135.914.440 101.662.269 59.942.859 48.332.968
Genel Yönetim Giderleri
12 -26.945.660 -24.679.092 -13.973.579 -12.653.124
Pazarlama Giderleri
12 -65.257.477 -50.410.514 -32.891.517 -22.397.717
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -6.939.068 -6.615.188 -3.650.571 -3.296.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.221.034 27.064.549 7.332.889 -2.506.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.939.499 -9.104.846 -5.056.641 -4.262.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.053.770 37.917.178 11.703.440 3.217.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 6.274.081 5.298.295 1.350.231 46.985
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 0 -9.648 0 -2.205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 7.422.539 811.027 3.261.407 546.477
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.750.390 44.016.852 16.315.078 3.808.294
Finansman Gelirleri
15 1.635.068 3.938.068 332.406 2.523.447
Finansman Giderleri
15 -26.282.907 -27.242.271 -12.463.837 -6.480.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.102.551 20.712.649 4.183.647 -148.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.636.336 -2.953.614 -142.092 377.994
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -483.413 -465.175 -88.614 -225.374
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.152.923 -2.488.439 -53.478 603.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.466.215 17.759.035 4.041.555 229.625
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.466.215 17.759.035 4.041.555 229.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
31.466.215 17.759.035 4.041.555 229.625
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.929.385 23.093.732
Dönem Karı (Zararı)
31.466.215 17.759.035
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.466.215 17.759.035
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.718.068 46.368.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 25.740.887 24.947.205
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
64.488 -5.256
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 64.488 -5.256
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.013.584 3.257.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.013.584 3.257.273
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14.i -4.919.379 -5.084.987
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.569.196 16.192.373
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.960.891 -4.096.732
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.530.087 20.289.105
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.623.807 5.667.725
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.422.539 -811.027
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -7.422.539 -811.027
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.636.336 2.953.614
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.758 -203.660
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -22.758 -203.660
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
434.446 -544.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.013.639 -40.862.875
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.734.698 -25.588.497
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.222.513 -19.720.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.487.815 -5.868.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-843.904 414.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-843.904 414.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-89.616.397 -3.803.313
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.469.216 91.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.946.082 -12.960.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.508 -14.258.341
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.974.590 1.297.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.670.347 1.016.330
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.275.113 92.877
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.275.113 92.877
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.058.338 -1.761.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.237.736 1.636.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.211.177 1.654.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.559 -18.750
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.829.356 23.264.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.223.552 -1.765.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-407.231 -330.071
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
530.754 1.924.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.247.886 392
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 3.051.587 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.174 218.041
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.174 218.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.904.350 -4.186.639
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.076.403 -2.995.761
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.827.947 -1.190.878
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-42.375.364 -9.957.704
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-42.375.364 -9.957.704
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-986.809 -889.247
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-986.809 -889.247
Alınan Temettüler
1.980.990 10.719.209
Alınan Faiz
1.960.886 4.096.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.518.138 -23.771.840
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.659.694 62.268.835
Kredilerden Nakit Girişleri
106.659.694 62.268.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.450.879 -41.088.389
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.450.879 -41.088.389
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-7.034.439 -4.098.855
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-832.708 -2.856.014
Ödenen Temettüler
3 -4.050.000 -20.212.118
Ödenen Faiz
-16.773.530 -17.785.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.659.133 -677.716
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
684.719 10.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.974.414 -667.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.456.092 1.193.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.481.678 525.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.481.678 15.456.092
Ticari Alacaklar
409.757.704 370.032.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 406.330.197 358.117.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.427.507 11.915.322
Diğer Alacaklar
26.265.177 2.600.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 24.660.853 66.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.604.324 2.533.750
Stoklar
247.362.333 157.745.936
Peşin Ödenmiş Giderler
3.151.491 5.620.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.151.491 5.620.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 11.169 87.351
Diğer Dönen Varlıklar
41.117.706 28.871.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
41.117.706 28.871.730
ARA TOPLAM
729.147.258 580.414.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
729.147.258 580.414.528
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 157.016.622 85.837.114
Diğer Alacaklar
22.700.859 13.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 22.687.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 145.959.836 120.655.150
Maddi Duran Varlıklar
7 745.186.298 753.717.617
Arazi ve Arsalar
183.225.000 183.225.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14.263.642 14.640.000
Binalar
90.560.081 92.043.235
Tesis, Makine ve Cihazlar
433.064.015 446.856.908
Taşıtlar
706.872 790.593
Mobilya ve Demirbaşlar
10.292.181 9.781.236
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.074.507 6.380.645
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.226.335 2.565.460
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.586.369 5.186.648
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.586.369 5.186.648
Peşin Ödenmiş Giderler
1.572.036 585.228
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.572.036 585.228
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.082.248.355 968.560.576
TOPLAM VARLIKLAR
1.811.395.613 1.548.975.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 109.371.272 31.228.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.371.272 31.228.891
Banka Kredileri
109.371.272 31.228.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 41.599.887 36.066.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.599.887 36.066.746
Banka Kredileri
40.700.823 34.251.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
899.064 1.815.337
Diğer Finansal Yükümlülükler
46.114 46.394
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46.114 46.394
Ticari Borçlar
433.351.016 389.599.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 46.264.846 42.874.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 387.086.170 346.725.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.673.029 2.270.967
Diğer Borçlar
29.295.001 11.662.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 16.427.892 8.070.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22 12.867.109 3.591.996
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.059.391 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.059.391 1.053
Kısa Vadeli Karşılıklar
782.806 670.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
782.806 670.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
418 26.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
418 26.980
ARA TOPLAM
624.178.934 471.573.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.178.934 471.573.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 92.621.732 85.306.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.621.732 85.306.202
Banka Kredileri
90.390.675 84.586.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.231.057 719.884
Ticari Borçlar
21.068.099 29.837.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 21.068.099 29.837.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.055.137 27.321.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
32.055.137 27.321.115
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 42.896.174 36.689.516
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.641.142 179.154.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
812.820.076 650.727.970
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
998.575.537 898.247.134
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
517.335.262 440.217.395
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
329.074.421 339.409.227
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 344.940.366 353.044.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.865.945 -13.635.627
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
64.269.312 44.384.831
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4 123.991.529 56.423.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.790.009 9.133.658
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11.790.009 9.133.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.510.334 62.790.880
Yasal Yedekler
64.510.334 62.790.880
Diğer Özkaynak Payları
-1.768.324 -1.768.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
313.777.440 291.729.092
Net Dönem Karı veya Zararı
31.466.215 34.679.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
998.575.537 898.247.134
TOPLAM KAYNAKLAR
1.811.395.613 1.548.975.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 781.440.229
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 0 781.440.229
Transferler
-8.056.782 -8.056.782 -272.455 -8.329.237 0 0 0 57.545.542 -49.216.305 8.329.237 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -998.414 0 -998.414 0 0 -426.569 0 2.952.124 1.527.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.088.434 0 1.088.434 0 0 0 0 0 17.759.035 17.759.035 20.374.610 0 20.374.610
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 17.759.035 17.759.035 17.759.035 17.759.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-998.414 -998.414 -426.569 2.952.124 1.527.141 0 0 1.088.434 1.088.434 0 2.615.575 2.615.575
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.577 -24.142.577 -22.152.120 -22.152.120
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.543.428 0 -12.110.995 0 318.432.433 0 0 5.139.078 0 21.670.383 345.241.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.886.048 0 8.886.048 62.790.880 0 0 0 283.520.261 17.759.035 301.279.296 779.662.719 0 779.662.719
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 0 0 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134
Transferler
-8.104.488 -8.104.488 -425.578 -8.530.066 0 0 0 43.209.898 -34.679.832 8.530.066 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.230.318 0 -2.230.318 0 0 20.310.059 0 67.568.192 85.647.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.656.351 0 2.656.351 0 0 0 0 0 31.466.215 31.466.215 119.770.499 0 119.770.499
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 31.466.215 31.466.215 31.466.215 31.466.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.230.318 -2.230.318 20.310.059 67.568.192 85.647.933 0 0 2.656.351 2.656.351 0 88.304.284 88.304.284
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344.940.366 0 -15.865.945 0 329.074.421 0 0 64.269.312 0 123.991.529 517.335.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.790.009 0 11.790.009 64.510.334 -1.768.324 0 0 313.777.440 31.466.215 345.243.655 998.575.537 0 998.575.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.466.215 17.759.035 4.041.555 229.625
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
85.647.933 1.527.141 77.093.634 -5.036.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.787.898 -1.248.018 -2.298.266 -518.973
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20.310.059 -426.569 20.280.497 -55.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -501.408 -429.967 -329.074 -65.177
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
5 20.811.467 3.398 20.609.571 9.839
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 71.179.508 3.107.499 61.793.779 -4.806.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.053.736 94.229 -2.682.376 344.112
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 557.580 249.607 459.653 103.795
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 -3.611.316 -155.378 -3.142.029 240.317
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.656.351 1.088.434 1.237.679 545.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.656.351 1.088.434 1.237.679 545.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 2.656.351 1.088.434 1.237.679 545.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.304.284 2.615.575 78.331.313 -4.491.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.770.499 20.374.610 82.372.868 -4.261.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
119.770.499 20.374.610 82.372.868 -4.261.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867468


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.