KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:26
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 506.893.746 379.180.858
Satışların Maliyeti
11 -430.922.165 -325.851.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.971.581 53.329.301
BRÜT KAR (ZARAR)
11 75.971.581 53.329.301
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.972.081 -12.025.968
Pazarlama Giderleri
12 -32.365.960 -28.012.797
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -3.288.497 -3.318.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 11.888.145 29.570.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.882.858 -4.842.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.350.330 34.700.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.920.106 5.251.310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -7.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 4.161.132 264.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.431.568 40.208.558
Finansman Gelirleri
15 1.306.405 1.414.621
Finansman Giderleri
15 -13.819.070 -20.762.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.918.903 20.861.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.494.244 -3.331.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -394.799 -239.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.099.445 -3.091.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.424.659 17.529.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.424.659 17.529.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27.424.659 17.529.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.673.843 209.584
Dönem Karı (Zararı)
27.424.659 17.529.410
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.424.659 17.529.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.637.274 25.560.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 12.857.840 11.369.308
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
211.114 -68.534
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 211.114 -68.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.396.421 2.495.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.396.421 2.495.866
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.919.379 -5.084.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.848.731 7.841.827
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-628.037 -1.382.742
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.476.768 9.224.569
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
249.566 6.495.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.161.132 -264.550
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -4.161.132 -264.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.494.244 3.331.608
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-727 -158.872
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-727 -158.872
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-339.404 -397.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.540.333 -43.131.420
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.478.958 -17.947.285
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.102.775 -13.903.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.376.183 -4.044.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.217 -3.847.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-176.217 -3.847.357
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.985.828 11.038.520
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.649.556 834.034
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.887.247 -36.119.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.875.418 -2.314.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.762.665 -33.804.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-142.907 458.047
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.327.065 4.090.049
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.327.065 4.090.049
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-792 720.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.619.499 -2.359.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.592.940 -2.340.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.559 -18.749
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.478.400 -41.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-766.539 -1.077.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-479.320 -557.067
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
50.416 1.885.170
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.499.074 -971.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.646 358.111
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.646 358.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.802.196 -1.899.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.878.050 -1.520.141
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-924.146 -379.379
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-44.007.289 -531.180
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-44.007.289 -531.180
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.319.272 -282.023
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.319.272 -282.023
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Faiz
628.037 1.382.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.088.292 12.783.449
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.668.690 30.499.843
Kredilerden Nakit Girişleri
58.668.690 30.499.843
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.002.613 -3.888.889
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.002.333 -3.888.889
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-280
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
892.345
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.013.511
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-379.608 -1.039.666
Ödenen Temettüler
-4.050.000
Ödenen Faiz
-6.040.522 -8.774.328
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.084.625 12.021.163
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.096 314.705
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.072.529 12.335.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.456.092 1.193.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.383.563 13.528.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.383.563 15.456.092
Ticari Alacaklar
451.038.983 370.032.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 437.747.478 358.117.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.291.505 11.915.322
Diğer Alacaklar
28.306.391 2.600.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 26.211.267 66.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.095.124 2.533.750
Stoklar
167.731.764 157.745.936
Peşin Ödenmiş Giderler
2.971.151 5.620.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.971.151 5.620.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 87.351
Diğer Dönen Varlıklar
31.753.658 28.871.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 31.753.658 28.871.730
ARA TOPLAM
684.185.510 580.414.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
684.185.510 580.414.528
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 95.222.843 85.837.114
Diğer Alacaklar
24.763.359 13.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 24.750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 124.085.214 120.655.150
Maddi Duran Varlıklar
7.a 746.934.334 753.717.617
Arazi ve Arsalar
183.225.000 183.225.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14.451.822 14.640.000
Binalar
91.312.817 92.043.235
Tesis, Makine ve Cihazlar
440.410.806 446.856.908
Taşıtlar
748.732 790.593
Mobilya ve Demirbaşlar
9.684.169 9.781.236
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.100.988 6.380.645
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.b 2.880.015 2.565.460
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.896.547 5.186.648
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.896.547 5.186.648
Peşin Ödenmiş Giderler
1.904.502 585.228
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.904.502 585.228
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.001.686.814 968.560.576
TOPLAM VARLIKLAR
1.685.872.324 1.548.975.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 68.843.377 31.228.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.843.377 31.228.891
Banka Kredileri
68.843.377 31.228.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 32.923.287 36.066.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.923.287 36.066.746
Banka Kredileri
31.937.664 34.251.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
985.623 1.815.337
Diğer Finansal Yükümlülükler
46.114 46.394
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46.114 46.394
Ticari Borçlar
428.478.343 389.599.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 41.920.589 42.874.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
386.557.754 346.725.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.934.618 2.270.967
Diğer Borçlar
29.273.737 11.662.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 24.354.676 8.070.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.919.061 3.591.996
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
261 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
261 1.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 279.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
775.944 670.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
775.944 670.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
418 26.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
418 26.980
ARA TOPLAM
566.555.418 471.573.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
566.555.418 471.573.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 106.968.986 85.306.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
106.968.986 85.306.202
Banka Kredileri
105.187.689 84.586.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.781.297 719.884
Ticari Borçlar
27.456.194 29.837.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.456.194 29.837.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.528.740 27.321.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.528.740 27.321.115
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 40.160.318 36.689.516
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.114.238 179.154.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
769.669.656 650.727.970
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
916.202.668 898.247.134
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
444.409.561 440.217.395
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
334.956.330 339.409.227
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 348.983.662 353.044.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.027.332 -13.635.627
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
44.113.451 44.384.831
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4 65.339.780 56.423.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.552.329 9.133.658
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
10.552.329 9.133.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.510.334 62.790.880
Yasal Yedekler
64.510.334 62.790.880
Diğer Özkaynak Payları
-1.768.324 -1.768.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
309.609.508 291.729.092
Net Dönem Karı veya Zararı
27.424.659 34.679.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
916.202.668 898.247.134
TOPLAM KAYNAKLAR
1.685.872.324 1.548.975.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 781.440.229
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 0 781.440.229
Transferler
-4.048.312 -4.048.312 -137.230 -4.185.542 0 0 0 53.401.847 -49.216.305 4.185.542 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -583.236 0 -583.236 0 0 -371.232 0 7.518.140 6.563.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.399 0 543.399 0 0 0 0 0 17.529.410 17.529.410 24.636.481 0 24.636.481
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 17.529.410 17.529.410 17.529.410 17.529.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-583.236 -583.236 -371.232 7.518.140 6.563.672 0 0 543.399 543.399 0 7.107.071 7.107.071
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.574 -24.142.574 -22.152.117 -22.152.117
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.551.898 0 -11.695.817 0 322.856.081 0 0 5.329.640 0 26.236.399 354.422.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.341.013 0 8.341.013 62.790.880 0 0 0 279.376.569 17.529.410 296.905.979 783.924.593 0 783.924.593
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 0 0 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134
Transferler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,1904 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9881 Değişim: 0,00%
Düşük 34,9470 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.514,16 Değişim: 0,15%
Düşük 2.508,02 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.