KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 23:44
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.664.585.471 1.487.832.140
Satışların Maliyeti
20 -1.461.507.503 -1.256.251.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.077.968 231.580.741
BRÜT KAR (ZARAR)
20 203.077.968 231.580.741
Genel Yönetim Giderleri
21 -50.070.772 -42.416.015
Pazarlama Giderleri
21 -105.686.818 -98.857.932
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -14.302.642 -13.467.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 36.325.282 27.662.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -16.052.113 -23.320.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.290.905 81.181.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.371.748 6.508.616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -9.745 -2.001.188
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.368.187 13.620.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.021.095 99.309.735
Finansman Gelirleri
24 7.529.704 10.268.163
Finansman Giderleri
24 -45.131.857 -73.043.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.418.942 36.533.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.260.890 12.682.399
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -451.192 -539.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 9.712.082 13.222.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.679.832 49.216.305
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.679.832 49.216.305
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.679.832 49.216.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.357.357 123.983.195
Dönem Karı (Zararı)
34.679.832 49.216.305
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.679.832 49.216.305
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.046.523 49.168.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 49.777.554 34.216.280
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
56.739 6.126
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.739 6.126
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.235.996 5.486.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.235.996 5.486.324
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.084.993 -4.333.747
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.377.253 28.608.811
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.962.560 -2.894.724
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.339.813 31.503.535
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.813.383 9.151.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.349.552
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.349.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.368.187 -13.620.781
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -4.368.187 -13.620.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -9.260.890 -12.682.399
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-277.015 -173.679
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-277.015 -173.679
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-223.317 -839.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.046.200 25.557.069
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.482.107 -38.779.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.901.981 -41.933.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.580.126 3.153.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
544.701 1.242.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
544.701 1.242.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.453.761 -23.361.838
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.169.446 1.086.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.939.212 95.359.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.867.939 7.543.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.071.273 87.815.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.136.250 -701.611
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
741.863 507.129
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
741.863 507.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.390.563 2.368.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.180.129 -12.164.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.173.169 -11.874.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.960 -290.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.680.155 123.941.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.340.555 -3.895.510
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-589.779 511.327
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.607.536 3.425.768
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.329.561 -48.855.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
478.778 5.832.442
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
478.778 5.832.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.532.528 -67.606.418
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.538.402 -66.175.250
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.994.126 -1.431.168
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-298.457 2.404.277
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
16.988 1.181.224
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-315.445 1.223.053
Alınan Temettüler
5 10.719.208 7.619.432
Alınan Faiz
6.962.560 2.894.724
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.904.344 -75.270.860
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
204.211.641 287.374.692
Kredilerden Nakit Girişleri
204.211.641 287.374.692
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.846.281 -299.245.392
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.892.675 -299.245.392
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
46.394
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.784.085 -9.885.246
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.900.884
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.349.552
Ödenen Temettüler
5 -20.212.118 -19.541.399
Ödenen Faiz
-32.372.617 -30.623.963
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.782.574 -143.208
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
480.514 6.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.263.088 -136.698
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.193.004 1.329.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.456.092 1.193.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.456.092 1.193.004
Ticari Alacaklar
370.032.551 292.348.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 358.117.229 283.012.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.915.322 9.335.196
Diğer Alacaklar
2.600.161 6.517.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 66.411 83.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.533.750 6.433.961
Stoklar
8 157.745.936 169.199.697
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.620.707 3.451.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.620.707 3.451.261
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 87.351
Diğer Dönen Varlıklar
18 28.871.730 35.429.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.871.730 35.429.115
ARA TOPLAM
580.414.528 508.138.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
580.414.528 508.138.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 85.837.114 46.114.555
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 120.655.150 83.320.562
Maddi Duran Varlıklar
10.a 753.717.617 751.713.962
Arazi ve Arsalar
183.225.000 162.713.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14.640.000 13.344.008
Binalar
92.043.235 80.397.486
Tesis, Makine ve Cihazlar
446.856.908 449.717.529
Taşıtlar
790.593 501.615
Mobilya ve Demirbaşlar
9.781.236 10.659.698
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.380.645 34.380.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.b 2.565.460
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.186.648 2.826.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.186.648 2.826.000
Peşin Ödenmiş Giderler
9 585.228 269.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
585.228 269.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
968.560.576 884.258.221
TOPLAM VARLIKLAR
1.548.975.104 1.392.396.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 31.228.891 65.255.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.228.891 65.255.444
Banka Kredileri
31.228.891 65.255.444
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 36.066.746 40.841.356
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.066.746 40.841.356
Banka Kredileri
34.251.409 40.841.356
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.815.337
Diğer Finansal Yükümlülükler
46.394
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46.394
Ticari Borçlar
389.599.442 349.291.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 42.874.119 25.628.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 346.725.323 323.663.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.270.967 1.803.146
Diğer Borçlar
11.662.231 12.764.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 8.070.235 9.914.320
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.591.996 2.850.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.053 2.391.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.053 2.391.616
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 51.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
670.613 308.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 670.613 308.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 26.980 20.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.980 20.018
ARA TOPLAM
471.573.317 472.727.322
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.573.317 472.727.322
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 85.306.202 25.555.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
85.306.202 25.555.556
Banka Kredileri
84.586.318 25.555.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
719.884
Ticari Borçlar
29.837.820 49.739.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.837.820 49.739.044
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.321.115 22.965.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 27.321.115 22.965.781
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 36.689.516 39.968.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.154.653 138.229.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
650.727.970 610.956.567
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
898.247.134 781.440.227
Ödenmiş Sermaye
19 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
19 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
440.217.395 352.043.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
339.409.227 327.487.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 353.044.854 338.600.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.635.627 -11.112.581
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
44.384.831 5.838.102
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 56.423.337 18.718.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.133.658 7.797.614
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9.133.658 7.797.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
62.790.880 60.800.423
Yasal Yedekler
19 62.790.880 60.800.423
Diğer Özkaynak Payları
-1.768.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
291.729.092 250.117.294
Net Dönem Karı veya Zararı
34.679.832 49.216.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
898.247.134 781.440.227
TOPLAM KAYNAKLAR
1.548.975.104 1.392.396.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 18.139.069 44.991.591 315.035.508 0 0 4.449.877 4.449.877 59.129.038 212.121.181 47.082.544 259.203.725 699.282.749 699.282.749
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.716.422 0 -9.811.574 0 251.904.848 0 0 18.139.069 0 44.991.591 315.035.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.449.877 0 4.449.877 59.129.038 0 0 0 212.121.181 47.082.544 259.203.725 699.282.749 0 699.282.749
Transferler
-11.204.637 -11.204.637 -341.710 -11.546.347 0 0 0 58.628.891 -47.082.544 11.546.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.088.425 0 -1.301.007 0 86.787.418 0 0 -11.959.257 0 -26.273.332 48.554.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.347.737 0 3.347.737 0 0 0 0 0 49.216.305 49.216.305 101.118.871 0 101.118.871
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 49.216.305 49.216.305 49.216.305 49.216.305
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.088.425 -1.301.007 86.787.418 -11.959.257 -26.273.332 48.554.829 0 0 3.347.737 3.347.737 0 51.902.566 51.902.566
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.671.385 -20.632.778 -20.632.778 -18.961.393 -18.961.393
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 0 781.440.227
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 781.440.227
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.294 49.216.305 299.333.599 781.440.227 0 781.440.227
Transferler
-15.995.163 -15.995.163 -542.907 -16.538.070 0 0 0 65.754.375 -49.216.305 16.538.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.439.807 0 -2.523.046 0 27.916.761 0 0 39.089.636 0 37.705.078 104.711.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.044 0 1.336.044 0 0 0 0 0 34.679.832 34.679.832 140.727.351 0 140.727.351
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 34.679.832 34.679.832 34.679.832 34.679.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.439.807 -2.523.046 27.916.761 39.089.636 37.705.078 104.711.475 0 0 1.336.044 1.336.044 0 106.047.519 106.047.519
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.577 -24.142.577 -22.152.120 -22.152.120
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -1.768.324 0 -1.768.324 -1.768.324
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34.679.832 49.216.305
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104.711.475 48.554.829
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 35.485.821 110.110.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.153.808 -1.626.259
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
39.089.636 -11.959.257
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -628.105 -361.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 39.717.741 -11.597.500
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 39.722.559 -27.567.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.432.733 -20.402.644
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -5.046.014 -22.022.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 630.762 325.252
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 -2.017.481 1.294.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.336.044 3.347.737
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.336.044 3.347.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 1.336.044 3.347.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.047.519 51.902.566
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.727.351 101.118.871
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
140.727.351 101.118.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823134


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9253 Değişim: 0,31%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9276
Açılış: 32,8221
35,3645 Değişim: 0,63%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,4016
Açılış: 35,1421
2.464,98 Değişim: 0,58%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.469,31
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.