KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:59
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.212.551.349 1.114.054.683 433.218.920 400.459.334
Satışların Maliyeti
11 -1.069.508.636 -940.446.395 -391.838.476 -348.048.594
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
143.042.713 173.608.288 41.380.444 52.410.740
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
143.042.713 173.608.288 41.380.444 52.410.740
Genel Yönetim Giderleri
12 -37.149.780 -31.603.553 -12.470.688 -10.158.627
Pazarlama Giderleri
12 -73.680.128 -79.056.343 -23.269.614 -28.144.389
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -10.799.371 -9.404.203 -4.184.183 -3.534.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 30.246.015 27.017.494 3.181.466 15.669.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.118.799 -13.355.025 -4.013.953 -9.462.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.540.650 67.206.658 623.472 16.779.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.365.256 4.344.656 66.961 5.749
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -9.648 -2.001.188 -179.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 3.436.707 7.514.924 2.625.680 2.271.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.332.965 77.065.050 3.316.113 18.877.302
Finansman Gelirleri
15 4.978.020 5.777.892 1.039.952 3.580.264
Finansman Giderleri
15 -31.396.187 -77.769.004 -4.153.916 -43.083.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.914.798 5.073.938 202.149 -20.626.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.181.581 4.413.248 772.033 5.346.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -387.652 -2.982 77.523 455.623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.793.929 4.416.230 694.510 4.891.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.733.217 9.487.186 974.182 -15.279.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.733.217 9.487.186 974.182 -15.279.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.733.217 9.487.186 974.182 -15.279.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.931.764 60.927.770
Dönem Karı (Zararı)
18.733.217 9.487.186
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.733.217 9.487.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.739.562 70.276.373
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 37.405.039 25.511.459
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
61.462 108.994
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.462 108.994
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.492.128 3.272.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.492.128 3.272.277
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14.i -5.084.987 -4.333.747
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.720.908 19.586.197
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.280.418 -2.729.209
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31.001.326 22.315.406
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.660.667 33.111.404
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.663.376
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.663.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.436.707 -7.514.924
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -3.436.707 -7.514.924
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.181.581 -4.413.248
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-270.620 1.990.279
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-270.620 1.990.279
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.010.091 -705.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.264.236 -16.079.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.904.914 -46.492.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.773.240 -50.064.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.868.326 3.571.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
402.031 -1.166.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
402.031 -1.166.707
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.052.868 -24.557.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.020.386 -600.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.899.962 61.169.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.400.010 16.916.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.299.972 44.253.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.440.121 869.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
732.963 1.064.538
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
732.963 1.064.538
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.079.928 1.148.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.027.801 -7.514.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.007.786 -7.205.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.015 -309.311
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.208.543 63.683.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.055.390 -3.325.578
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -550.821 -458.605
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.329.432 1.028.009
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.927.875 -21.130.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
713.322 758.793
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
713.322 758.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.939.987 -23.921.498
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.304.649 -22.451.839
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.635.338 -1.469.659
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-416.994 1.201.687
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-416.994 1.201.687
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-428.093 -9.517.686
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-428.093 -9.517.686
Alınan Temettüler
10.719.209 7.619.432
Alınan Faiz
6.280.418 2.729.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.816.666 -39.454.086
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.461.545 300.696.774
Kredilerden Nakit Girişleri
75.461.545 300.696.774
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.088.389 -283.245.392
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.088.389 -283.245.392
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-3.900.078 -14.030.806
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.414.634
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-690.561
Ödenen Temettüler
3 -20.212.118 -19.541.399
Ödenen Faiz
-27.662.992 -22.642.702
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-957.027 343.621
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.724 8.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-954.303 352.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.193.004 1.329.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
238.701 1.682.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
238.701 1.193.004
Ticari Alacaklar
363.115.658 292.348.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 355.648.788 283.012.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.466.870 9.335.196
Diğer Alacaklar
3.695.822 6.517.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 500.393 83.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.195.429 6.433.961
Stoklar
135.146.829 169.199.697
Peşin Ödenmiş Giderler
2.430.875 3.451.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.430.875 3.451.261
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 111.932
Diğer Dönen Varlıklar
27.097.376 35.429.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 27.097.376 35.429.115
ARA TOPLAM
531.837.193 508.138.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
531.837.193 508.138.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 56.022.068 46.114.555
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 80.911.523 83.320.562
Maddi Duran Varlıklar
7 723.560.225 751.713.962
Arazi ve Arsalar
162.713.500 162.713.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12.844.332 13.344.008
Binalar
79.792.242 80.397.486
Tesis, Makine ve Cihazlar
454.125.412 449.717.529
Taşıtlar
419.094 501.615
Mobilya ve Demirbaşlar
9.914.008 10.659.698
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.751.637 34.380.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.839.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.993.143 2.826.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.993.143 2.826.000
Peşin Ödenmiş Giderler
697.875 269.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
697.875 269.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
869.037.310 884.258.221
TOPLAM VARLIKLAR
1.400.874.503 1.392.396.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 110.128.977 65.255.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.128.977 65.255.444
Banka Kredileri
110.128.977 65.255.444
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 54.071.768 40.841.356
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.071.768 40.841.356
Banka Kredileri
51.115.735 40.841.356
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.956.033
Ticari Borçlar
322.548.543 349.291.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 32.357.374 25.628.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 290.191.169 323.663.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.524.105 1.803.146
Diğer Borçlar
11.537.376 12.764.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.954.242 9.914.320
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.583.134 2.850.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
311.688 2.391.616
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
310.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.053 2.391.616
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 51.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
542.284 308.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
542.284 308.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 20.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.016
ARA TOPLAM
502.664.741 472.727.320
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
502.664.741 472.727.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.745.522 25.555.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.745.522 25.555.556
Banka Kredileri
7.777.778 25.555.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
967.744
Ticari Borçlar
34.971.091 49.739.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 34.971.091 49.739.044
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.268.417 22.965.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.268.417 22.965.781
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 41.994.802 39.968.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.979.832 138.229.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
614.644.573 610.956.565
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
786.229.930 781.440.229
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
347.605.428 352.043.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
314.402.618 327.487.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 326.568.666 338.600.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.166.048 -11.112.581
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.072.414 5.838.102
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
28.130.396 18.718.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.005.552 7.797.614
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.005.552 7.797.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
62.790.880 60.800.423
Yasal Yedekler
62.790.880 60.800.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
287.630.252 250.117.296
Net Dönem Karı veya Zararı
18.733.217 49.216.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
786.229.930 781.440.229
TOPLAM KAYNAKLAR
1.400.874.503 1.392.396.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 18.139.069 44.991.591 315.035.508 0 0 4.449.877 4.449.877 59.129.038 212.121.183 47.082.544 259.203.727 699.282.751 699.282.751
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.716.422 0 -9.811.574 0 251.904.848 0 0 18.139.069 0 44.991.591 315.035.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.449.877 0 4.449.877 59.129.038 0 0 0 212.121.183 47.082.544 259.203.727 699.282.751 0 699.282.751
Transferler
-7.310.996 -7.310.996 -256.294 -7.567.290 0 0 0 54.649.834 -47.082.544 7.567.290 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.418.184 0 -2.418.184 0 0 -9.355.160 0 -20.220.017 -31.993.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.493.145 0 5.493.145 0 0 0 0 0 9.487.186 9.487.186 -17.013.030 0 -17.013.030
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 9.487.186 9.487.186 9.487.186 9.487.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.418.184 -2.418.184 -9.355.160 -20.220.017 -31.993.361 0 0 5.493.145 5.493.145 0 -26.500.216 -26.500.216
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.671.385 -20.632.784 -20.632.784 -18.961.399 -18.961.399
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.405.426 0 -12.229.758 0 242.175.668 0 0 8.527.615 0 24.771.574 275.474.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.943.022 0 9.943.022 60.800.423 0 0 0 246.138.233 9.487.186 255.625.419 663.308.322 0 663.308.322
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 781.440.229
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 0 781.440.229
Transferler
-12.031.544 -12.031.544 -407.681 -12.439.225 0 0 0 61.655.530 -49.216.305 12.439.225 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.053.467 0 -1.053.467 0 0 -358.007 0 9.412.137 8.000.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.938 0 207.938 0 0 0 0 0 18.733.217 18.733.217 26.941.818 0 26.941.818
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 18.733.217 18.733.217 18.733.217 18.733.217
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.053.467 -1.053.467 -358.007 9.412.137 8.000.663 0 0 207.938 207.938 0 8.208.601 8.208.601
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.574 -24.142.574 -22.152.117 -22.152.117
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.568.666 0 -12.166.048 0 314.402.618 0 0 5.072.414 0 28.130.396 347.605.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.005.552 0 8.005.552 62.790.880 0 0 0 287.630.252 18.733.217 306.363.469 786.229.930 0 786.229.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.733.217 9.487.186 974.182 -15.279.483
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.000.663 -31.993.361 6.473.522 -10.958.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.316.834 -3.022.730 -68.816 -1.004.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-358.007 -9.355.160 68.562 -35.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -374.344 -376.646 55.623 -21.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
16.337 -8.978.514 12.939 -14.890
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 9.907.513 -21.270.694 6.800.014 -10.650.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-232.009 1.655.223 -326.238 733.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 263.367 604.546 13.760 200.997
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 -495.376 1.050.677 -339.998 532.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
207.938 5.493.145 -880.496 3.749.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
207.938 5.493.145 -880.496 3.749.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 207.938 5.493.145 -880.496 3.749.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.208.601 -26.500.216 5.593.026 -7.209.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.941.818 -17.013.030 6.567.208 -22.488.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.941.818 -17.013.030 6.567.208 -22.488.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795011


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.655 Değişim: 1,12% Hacim : 37.070 Mio.TL Son veri saati : 11:50
Düşük 9.617 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,5241 Değişim: 0,22%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6409 Değişim: 0,28%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.500,43 Değişim: 0,56%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.501,35
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.