KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 - 23:16
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.487.832.140 1.240.050.704
Satışların Maliyeti
20 -1.256.251.399 -1.043.294.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
231.580.741 196.755.854
BRÜT KAR (ZARAR)
231.580.741 196.755.854
Genel Yönetim Giderleri
21 -42.416.015 -39.338.098
Pazarlama Giderleri
21 -98.857.932 -89.426.761
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -13.467.250 -11.983.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 27.662.497 9.963.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -23.320.515 -7.524.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.181.526 58.446.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 6.508.616 5.815.137
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.001.188 -1.331.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 13.620.781 4.911.202
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.309.735 67.841.378
Finansman Gelirleri
24 10.268.163 4.944.429
Finansman Giderleri
24 -73.043.992 -31.839.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.533.906 40.945.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.682.399 6.136.568
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -539.771 -768.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 13.222.170 6.904.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.216.305 47.082.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.216.305 47.082.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.216.305 47.082.544
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 26 1,09490000 1,04740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 172.665.882 -8.969.972 163.695.910 -566.598 163.129.312 0 48.091.944 48.091.944 9.740.693 57.832.637 55.024.248 201.405.899 60.019.544 261.425.443 593.338.364 593.338.364
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 -5.537.877 0 0 0 172.665.882 0 -8.969.972 0 163.695.910 0 0 -566.598 0 0 163.129.312 0 0 0 0 0 48.091.944 0 0 48.091.944 0 0 0 9.740.693 0 57.832.637 55.024.248 0 0 0 201.405.899 60.019.544 261.425.443 593.338.364 0 593.338.364
Transferler
-3.509.753 -3.509.753 -124.111 -3.633.864 0 0 0 63.653.408 -60.019.544 3.633.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.560.293 0 -841.602 0 91.718.691 0 0 2.210.410 0 0 93.929.101 0 0 0 0 0 -3.100.353 0 0 -3.100.353 0 0 0 2.211.651 0 -888.702 0 0 0 0 0 47.082.544 47.082.544 140.122.943 0 140.122.943
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 47.082.544 47.082.544 47.082.544 47.082.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.560.293 -841.602 91.718.691 2.210.410 93.929.101 0 -3.100.353 -3.100.353 2.211.651 -888.702 0 93.040.399 93.040.399
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 4.104.790 -47.400.247 -47.400.247 -43.295.457 -43.295.457
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 -5.537.877 0 0 0 261.716.422 0 -9.811.574 0 251.904.848 0 0 1.519.701 0 0 253.424.549 0 0 0 0 0 44.991.591 0 0 44.991.591 0 0 0 11.952.344 0 56.943.935 59.129.038 0 0 0 217.659.060 47.082.544 264.741.604 690.165.850 0 690.165.850
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 1.519.701 253.424.549 0 44.991.591 44.991.591 11.952.344 56.943.935 59.129.038 217.659.060 47.082.544 264.741.604 690.165.850 690.165.850
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.991.591 44.991.591 0 0 0 0 0 -44.991.591 0 -44.991.591 0 0 0 0 0 -44.991.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 44.991.591 44.991.591 0 -44.991.591 -44.991.591 -44.991.591 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 16.619.368 16.619.368 0 0 -7.502.467 -7.502.467 0 9.116.901 9.116.901
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 -5.537.877 0 0 0 261.716.422 0 -9.811.574 0 251.904.848 0 0 18.139.069 0 44.991.591 315.035.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.449.877 0 4.449.877 59.129.038 0 0 0 217.659.060 47.082.544 264.741.604 699.282.751 0 699.282.751
Transferler
-11.204.637 -11.204.637 -341.710 -11.546.347 0 0 0 58.628.891 -47.082.544 11.546.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.088.425 0 -1.301.007 0 86.787.418 0 0 -11.959.257 0 -26.273.332 48.554.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.347.737 0 3.347.737 0 0 0 0 0 49.216.305 49.216.305 101.118.871 0 101.118.871
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 49.216.305 49.216.305 49.216.305 49.216.305
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.088.425 -1.301.007 86.787.418 -11.959.257 -26.273.332 48.554.829 0 0 3.347.737 3.347.737 0 51.902.566 51.902.566
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.671.385 -20.632.778 -20.632.778 -18.961.393 -18.961.393
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 -5.537.877 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 255.655.173 49.216.305 304.871.478 781.440.229 0 781.440.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.983.195 37.492.404
Dönem Karı (Zararı)
49.216.305 47.082.544
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.216.305 47.082.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.168.236 41.082.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 34.216.280 26.343.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.126 164.145
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.126 164.145
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.486.324 3.776.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.486.324 3.776.122
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.333.747 -5.518.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.608.811 15.200.800
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.894.724 -475.794
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31.503.535 15.676.594
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.151.241 11.640.319
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.349.552
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.349.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-13.620.781 -4.911.202
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -13.620.781 -4.911.202
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -12.682.399 -6.136.568
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-173.679 1.035.335
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-173.679 1.035.335
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-839.492 -511.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.557.069 -50.518.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.779.599 -64.032.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.933.289 -62.574.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.153.690 -1.458.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.242.025 -3.698.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.242.025 -3.698.913
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.361.838 -41.943.736
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.086.832 138.820
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.359.881 67.139.710
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.543.947 1.653.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
87.815.934 65.485.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-701.611 145.269
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
507.129 378.505
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
507.129 378.505
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.368.427 -30.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.164.177 -8.614.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.874.007 -8.788.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-290.170 174.154
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
123.941.610 37.646.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.895.510 -2.694.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
511.327 -1.212.351
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.425.768 3.752.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.855.543 -44.871.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.832.442 510.206
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.832.442 510.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.606.418 -55.064.224
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.175.250 -53.894.507
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.431.168 -1.169.717
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.404.277 -1.479.024
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.181.224 -1.246.594
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
1.223.053 -232.430
Alınan Temettüler
5 7.619.432 10.685.624
Alınan Faiz
2.894.724 475.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.270.860 8.191.126
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
287.374.692 307.470.898
Kredilerden Nakit Girişleri
287.374.692 307.470.898
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-299.245.392 -233.304.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-299.245.392 -229.794.085
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.510.364
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-9.885.246 -9.368.603
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.349.552
Ödenen Temettüler
5 -19.541.399 -40.905.457
Ödenen Faiz
-30.623.963 -15.701.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-143.208 811.906
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.510 15.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.698 827.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.329.702 502.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.193.004 1.329.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
49.216.305 47.082.544
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.554.829 93.929.101
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 110.110.531 120.327.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.626.259 -1.052.004
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-11.959.257 2.210.410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -361.757 -305.721
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 -11.597.500 2.516.131
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-27.567.542 -6.304.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.402.644 -21.251.681
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -22.022.106 -21.462.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 325.252 210.402
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 1.294.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.347.737 -888.702
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.229.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
27 -3.229.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.347.737 2.211.651
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 446.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 3.347.737 1.765.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 129.632
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 129.632
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.902.566 93.040.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.118.871 140.122.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
101.118.871 140.122.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.193.004 1.329.702
Ticari Alacaklar
292.348.136 250.218.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 283.012.940 237.729.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.335.196 12.488.886
Diğer Alacaklar
6.517.360 8.940.609
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 83.399 1.264.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.433.961 7.675.986
Stoklar
8 169.199.697 145.837.859
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.451.261 4.538.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.451.261 4.538.093
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 171.581
Diğer Dönen Varlıklar
18 35.429.115 26.141.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
35.429.115 26.141.384
ARA TOPLAM
508.138.573 437.177.421
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
508.138.573 437.177.421
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
46.114.555 73.682.096
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 83.320.562 72.476.747
Maddi Duran Varlıklar
10 751.713.962 614.771.847
Arazi ve Arsalar
162.713.500 162.713.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.344.008 13.860.000
Binalar
80.397.486 79.739.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
449.717.529 319.726.099
Taşıtlar
501.615 399.442
Mobilya ve Demirbaşlar
10.659.698 11.779.410
Yapılmakta Olan Yatırımlar
34.380.126 26.553.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.826.000 1.926.208
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.826.000 1.926.208
Peşin Ödenmiş Giderler
9 269.783 1.492.836
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
269.783 1.492.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
884.258.221 764.363.093
TOPLAM VARLIKLAR
1.392.396.794 1.201.540.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 65.255.444 83.904.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.255.444 83.904.341
Banka Kredileri
65.255.444 83.904.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 40.841.356 9.961.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.841.356 9.961.784
Banka Kredileri
40.841.356 9.961.784
Ticari Borçlar
349.291.785 240.777.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 25.628.099 17.070.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 323.663.686 223.707.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.803.146 2.643.950
Diğer Borçlar
12.764.453 22.210.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 9.914.320 19.867.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.850.133 2.343.004
Ertelenmiş Gelirler
2.391.616 23.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 2.391.616 23.189
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 51.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
308.267 1.285.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.267 1.285.045
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 20.016 310.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.016 310.185
ARA TOPLAM
472.727.320 361.116.573
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.727.320 361.116.573
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 25.555.556 53.333.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.555.556 53.333.333
Banka Kredileri
25.555.556 53.333.333
Ticari Borçlar
49.739.044 45.819.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 49.739.044 45.819.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.965.781 19.144.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 22.965.781 19.144.782
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 39.968.864 31.960.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.229.245 150.258.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
610.956.565 511.374.664
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
781.440.229 690.165.850
Ödenmiş Sermaye
19 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
19 16.513.550 16.513.550
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.537.877 -5.537.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
352.043.990 253.424.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
327.487.629 251.904.848
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 338.600.210 261.716.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.112.581 -9.811.574
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.838.102 1.519.701
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 18.718.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.797.614 56.943.935
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
44.991.591
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 44.991.591
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
7.797.614 11.952.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.800.423 59.129.038
Yasal Yedekler
19 60.800.423 59.129.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
255.655.173 217.659.060
Net Dönem Karı veya Zararı
49.216.305 47.082.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
781.440.229 690.165.850
TOPLAM KAYNAKLAR
1.392.396.794 1.201.540.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743555


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.