KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:55
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.114.054.683 897.107.512 400.459.334 320.553.741
Satışların Maliyeti
11 -940.446.395 -755.250.107 -348.048.594 -281.134.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
173.608.288 141.857.405 52.410.740 39.419.579
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
173.608.288 141.857.405 52.410.740 39.419.579
Genel Yönetim Giderleri
12 -31.603.553 -28.819.433 -10.158.627 -9.409.854
Pazarlama Giderleri
12 -79.056.343 -64.620.646 -28.144.389 -18.001.178
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -9.404.203 -8.919.499 -3.534.542 -3.087.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 27.017.494 6.663.098 15.669.163 1.490.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.355.025 -5.254.594 -9.462.495 -944.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.206.658 40.906.331 16.779.850 9.466.682
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.344.656 5.812.705 5.749 4.968
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -2.001.188 -1.233.072 -179.899 -141.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 7.514.924 5.184.234 2.271.602 2.587.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.065.050 50.670.198 18.877.302 11.917.442
Finansman Gelirleri
15 5.777.892 5.288.036 3.580.264 1.109.936
Finansman Giderleri
15 -77.769.004 -21.980.714 -43.083.898 -8.296.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.073.938 33.977.520 -20.626.332 4.730.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.413.248 1.527.844 5.346.849 1.829.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -2.982 -616.267 455.623 295.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 4.416.230 2.144.111 4.891.226 1.533.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.487.186 35.505.364 -15.279.483 6.559.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.487.186 35.505.364 -15.279.483 6.559.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.487.186 35.505.364 -15.279.483 6.559.637
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,21110000 0,78990000 -0,33990000 0,14590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 172.665.882 -8.969.972 -566.598 48.091.944 9.740.693 55.024.248 201.405.899 60.019.544 593.338.364
Transferler
-2.721.741 -93.293 62.834.578 -60.019.544
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.264.044 -173.392 -3.784.697 1.066.260 35.505.364 31.349.491
Dönem Karı (Zararı)
35.505.364 35.505.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.264.044 -173.392 -3.784.697 1.066.260 -4.155.873
Kar Payları
4.104.790 -47.400.247 -43.295.457
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 169.944.141 -10.234.016 -833.283 44.307.247 10.806.953 59.129.038 216.840.230 35.505.364 581.392.398 581.392.398
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 261.716.422 -9.811.574 1.519.701 44.991.591 11.952.344 59.129.038 217.659.060 47.082.544 690.165.850
Diğer Düzeltmeler
16.619.368 44.991.591 -44.991.591 -7.502.467 9.116.901
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 261.716.422 -9.811.574 18.139.069 44.991.591 4.449.877 59.129.038 217.659.060 47.082.544 699.282.751
Transferler
-7.310.996 -256.294 54.649.834 -47.082.544
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.418.184 -9.355.160 -20.220.017 5.493.145 9.487.186 -17.013.030
Dönem Karı (Zararı)
9.487.186 9.487.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.418.184 -9.355.160 -20.220.017 5.493.145 -26.500.216
Kar Payları
1.671.385 -20.632.784 -18.961.399
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 254.405.426 -12.229.758 8.527.615 24.771.574 9.943.022 60.800.423 251.676.110 9.487.186 663.308.322 663.308.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.927.770 23.708.205
Dönem Karı (Zararı)
9.487.186 35.505.364
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.487.186 35.505.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.276.373 26.544.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 25.511.459 19.535.077
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
108.994 4.928
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
108.994 4.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.272.277 2.859.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.272.277 2.859.625
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14.i -4.333.747 -5.518.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.586.197 9.843.488
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.729.209 -351.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.315.406 10.195.329
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.111.404 6.081.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.663.376 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.663.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.514.924 -5.184.234
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -7.514.924 -5.184.234
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.413.248 -1.527.844
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.990.279 939.356
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.990.279 939.356
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-705.694 -488.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.079.615 -38.865.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.492.571 -44.535.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.064.446 -36.680.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.571.875 -7.854.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.166.707 1.613.276
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-637.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.166.707 2.250.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.557.106 -45.308.504
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-600.578 284.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.169.945 57.421.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.916.021 -146.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.253.924 57.568.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
869.424 3.228.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.064.538 450.827
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.064.538 450.827
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.148.248 464.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.514.808 -12.484.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.205.497 -12.507.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-309.311 22.601
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.683.944 23.184.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.325.578 -1.997.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -458.605 -888.805
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.028.009 3.410.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.130.063 -16.318.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
758.793 583.436
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
758.793 583.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.921.498 -28.496.941
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.451.839 -28.266.074
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.469.659 -230.867
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.201.687 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.201.687
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-9.517.686 557.317
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-9.517.686 557.317
Alınan Temettüler
7.619.432 10.685.624
Alınan Faiz
2.729.209 351.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.454.086 -7.672.425
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.696.774 240.103.388
Kredilerden Nakit Girişleri
300.696.774 240.103.388
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-283.245.392 -173.686.001
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-283.245.392 -170.175.637
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.510.364
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-14.030.806 -24.844.438
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-690.561
Ödenen Temettüler
3 -19.541.399 -40.905.457
Ödenen Faiz
-22.642.702 -8.339.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
343.621 -282.943
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.700 5.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
352.321 -276.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.329.702 502.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.682.023 225.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.487.186 35.505.364 -15.279.483 6.559.637
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.993.361 -1.437.436 -10.958.280 68.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.022.730 -1.580.055 -1.004.984 57.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-9.355.160 -173.392 -35.996 23.046
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -376.646 -173.392 -21.106 23.046
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-8.978.514 -14.890
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 -21.270.694 -10.650.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.655.223 316.011 733.537 -11.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 604.546 316.011 200.997 -11.402
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 1.050.677 532.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.493.145 -2.718.437 3.749.100 -966.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4 0 -3.983.892 0 -1.430.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-3.983.892 -1.430.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.493.145 1.066.260 3.749.100 392.889
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5 9.770 -19.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 5.493.145 1.056.490 3.749.100 411.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 199.195 0 71.548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9 199.195 71.548
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.500.216 -4.155.873 -7.209.180 -897.833
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.013.030 31.349.491 -22.488.663 5.661.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.013.030 31.349.491 -22.488.663 5.661.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.682.023 1.329.702
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
317.130.061 250.218.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 308.213.050 237.729.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.917.011 12.488.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9.060.662 8.940.609
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 62.936 1.264.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.997.726 7.675.986
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
170.394.965 145.837.859
Peşin Ödenmiş Giderler
5.138.671 4.538.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.138.671 4.538.093
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 472.170 171.581
Diğer Dönen Varlıklar
33.024.561 26.141.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 33.024.561 26.141.384
ARA TOPLAM
536.903.113 437.177.421
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
536.903.113 437.177.421
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 52.411.402 73.682.096
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
73.682.096
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
52.411.402 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
52.411.402
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 81.861.343 72.476.747
Maddi Duran Varlıklar
7 609.353.914 614.771.847
Arazi ve Arsalar
162.713.500 162.713.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.510.914 13.860.000
Binalar
77.888.928 79.739.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
327.589.860 319.726.099
Taşıtlar
330.964 399.442
Mobilya ve Demirbaşlar
11.172.374 11.779.410
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16.147.374 26.553.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.005.105 1.926.208
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.005.105 1.926.208
Peşin Ödenmiş Giderler
11.010.522 1.492.836
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 11.010.522 1.492.836
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
757.655.645 764.363.093
TOPLAM VARLIKLAR
1.294.558.758 1.201.540.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 113.718.823 83.904.341
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
113.718.823 83.904.341
Banka Kredileri
113.718.823 83.904.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 9.634.486 9.961.784
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.634.486 9.961.784
Banka Kredileri
9.634.486 9.961.784
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
334.113.658 240.777.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 37.564.605 17.070.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 296.549.053 223.707.257
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.335.720 2.643.950
Diğer Borçlar
9.176.302 22.210.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 5.768.760 19.867.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.407.542 2.343.004
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
2.972.815 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.972.815
Ertelenmiş Gelirler
1.171.437 23.189
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
262.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
909.067 23.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
358.649 1.285.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
350.929 1.285.045
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
874 310.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
874 310.185
ARA TOPLAM
474.482.764 361.116.573
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
474.482.764 361.116.573
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 55.555.556 53.333.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.555.556 53.333.333
Banka Kredileri
55.555.556 53.333.333
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
52.617.240 45.819.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 52.617.240 45.819.864
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.706.217 19.144.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.706.217 19.144.782
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 25.888.659 31.960.112
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.767.672 150.258.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
631.250.436 511.374.664
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
663.308.322 690.165.850
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.537.877 -5.537.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
275.474.857 253.424.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
242.175.668 251.904.848
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 254.405.426 261.716.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.229.758 -9.811.574
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8.527.615 1.519.701
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24.771.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.943.022 56.943.935
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 44.991.591
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 0 44.991.591
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9.943.022 11.952.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.800.423 59.129.038
Yasal Yedekler
60.800.423 59.129.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
251.676.110 217.659.060
Net Dönem Karı veya Zararı
9.487.186 47.082.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
663.308.322 690.165.850
TOPLAM KAYNAKLAR
1.294.558.758 1.201.540.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716501


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4985 Değişim: 0,27%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5242
Açılış: 32,411
34,5579 Değişim: 0,18%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.501,67 Değişim: 0,74%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.506,73
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.