KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 22:44
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.240.050.704 1.067.776.692
Satışların Maliyeti
20 -1.043.294.850 -876.662.891
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.755.854 191.113.801
BRÜT KAR (ZARAR)
20 196.755.854 191.113.801
Genel Yönetim Giderleri
21 -39.338.098 -37.768.974
Pazarlama Giderleri
21 -89.426.761 -77.320.871
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -11.983.563 -10.965.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 9.963.406 11.644.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.524.316 -14.047.114
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.446.522 62.655.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.815.137 5.383.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.331.483 -269.506
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.911.202 8.390.164
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.841.378 76.159.583
Finansman Gelirleri
24 4.944.429 2.011.419
Finansman Giderleri
24 -31.839.831 -14.495.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.945.976 63.675.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.136.568 -3.656.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -768.232 -4.161.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 6.904.800 504.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.082.544 60.019.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.082.544 60.019.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.082.544 60.019.544
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr.Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 26 1,04740000 1,33520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 176.218.583 -6.782.907 169.435.676 -96.104 169.339.572 53.130.359 53.130.359 9.257.054 62.387.413 50.558.849 186.701.497 62.235.907 248.937.404 587.149.962 0 587.149.962
Transferler
-3.552.701 -3.552.701 -282.734 -3.835.435 66.071.342 -62.235.907 3.835.435
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.187.065 -2.187.065 -187.760 -2.374.825 -5.038.415 -5.038.415 483.639 -4.554.776 60.019.544 60.019.544 53.089.943 0 53.089.943
Dönem Karı (Zararı)
60.019.544 60.019.544 60.019.544 0 60.019.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.187.065 -2.187.065 -187.760 -2.374.825 -5.038.415 -5.038.415 483.639 -4.554.776 -6.929.601 0 -6.929.601
Kar Payları
4.465.399 -51.366.940 -51.366.940 -46.901.541 0 -46.901.541
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 172.665.882 -8.969.972 163.695.910 -566.598 163.129.312 48.091.944 48.091.944 9.740.693 57.832.637 55.024.248 201.405.899 60.019.544 261.425.443 593.338.364 0 593.338.364
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 172.665.882 -8.969.972 163.695.910 -566.598 163.129.312 48.091.944 48.091.944 9.740.693 57.832.637 55.024.248 201.405.899 60.019.544 261.425.443 593.338.364 0 593.338.364
Transferler
-3.509.753 -3.509.753 -124.111 -3.633.864 63.653.408 -60.019.544 3.633.864
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.560.293 -841.602 91.718.691 2.210.410 93.929.101 -3.100.353 -3.100.353 2.211.651 -888.702 47.082.544 47.082.544 140.122.943 0 140.122.943
Dönem Karı (Zararı)
47.082.544 47.082.544 47.082.544 0 47.082.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.560.293 -841.602 91.718.691 2.210.410 93.929.101 -3.100.353 -3.100.353 2.211.651 -888.702 93.040.399 0 93.040.399
Kar Payları
4.104.790 -47.400.247 -47.400.247 -43.295.457 0 -43.295.457
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 1.519.701 253.424.549 44.991.591 44.991.591 11.952.344 59.129.038 217.659.060 47.082.544 264.741.604 690.165.850 0 690.165.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.492.404 44.930.570
Dönem Karı (Zararı)
47.082.544 60.019.544
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.082.544 60.019.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.082.622 14.920.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 26.343.810 24.499.319
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
164.145 16.730
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 164.145 16.730
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.776.122 3.358.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.776.122 3.358.632
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.518.989 -5.299.938
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.200.800 9.573.117
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-475.794 -357.449
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.676.594 9.930.566
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.640.319 8.326.931
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.911.202 -8.390.164
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -4.911.202 -8.390.164
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -6.136.568 3.656.406
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.035.335 185.956
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.035.335 185.956
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-511.150 -21.006.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.518.231 -38.820.037
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.032.283 -42.224.515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.574.075 -42.070.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.458.208 -153.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.698.913 -1.620.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.698.913 -1.620.111
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.943.736 8.114.132
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
138.820 390.475
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.139.710 -4.880.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.653.873 -6.652.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
65.485.837 1.771.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
145.269 1.243.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
378.505 228.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
378.505 228.434
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-30.758 -131.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.614.845 60.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.788.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
174.154 60.798
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.646.935 36.119.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.694.459 -6.477.767
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.212.351 -4.993.642
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.752.279 20.282.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.871.624 -25.666.576
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.805.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
510.206 403.514
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
510.206 403.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.064.224 -38.351.634
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.894.507 -37.435.040
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.169.717 -916.594
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.479.024 1.728.412
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.246.594 26.298
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-232.430 1.702.114
Alınan Temettüler
5 10.685.624 13.001.053
Alınan Faiz
475.794 357.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.191.126 -19.090.812
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
307.470.898 122.428.004
Kredilerden Nakit Girişleri
307.470.898 117.176.661
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.251.343
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.304.449 -84.774.799
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-229.794.085 -77.563.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.510.364 -7.211.799
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-9.368.603 -4.498.870
Ödenen Temettüler
5 -40.905.457 -44.501.541
Ödenen Faiz
-15.701.263 -7.743.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
811.906 173.182
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.144 30.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
827.050 203.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
502.652 298.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.329.702 502.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
47.082.544 60.019.544
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
93.929.101 -2.374.825
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
120.327.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.052.004 -2.733.831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.210.410 -187.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -305.721 -187.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3 2.516.131
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10 -6.304.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.251.681 546.766
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -21.462.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 210.402 546.766
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-888.702 -4.554.776
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.229.985 -5.316.740
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
27 -3.229.985 -5.316.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.211.651 483.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 446.436 -617.547
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 1.765.215 1.101.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
129.632 278.325
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 129.632 278.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.040.399 -6.929.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.122.943 53.089.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
140.122.943 53.089.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.329.702 502.652
Ticari Alacaklar
250.218.193 184.074.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 237.729.307 173.044.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.488.886 11.030.678
Diğer Alacaklar
8.940.609 3.995.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.264.623 18.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.675.986 3.977.073
Stoklar
8 145.837.859 103.894.123
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.538.093 4.676.913
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.538.093 4.676.913
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 171.581
Diğer Dönen Varlıklar
18 26.141.384 20.593.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.141.384 20.593.514
ARA TOPLAM
437.177.421 317.737.067
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
437.177.421 317.737.067
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
73.682.096 76.912.081
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
27 73.682.096 76.912.081
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 72.476.747 68.474.264
Maddi Duran Varlıklar
10 614.771.847 467.910.244
Arazi ve Arsalar
162.713.500 136.679.902
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.860.000 13.146.798
Binalar
79.739.500 75.171.942
Tesis, Makine ve Cihazlar
319.726.099 222.693.884
Taşıtlar
399.442 490.747
Mobilya ve Demirbaşlar
11.779.410 12.726.292
Yapılmakta Olan Yatırımlar
26.553.896 7.000.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.926.208 1.285.725
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.926.208 1.285.725
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.492.836 1.260.407
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.492.836 1.260.407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
764.363.093 615.856.080
TOPLAM VARLIKLAR
1.201.540.514 933.593.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 83.904.341 28.067.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
83.904.341 28.067.744
Banka Kredileri
83.904.341 28.067.744
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 9.961.784 8.097.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.961.784 8.097.564
Banka Kredileri
9.961.784 8.097.564
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.510.364
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
13 3.510.364
Ticari Borçlar
240.777.554 184.764.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 17.070.297 15.042.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 223.707.257 169.722.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.643.950 2.508.357
Diğer Borçlar
22.210.525 28.904.622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 19.867.521 26.940.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.343.004 1.964.499
Ertelenmiş Gelirler
23.189 53.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 23.189 53.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 272.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.285.045 1.162.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.285.045 1.162.925
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 310.185 136.031
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
310.185 136.031
ARA TOPLAM
361.116.573 257.479.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
361.116.573 257.479.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 53.333.333 31.111.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.333.333 31.111.111
Banka Kredileri
53.333.333 31.111.111
Ticari Borçlar
45.819.864 23.197.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 45.819.864 23.197.010
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.144.782 17.029.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 19.144.782 17.029.559
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 31.960.112 11.438.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.258.091 82.775.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
511.374.664 340.254.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
690.165.850 593.338.364
Ödenmiş Sermaye
19 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
19 16.513.550 16.513.550
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.537.877 -5.537.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
253.424.549 163.129.312
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
251.904.848 163.695.910
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 261.716.422 172.665.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.811.574 -8.969.972
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.519.701 -566.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.943.935 57.832.637
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
44.991.591 48.091.944
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 44.991.591 48.091.944
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11.952.344 9.740.693
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.129.038 55.024.248
Yasal Yedekler
19 59.129.038 55.024.248
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
217.659.060 201.405.899
Net Dönem Karı veya Zararı
47.082.544 60.019.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
690.165.850 593.338.364
TOPLAM KAYNAKLAR
1.201.540.514 933.593.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665182


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.