KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 16:57
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.880.420 15.873.267 485.760 11.505.668
Satışların Maliyeti
45 -11.816.201 -7.851.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.880.420 4.057.066 485.760 3.653.858
BRÜT KAR (ZARAR)
1.880.420 4.057.066 485.760 3.653.858
Genel Yönetim Giderleri
47 -1.046.483 -897.813 -565.142 -481.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 5.226 2.719 2.689 1.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -29.621 -8.105 -28.439 -6.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
809.542 3.153.867 -105.132 3.166.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 1.985.544 770.442 100.199 764.766
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -234.871 -234.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.560.215 3.924.309 -239.804 3.931.386
Finansman Gelirleri
51 389.680 156.976 208.406 78.319
Finansman Giderleri
51 -7.136 -5.189 -5.110 -3.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.942.759 4.076.096 -36.508 4.005.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-371.538 -776.877 2.782 -760.904
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -254.940 -732.647 8.947 -715.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -116.598 -44.230 -6.165 -45.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.571.221 3.299.219 -33.726 3.244.880
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.571.221 3.299.219 -33.726 3.244.880
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.571.221 3.299.219 -33.726 3.244.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.798.622 3.478.759
Dönem Karı (Zararı)
19 2.571.221 3.299.219
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.571.221 3.299.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
474.146 -101.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 79.949 50.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 22.659 24.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.659
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24 -216.172
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 371.538 39.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.479 -272.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
342.774 -224.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 342.774 -224.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,12 -333.668 -8.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-333.668 -8.602
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.287 -3.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.287 -3.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 -17.298 17.551
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.298 17.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -53.733
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.030.888 2.924.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -4.171
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -228.095 553.766
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.152.168 -2.328.027
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
2.186.249 -2.266.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -34.081 -61.693
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.950.790 1.150.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 4.950.790 1.150.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.236.244 3.212.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.187.034 4.362.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 7.187.034 2.236.244
Finansal Yatırımlar
7.823.006 10.009.255
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 7.823.006 10.009.255
Ticari Alacaklar
150.508 493.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 150.508 493.282
Diğer Alacaklar
21.000 23.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.000 23.000
Peşin Ödenmiş Giderler
76.303 6.528
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 76.303 6.528
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 263.953
ARA TOPLAM
15.521.804 12.768.309
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.521.804 12.768.309
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
30.750 28.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.750 28.810
Maddi Duran Varlıklar
364.637 409.512
Mobilya ve Demirbaşlar
20 364.637 409.512
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.437 4.430
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.437 4.430
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.657.925 1.701.853
TOPLAM VARLIKLAR
17.179.729 14.470.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6.187 12.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.187 12.474
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 254.940 228.094
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.805 12.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 8.892 8.906
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 6.913 3.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.327 65.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 44.327 65.356
ARA TOPLAM
321.259 318.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.259 318.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
309.741 267.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 309.741 267.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 696.277 585.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.006.018 853.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.327.277 1.171.485
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.852.452 13.298.677
Ödenmiş Sermaye
34 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-81.459 -64.013
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -81.459 -64.013
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 236.624
Yasal Yedekler
34 236.624 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 11.621.447 4.794.636
Net Dönem Karı veya Zararı
34 2.571.221 6.826.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.852.452 13.298.677
TOPLAM KAYNAKLAR
17.179.729 14.470.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734
Transferler
1.736.874 -1.736.874
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.857 3.299.219 3.279.362 3.279.362
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 754.619 -70.002 236.624 4.794.636 3.299.219 9.765.096 9.765.096
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 754.619 -64.013 236.624 4.794.636 6.826.811 13.298.677 13.298.677
Transferler
6.826.811 -6.826.811
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.446 2.571.221 2.553.775 2.553.775
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 754.619 -81.459 236.624 11.621.447 2.571.221 15.852.452 15.852.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.571.221 3.299.219 -33.726 3.244.880
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.446 -19.857 4.269 299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -23.261 -24.821 5.692 374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.815 4.964 -1.423 -75
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 5.815 4.964 -1.423 -75
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.446 -19.857 4.269 299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.553.775 3.279.362 -29.457 3.245.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.553.775 3.279.362 -29.457 3.245.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958304


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,00% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3096 Değişim: 0,16%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3118
Açılış: 9,2943
10,8458 Değişim: 0,18%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8593
Açılış: 10,8261
530,92 Değişim: 0,43%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 531,25
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.