KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 16:57
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 30.420.546 3.843.791
Satışların Maliyeti
18 -23.154.575 -1.870.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.265.971 1.973.234
BRÜT KAR (ZARAR)
7.265.971 1.973.234
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.879.677 -1.411.893
Pazarlama Giderleri
19 0 -71
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 85.611 58.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.215 -4.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.461.690 614.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.659.582 979.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.121.272 1.594.180
Finansman Gelirleri
23 477.699 498.342
Finansman Giderleri
24 -9.779 -2.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.589.192 2.090.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.762.381 -353.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.289.492 -236.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -472.889 -116.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.826.811 1.736.874
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.826.811 1.736.874
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.826.811 1.736.874
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.156.954 1.403.815
Dönem Karı (Zararı)
6.826.811 1.736.874
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.826.811 1.736.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.516.070 -295.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 117.724 73.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-24.904 -12.962
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.078.312 -465.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -2.078.312 -465.589
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 469.422 109.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-221.775 -185.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.870 -167.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -255.870 -167.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.817 -9.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -6.817 -9.981
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 5.855 -8.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.099 -540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.099 -540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.958 639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 33.958 639
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.088.966 1.255.811
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 67.988 148.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.132.776 -524.079
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.880.443 -360.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -252.333 -163.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-975.822 879.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-975.822 879.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.212.066 2.332.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.236.244 3.212.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.236.244 3.212.066
Finansal Yatırımlar
10.009.255 2.050.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 10.009.255 2.050.500
Ticari Alacaklar
493.282 237.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 493.282 237.412
Diğer Alacaklar
23.000 28.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 23.000 28.000
Peşin Ödenmiş Giderler
6.528 12.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.528 12.383
ARA TOPLAM
12.768.309 5.540.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.768.309 5.540.361
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
28.810 16.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 28.810 16.993
Maddi Duran Varlıklar
409.512 271.790
Mobilya ve Demirbaşlar
12 409.512 271.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.430 7.543
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.430 7.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.701.853 1.555.427
TOPLAM VARLIKLAR
14.470.162 7.095.788
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
12.474 11.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 12.474 11.375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 228.094 160.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.088 10.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.906 6.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.182 3.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.356 31.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 65.356 31.398
ARA TOPLAM
318.012 213.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
318.012 213.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
267.978 280.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 267.978 280.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 585.495 116.073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
853.473 396.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.171.485 610.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.298.677 6.485.734
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-64.013 -50.145
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -64.013 -50.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 236.624
Yasal Yedekler
17 236.624 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 4.794.636 3.057.762
Net Dönem Karı veya Zararı
6.826.811 1.736.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.298.677 6.485.734
TOPLAM KAYNAKLAR
14.470.162 7.095.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258
Transferler
866.881 -866.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.398 1.736.874 1.706.476 1.706.476
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734
Transferler
1.736.874 -1.736.874
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.868 6.826.811 6.812.943 6.812.943
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -64.013 236.624 4.794.636 6.826.811 13.298.677 13.298.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.826.811 1.736.874
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.868 -30.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -17.335 -37.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.467 7.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.467 7.600
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.868 -30.398
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.812.943 1.706.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.812.943 1.706.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913353


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,00% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1156 Değişim: 0,12%
Düşük 8,0920 14.04.2021 Yüksek 8,1253
Açılış: 8,1057
9,7241 Değişim: 0,28%
Düşük 9,6811 14.04.2021 Yüksek 9,7258
Açılış: 9,6971
454,11 Değişim: -0,17%
Düşük 454,11 14.04.2021 Yüksek 456,25
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.