KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:10
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 15.873.267 1.398.736 11.505.668 648.445
Satışların Maliyeti
18 -11.816.201 -851.802 -7.851.810 -446.802
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.057.066 546.934 3.653.858 201.643
BRÜT KAR (ZARAR)
4.057.066 546.934 3.653.858 201.643
Genel Yönetim Giderleri
19 -897.813 -714.390 -481.862 -385.460
Pazarlama Giderleri
19 -71 -28
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.719 26.275 1.500 25.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -8.105 -1.457 -6.876 -1.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.153.867 -142.709 3.166.620 -159.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 770.442 798.254 764.766 522.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.924.309 655.545 3.931.386 362.315
Finansman Gelirleri
23 156.976 298.059 78.319 167.351
Finansman Giderleri
24 -5.189 -1.331 -3.921 -1.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.076.096 952.273 4.005.784 528.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-776.877 -95.414 -760.904 -1.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -732.647 -43.209 -715.857 -3.267
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -44.230 -52.205 -45.047 1.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.299.219 856.859 3.244.880 526.548
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.299.219 856.859 3.244.880 526.548
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.299.219 856.859 3.244.880 526.548
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.478.759 588.522
Dönem Karı (Zararı)
3.299.219 856.859
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.299.219 856.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-101.470 -156.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 50.500 36.508
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.936 39.270
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -216.172 -284.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 39.266 52.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-272.756 -99.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.958 -47.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -224.958 -47.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.602 1.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -8.602 1.743
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -53.733 -45.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.014 -2.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.014 -2.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.551 -6.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 17.551 -6.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.924.993 600.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 553.766 -12.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.328.027 -679.769
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.266.334 -637.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -61.693 -42.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.150.732 -91.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 1.150.732 -91.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.212.066 2.332.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.362.798 2.241.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.362.798 3.212.066
Finansal Yatırımlar
4.533.006 2.050.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 4.533.006 2.050.500
Ticari Alacaklar
462.370 237.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 462.370 237.412
Diğer Alacaklar
26.000 28.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 26.000 28.000
Peşin Ödenmiş Giderler
66.116 12.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 66.116 12.383
ARA TOPLAM
9.450.290 5.540.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.450.290 5.540.361
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
27.595 16.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 27.595 16.993
Maddi Duran Varlıklar
284.540 271.790
Mobilya ve Demirbaşlar
12 284.540 271.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.986 7.543
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.986 7.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.577.222 1.555.427
TOPLAM VARLIKLAR
11.027.512 7.095.788
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.361 11.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.361 11.375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 713.872 160.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.084 10.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.662 6.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.422 3.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.949 31.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 48.949 31.398
ARA TOPLAM
784.266 213.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
784.266 213.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
322.811 280.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 322.811 280.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 155.339 116.073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
478.150 396.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.262.416 610.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.765.096 6.485.734
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-70.002 -50.145
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -70.002 -50.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 236.624
Yasal Yedekler
17 236.624 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 4.794.636 3.057.762
Net Dönem Karı veya Zararı
3.299.219 1.736.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.765.096 6.485.734
TOPLAM KAYNAKLAR
11.027.512 7.095.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258
Transferler
866.881 -866.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.929 856.859 814.930 814.930
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -61.676 236.624 3.057.762 856.859 5.594.188 5.594.188
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734
Transferler
1.736.874 -1.736.874
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.857 3.299.219 3.279.362 3.279.362
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -70.002 236.624 4.794.636 3.299.219 9.765.096 9.765.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.299.219 856.859 3.244.880 526.548
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.857 -41.929 299 2.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -24.821 -52.411 374 2.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.964 10.482 -75 -598
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 4.964 10.482 -75 -598
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.857 -41.929 299 2.389
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.279.362 814.930 3.245.179 528.937
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.279.362 814.930 3.245.179 528.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868729


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.406 Değişim: -0,32% Hacim : 5.377 Mio.TL Son veri saati : 13:39
Düşük 1.402 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,6909 Değişim: -0,20%
Düşük 8,6753 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3838 Değişim: -0,21%
Düşük 10,3652 25.06.2021 Yüksek 10,4087
Açılış: 10,4059
497,76 Değişim: 0,14%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 498,93
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.