KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2019 - 15:46
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.165.934 1.887.017
Satışların Maliyeti
18 -725.370 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.440.564 1.887.017
BRÜT KAR (ZARAR)
1.440.564 1.887.017
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.080.032 -1.053.163
Pazarlama Giderleri
19 -264 -240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 11.858 14.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.485 -4.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
368.641 843.569
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 301.860 420.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
670.501 1.263.840
Finansman Gelirleri
23 365.925 184.199
Finansman Giderleri
24 -241 -174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.036.185 1.447.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-169.304 -230.548
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -167.555 -46.293
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.749 -184.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
866.881 1.217.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
866.881 1.217.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
866.881 1.217.317
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -29.277 218.976 1.003.615 -12.403 2.685.530 2.685.530
Transferler
-12.403 12.403
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.222 1.217.317 1.233.539 1.233.539
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -13.055 218.976 991.212 1.217.317 3.919.069 3.919.069
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -13.055 218.976 991.212 1.217.317 3.919.069 3.919.069
Transferler
17.648 1.199.669 -1.217.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.692 866.881 860.189 860.189
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.012.874 1.172.385
Dönem Karı (Zararı)
866.881 1.217.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.266 2.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 67.984 54.391
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.723 27.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.517 -267.271
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -8.517 -267.271
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 76 188.311
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
90.918 -93.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 116.081 -96.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.207 -5.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -21.207 -5.703
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 4.575 -5.429
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.431 -3.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.431 -3.601
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -31
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 -31
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.100 17.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 79
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -6.100 17.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.047.065 1.126.092
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -34.191 46.293
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-449.312 -677.933
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -374.194 12,13 -75.118 -103.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
563.562 494.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 563.562 494.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.768.768 1.274.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.332.330 1.768.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
866.881 1.217.317
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.692 16.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -8.365 20.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.673 -4.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.673 -4.056
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.692 16.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
860.189 1.233.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
860.189 1.233.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.332.330 1.768.768
Finansal Yatırımlar
1.224.000 841.289
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 1.224.000 841.289
Ticari Alacaklar
70.353 186.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 70.353 186.434
Diğer Alacaklar
20.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 20.000
Peşin Ödenmiş Giderler
3.579 6.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.579 6.030
ARA TOPLAM
3.650.262 2.802.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.650.262 2.802.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
10 15.012 13.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 15.012 13.805
Maddi Duran Varlıklar
184.346 171.808
Mobilya ve Demirbaşlar
12 184.346 171.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.732 11.136
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.732 11.136
Peşin Ödenmiş Giderler
2.124
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.464.191 1.457.974
TOPLAM VARLIKLAR
5.114.453 4.260.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.915 14.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 11.915 14.346
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 12.102 46.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.610 11.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.014 8.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.596 3.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.759 36.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 30.759 36.859
ARA TOPLAM
66.386 109.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.386 109.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
262.056 225.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 262.056 225.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 6.753 6.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.809 232.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
335.195 341.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.779.258 3.919.069
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.747 -13.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -19.747 -13.055
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 218.976
Yasal Yedekler
17 236.624 218.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 2.190.881 991.212
Net Dönem Karı veya Zararı
866.881 1.217.317
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.779.258 3.919.069
TOPLAM KAYNAKLAR
5.114.453 4.260.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745872


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5939 Değişim: 0,25%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7474 Değişim: 0,24%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.420,28 Değişim: -0,52%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.