KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 15:50
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.052.008 881.851 469.904 512.641
Satışların Maliyeti
18 -244.870 -30.806
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
807.138 881.851 439.098 512.641
BRÜT KAR (ZARAR)
807.138 881.851 439.098 512.641
Genel Yönetim Giderleri
19 -506.229 -485.548 -260.927 -244.009
Pazarlama Giderleri
19 -101 -141 -23 -44
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.356 5.355 3.197 2.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.096 -968 -673 -406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
306.068 400.549 180.672 270.880
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 575.791 129.500 105.000 129.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -61.874 -61.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
819.985 530.049 223.798 400.380
Finansman Gelirleri
23 137.584 81.529 77.688 46.997
Finansman Giderleri
24 -119 -81 -69 -76
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
957.450 611.497 301.417 447.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-184.497 -70.054 -43.538 -71.987
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -101.808 -59.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -82.689 -70.054 15.669 -71.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
772.953 541.443 257.879 375.314
DÖNEM KARI (ZARARI)
772.953 541.443 257.879 375.314
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
772.953 541.443 257.879 375.314
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -29.277 218.976 1.003.615 -12.403 2.685.530 2.685.530
Transferler
-12.403 12.403
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.806 541.443 556.249 556.249
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -14.771 218.976 991.212 541.443 3.241.779 3.241.779
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -13.055 218.976 991.212 1.217.317 3.919.069 3.919.069
Transferler
17.648 1.199.669 -1.217.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.235 772.953 765.718 765.718
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -20.290 236.624 2.190.881 772.953 4.684.787 4.684.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
561.368 542.753
Dönem Karı (Zararı)
772.953 541.443
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
772.953 541.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-242.291 92.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 33.575 25.006
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.771 -4.055
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -371.517 -17.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 80.880 88.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.792 -91.204
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
79.099 -48.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 79.099 -48.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-438 -327
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -438 -327
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -42.625 -44.515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-855 1.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -855 1.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -12
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 -12
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.389 861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-98
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -17.389 959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
548.454 542.753
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 12.914 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-475.325 -368.842
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -339.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-449.694 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 13 -25.631 -29.842
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.043 173.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 86.043 173.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.768.768 1.274.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.854.811 1.448.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
772.953 541.443 257.879 375.314
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.235 14.806 368 14.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -9.044 18.507 460 18.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.809 -3.701 -92 -3.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.809 -3.701 -92 -3.654
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.235 14.806 368 14.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
765.718 556.249 258.247 389.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
765.718 556.249 258.247 389.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.854.811 1.768.768
Finansal Yatırımlar
1.662.500 841.289
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 1.662.500 841.289
Ticari Alacaklar
107.335 186.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 107.335 186.434
Peşin Ödenmiş Giderler
50.779 6.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 50.779 6.030
ARA TOPLAM
3.675.425 2.802.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.675.425 2.802.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
10 14.243 13.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 14.243 13.805
Maddi Duran Varlıklar
166.566 171.808
Mobilya ve Demirbaşlar
12 166.566 171.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.434 11.136
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.434 11.136
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.124
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.448.344 1.457.974
TOPLAM VARLIKLAR
5.123.769 4.260.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
13.491 14.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 13.491 14.346
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 59.207 46.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.137 11.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.807 8.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.330 3.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.470 36.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 19.470 36.859
ARA TOPLAM
103.305 109.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.305 109.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
248.120 225.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 248.120 225.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 87.557 6.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
335.677 232.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
438.982 341.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.684.787 3.919.069
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.290 -13.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -20.290 -13.055
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 218.976
Yasal Yedekler
17 236.624 218.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 2.190.881 991.212
Net Dönem Karı veya Zararı
772.953 1.217.317
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.684.787 3.919.069
TOPLAM KAYNAKLAR
5.123.769 4.260.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703045


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6253 Değişim: -0,02%
Düşük 8,6166 22.09.2021 Yüksek 8,6288
Açılış: 8,6272
10,1190 Değişim: 0,02%
Düşük 10,1025 22.09.2021 Yüksek 10,1332
Açılış: 10,1172
492,89 Değişim: 0,13%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,01
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.